1

Тема: Допоможі перевести на паскаль

const int N=10;
int i,k=0,s=0,j,x;
float massiv[N];  //Описание массива
cout<<"Введите 10 целых чисел\n";
for(i=0;i<N;i++)
cin>>massiv[i];  //Ввод массива
for(i=0;i<N;i++)  //Вывод массива
cout<<"\n massiv["<<i<<"] = "<<massiv[i];  //Вывод массива


for(i=0; i<N; i++)
{
 if(massiv[i]<0)
 k++;
}
cout<<"\n Kol-vo otriz="<<k<<'\n';


j=fabs(massiv[0]);

for(i=0; i<N; i++)
{
 if(fabs(massiv[i])<j){
 j=massiv[i];
 x=i+1;}
}
for(i=x; i<N; i++)
s+=massiv[i];

cout<<"\n Summa="<<s;

Re: Допоможі перевести на паскаль

Ось, тримайте:

Const N:=10;
i,k,s,j,x:integer;
massiv:array[1..10] of real;
begin
 k:=0;
 s:=0;
 
writeln('Введіть 10 цілих чисел');

 for i:=1 to N do
 readln(massiv[i]);
 for i:=0 to N do
 writeln('massiv[',i,'] = ',massiv[i]);
 
 for i:=0 to N do
 begin
 if(massiv[i] < 0)
  k:=k+1;
 end;
 writeln('Кількість від`ємних = ',k);
 
 j:=abs(massiv[0]);
 
 for i:=0 to N do
  begin
  if(abs(massiv[i]) < j)
   then
   begin
   j:=massiv[i];
   x:=i+1;
   end;
  end;

 for i:=x to N do
  s:=s+massiv[i];
  
 writeln('Сума: ',s); 

end.
Подякували: reywwe952