1

Тема: Блок схему для с++

#include <vector>
#include <set>
#include <numeric>

using namespace std;

vector<bool> mark;

void dfs(const vector<vector<int> >& v, int k)
{
  mark[k] = false;

  for (int i = 0; i < v.size(); i++)
    if (v[k][i] != 0 && mark[i])
      dfs(v, i);
}

int main()
{
  int n;
  cin >> n;

  vector<vector<int> > v(n, vector<int>(n));

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    int m;
    cin >> m;
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      int t;
      cin >> t;
      v[i][t - 1] = 1;
    }
  }

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      swap(v[i][j], v[j][i]);

    mark.assign(n, true);

    dfs(v, i);

    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
      if (mark[j])
        for (int k = 0; k < n; k++)
          if (v[j][k] != 0 && !mark[k])
            dfs(v, j);
    }

    if (accumulate(mark.begin(), mark.end(), 0) == 0)
    {
      cout << 1 << endl;
      return 0;
    }

    for (int j = 0; j < n; j++)
      swap(v[i][j], v[j][i]);
  }

  cout << 0 << endl;

  return 0;
}

Місто складається з N районів (1 ≤ N ≤ 100). Кожен район має свердловину для отримання води. Кожні дві свердловини з'єднані між собою трубою. По кожній трубі вода може текти тільки в одному напрямку. Внаслідок енергетичної кризи в кожен момент часу працює тільки одна свердловина. Оскільки система проектувалась без передбачення такого режиму роботи, деякі райони міста інколи залишаються без води.
   Визначте, чи можна, змінивши напрямок протікання води у всіх трубах, підключених до однієї з свердловин, добитись безперервного водопостачання в місті.

Технічні умови
   Вхідні дані
   В першому рядку знаходиться число N - кількість районів (свердловин) в місті. В наступних N рядках для кожної свердловини вказується кількість і номери свердловин, з яких до неї надходить вода. Свердловини мають номери від 1 до N.
   Вихідні дані
   В єдиному рядку має бути одне число - 1 якщо, це можливо, або 0 в іншому випадку.
Приклад вхідних даних
4
0
1 1
2 1 2
3 1 2 3   
Приклад вихідних даних
1

2

Re: Блок схему для с++

Знову задача з e-olimp. Ну добре, у вас є код, у вас є умова. Чого вам ще треба?

3

Re: Блок схему для с++

Ось тут читайте статтю і обговорення.
http://replace.org.ua/topic/628/