1 Востаннє редагувалося Ярослав (07.01.2013 13:15:53)

Тема: K&R exercise 5.1

Вітаю всіх!

Завдання до вправи звучить так:

As written, getint treats a + or - not followed by a digit as a valid representation of zero. Fix it to push such a character back on the input.

Функція getint розуміє + або -, після якого нема цифри, як дійсне представлення нуля...

Що значить ця фраза, чому + або -, після якого нема цифри буде розумітись саме як дійсне представлення нуля

#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* isspace() */ 
#define SIZE 1024

int getint(int *);
int getch(void);
void ungetch(int);

int main(void){
  int n, array[SIZE];
  for (n=0; n<SIZE && getint(&array[n])!=EOF; n++)
    {printf("%d", n);}
  return 0;
}

int getint(int *pn){
  int c, sign;

  while(isspace(c = getch()))
    ;
  if(isdigit(c) && c!=EOF && c!='+' && c!='-'){
    ungetch(c); // not a number
    return 0;
  }
  sign = (c == '-') ? -1 : 1;
  if(c == '+' || c == '-')
    c=getch();
  for(*pn=0; isdigit(c); c = getch())
    *pn = 10 * *pn + (c - '0');
  *pn *= sign;
  if(c!=EOF)
    ungetch(c);
  return(c);
}

#define BUFSIZE 100

char buf[BUFSIZE];
int bufp = 0;

int getch(void){
  return (bufp > 0) ? buf[--bufp] : getchar();
}

void ungetch(int c){
  if(bufp > BUFSIZE)
    printf("Too much symbols");
  else
    buf[bufp++] = c;
}

2

Re: K&R exercise 5.1

У функції getint() робиться отримання числа з клавіатури посимвольно. Рухаючись кодом, можна побачити, що коли користувач одразу після знаку "+" чи "-" введе нечислове значення або взагалі Enter, цикл із умовою isdigit(c) фізично не виконається, проте присвоєння *pn=0 виконається як ініціалізація. Таким чином, результуюча змінна міститиме після циклу значення 0.