1 Востаннє редагувалося pro100tapik (19.11.2012 23:11:40)

Тема: Двовимірний масив. Матриці.

Задати масив n * n і k <= n число. Розділити елементи k-рядки на діагональний елемент, розташований в цьому рядку. Вивести обидві матриці.

2

Re: Двовимірний масив. Матриці.

Може хтось тут і володіє телепатичними здібностями, але особисто я нічого не зрозумів.

Подякували: Replace1

3

Re: Двовимірний масив. Матриці.

вже сам зробив..))

const
 nmax=13;
var
 a: array[1..nmax,1..nmax] of real;
 n,i,j,k: integer;
 x: real;
 
begin
 randomize;
 write('Введите размер матрицы n: ');
 readln(n);
 write('Введите число k (k<=n) : ');
 readln(k);
 writeln('Исходный массив:');
 for i:=1 to n do
 begin
  for j:=1 to n do
  begin
   a[i,j]:=random(99)+1;
   write(a[i,j]:6:2);
  end;
  writeln;
 end;
 writeln;
 
 x:=a[k,k];
 for j:=1 to n do
  a[k,j]:=a[k,j]/x;
  
 writeln('Преобразованный массив:');
 for i:=1 to n do
 begin
  for j:=1 to n do
   write(a[i,j]:6:2);
  writeln;
 end;
 readln;
end.
Подякували: Torbins1