1 Востаннє редагувалося Faltfromoss (22.05.2015 02:37:18)

Тема: Використання IoC контейнеру Uinity

Отже, тема доволі цікава, але дотепної інформації про неї обмаль.
В мене є потреба реалізувати програму "Бібліотека". Вирішив вперше, нарешті, побудувати більш-менш правильну архітектуру програми. Зупинився на патерні MVP. Із реалізацією патерну начебто все ясно, але зтикнувся з проблемою як зв'язувати між собою різні елементи цього патерну. Начитавшись ще різної інфи прийшов до висновку, що тут не обітись без IoC контейнеру та принципу DI. Тих контейнерів є багато, але я вибрав Unity, бо він таки дуже поширений судячи зі всього.
Так от, ближче до діла. Зараз у загальних деталях опишу процесс начального етапу розробки проекту.

Для початку, рівень DAL (або Model в даному патерні) реалізується EF і винесений в окрему бібліотеку. Для всіх сутностей створені репозиторії і створений клас, який повинен керувати даними і спілкуватися з презентерами:

Прихований текст
public interface ILibraryDataManager
{
  //some code...
}
 
public class LibraryDataManager:ILibraryDataManager
{
   //some code...
}

Реалізація примітивна, не варто загострювати на ній увагу ...

Далі в основному солюшні реалізую класи:
MessageService - для можливості виведення повідомлень в будь-якому місці програми

Прихований текст
interface IMessageService
{
   //some code
}
  class MessageService : IMessageService
{
   //some code
}

LoginService і MainService - реалізація логіки логіну і основних функцій програми

Прихований текст
public interface ILoginService
{
  //some code
}
class LoginService : ILoginService
{ 
   private readonly IMessageService messageServise;
   private readonly ILibraryDataManager libraryDBManger;
   public LoginService(IMessageService messageServise, ILibraryDataManager libraryDataManager)
   {
     this.messageServise = messageServise;
     this.libraryDBManger = libraryDataManager;
   }
    //some code...
}
 
public interface IMainService
{
   //some code
}
class MainService : IMainService
{   
  private readonly IMessageService messageService;
  private readonly ILibraryDataManager libraryDBManger;
 
  public MainService(ILibraryDataManager libraryDataManager, IMessageService messageService)
  {
     this.libraryDBManger = libraryDataManager;
     this.messageService = messageService;
   }
    //some code...
}

Далі, відповідно, інтерфейс IView і похідні від нього інтерфейси і класи, які їх реалізують:

Прихований текст
public interface IView
{
   //some code...
}
 
public interface ILoginView: IView
{
   //some code...   
}
 
public partial class FormLogin : Form, ILoginView
{
   //some code...
}
public interface IMainView: IView
{
   //some code...
}
 
public partial class MainForm : Form, IMainView
{
   //some code...
}

Тепер реалізуємо сполучну ланку - презентерів:

Прихований текст
public interface IPresenter
{
  void Run(); // цей метод повинен запускати відповідну форму (IView), передану презентеру в конструкторі
}
 
class LoginPresenter : IPresenter
{
  private readonly ILoginView loginView;
  private readonly ILoginService loginService;
  private readonly IMessageService messageService;
 
  public LoginPresenter(ILoginView loginView, ILoginService loginService, IMessageService messageService)
  {
    this.loginView = loginView;
    this.loginService = loginService;
    this.messageService = messageService;
  }
  public void Run()
  {
    loginView.Show();
  }
  //some code...
}
 
class MainPresenter : IPresenter
{
  private readonly IMainView mainView;
  private readonly IMessageService messageService;
  private readonly IMainService mainService;
  
  public MainPresenter (IMainView mainView, IMessageService messageService, IMainService mainService)
  {
    this.mainService = mainService;
    this.mainView = mainView;
    this.messageService = messageService;
  }
 
  public void Run()
  {
    Application.Run(mainView as Form); 
  }

І тепер це все щастя потрібно зареєструвати в контейнері і спробувати запустити програму:

Прихований текст
static class Program
{
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
 
    UnityContainer container = new UnityContainer();
    container.RegisterType<ILibraryDataManager, LibraryDataManager>()
          .RegisterType<IMessageService, MessageService>()
          .RegisterType<ILoginService, LoginService>()
          .RegisterType<ILoginView, FormLogin>()
          .RegisterType<IMainView, MainForm>();
 
    var obj = container.Resolve<MainPresenter>();
    obj.Run();
  }
}

З прочитаних статей я так зрозумів, що об'єкти презентерів реєструвати в контейнері не обов'язково, тому спробував запустити додаток таким чином. Проте до рядка obj.Run () виконання не доходить, так як під час виконання попереднього рядка

var obj = container.Resolve<MainPresenter>();

вилітає виключення з таким змістом:

Прихований текст

Microsoft.Practices.Unity.ResolutionFailedException was unhandled
HResult=-2146233088
Message=Resolution of the dependency failed, type = "Library.MainPresenter", name = "(none)".
Exception occurred while: while resolving.
Exception is: InvalidOperationException - The current type, Library.IMainService, is an interface and cannot be constructed. Are you missing a type mapping?
-----------------------------------------------
At the time of the exception, the container was:

Resolving Library.MainPresenter,(none)
Resolving parameter "mainService" of constructor Library.MainPresenter(Library.IMainView mainView, Library.IMessageService messageService, Library.IMainService mainService)
Resolving Library.IMainService,(none)

Як я розумію виходячи з опису помилки під час створення MainPresenter і передачі до нього параметрів UnityContainer намагається створити об'єкт інтерфейсу, що, ясна річ, неможливо. Але я ж додав перед цим зв'язки "Інтерфейс - Клас" в контейнер і, так розумію, Unity повинен створити відповідний об'єкт і потім передати интерфейсне посилання на нього, а виходить зовсім не те.

Загалом, тема, як скрізь пишуть, популярна, а толкової інформації немає. На простеньких примірчиках начебто все більш-менш ясно, а коли справа доходить до власної реалізації, то починається ... *WALL*

Знаю, форум цей не дуже жвавий, але може хтось є тямущий по цій темі...

2

Re: Використання IoC контейнеру Uinity

public MainPresenter (IMainView mainView, IMessageService messageService, IMainService mainService)

ви не зарегістрували правило для IMainService mainService можливо через це падає