1 Востаннє редагувалося Torbins (09.04.2015 16:40:48)

Тема: Видає помилку Access Violation

Викидає помилку  аксес відолейшин у місці де я її викликаю.
В даному випадку клік по кнопці.

function GetBalans(): String;
var stringstream: TStringStream;
var xml, balance, bal: String;
var root: IXMLNode;
begin
 stringstream:=Nil;
 IdHTTP1:=Nil;

 try
  stringstream:=TStringStream.Create('');
  IdHTTP1:=TIdHTTP.Create(nil);

  xml := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request><operation>GETBALANCE</operation></request>';
  stringstream.WriteString(xml);
  stringstream.Position:=0;

  IdHTTP1.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  IdHTTP1.Request.ContentLength:=stringstream.Size;
  IdHTTP1.Request.BasicAuthentication:= true;
  IdHTTP1.Request.UserName := '********';
  IdHTTP1.Request.Password := '*********';

  balance:=IdHTTP1.Post(apiurl, stringstream);
  //SHowMessage(balance);
   finally
    stringstream.Free;
    IdHTTP1.Disconnect;
    IdHTTP1.Free;
   end;

   if (balance <> 'Access denied!') then
    begin
     XMLDocument1:= TXMLDocument.Create(form1);
     XMLDocument1.LoadFromXML(balance); // ???????????? ???? ? ????????.
     XMLDocument1.Active := true;
     root := XMLDocument1.DocumentElement;
     bal := trim(root.ChildNodes['balance'].Text);
    
     XMLDocument1.Free;
     XMLDocument1.Destroy;
    end;
Result := bal;
end;

2

Re: Видає помилку Access Violation

XMLDocument1.Free;
XMLDocument1.Destroy;

Достатньо Free.
І навчіться дебажити код...

Подякували: Sensetivity1

3

Re: Видає помилку Access Violation

Навіть більше, якби в конструктор не передавався AOwner, то навіть Free був би зайвий, бо TXMLDocument має інтерфейси, а отже система видалила б його автоматично в кінці функції. А якщо ви створите TXMLDocument без Owner-а у функції, а потім захочете зберегти його у глобальній змінній, то вона повинна мати якийсь сумісний інтерфейсний тип, наприклад IXMLDocument.