Тема: Підкажіть як бути далі

Є завдання:

дано натуральне число n та дійсні числа a1,...,an.Необхідно:
1)отримати нову послідовність b1,...,bn шляхом заміни від*ємних членів початкової послідовності їх квадратами
2)якщо члени послідовності утворюють неспадну послідовність, то отримати суму членів початковій послідовності, інакше отримати їх добуток.

Є написаний початок,але щось далі не виходить

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <locale.h>

void func(int *a, int *b, int n) {
  for(int i = a[1]; i <= n; i++) {
    if(a[i] < 0) {
      b[i] = a[i] * a[i];
      printf("%d, ", b[i]);
    }
    else {
      b[i] = a[i];
      printf("%d, ", b[i]);
    }
  }
}
int main() {
  int n, i;
  int a[100];
  int b[100];
  setlocale(LC_ALL, ".1251");

  printf("Введите n-натуральное : ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Введите a1: ");
  scanf("%d", &a[1]);

  for(i = a[1]; i <= n; i++) {
    a[i] = i + n % 2;
    printf("%d, ", a[i]);
  }
  printf("\n");

  func(a, b, n);
}

2

Re: Підкажіть як бути далі

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#define SIZE 5

using namespace std;

void print_array(float *ptr, int length);

int main() {
  /* Задане натуральне число */
  int n;
  /* Задані дійсні числа */
  float a[SIZE], b[SIZE];
  /* Лічильник і прапорець */
  int i, flag;
  /* Результат обчислень */
  float result;
  
  /* Встановлюємо початкові значення */
  n = rand() % 10;
  for (i = 0; i < SIZE; i++) {
    a[i] = rand() % 20 - 10;
    b[i] = 0;
  }
    
  /* Виводимо створені масиви на екран */
  cout << "Початкові масиви.\n";
  cout << "a: ";
  print_array(a, SIZE);
  cout << "b: ";
  print_array(b, SIZE);
  
  /* Записуємо члени масиву a в масив b, замінюючи
   * від’ємні члени масиву a їх квадратами */
  for (i = 0; i < SIZE; i++) {
    if (a[i] < 0) {
      b[i] = a[i] * a[i];
    } else {
      b[i] = a[i];
    }
  }
  
  cout << "Новий масив b.\n";
  cout << "b: ";
  print_array(b, SIZE);
  
  /* Визначаємо чи послідовність b неспадна */
  for (i = 0, flag = 0; i < SIZE-1; i++) {
    if (b[i+1] >= b[i]) {
      flag++;
    }
  }
  
  if (flag == SIZE-1) {
    cout << "Послідовність неспадна.\n";
    for (i = 0, result = 0.0; i < SIZE; i++) {
      result += a[i];
    }
    cout << "Сума членів масиву a = " << result << "\n";
  } else {
    for (i = 0, result = 1; i < SIZE; i++) {
      result *= a[i];
    }
    cout << "Добуток членів масиву a = " << result << "\n";
  }  
  
  return 0;
}

void print_array(float *ptr, int length) {
  /* Лічильник */
  int i;
  
  /* Виводимо по одному елементу масив */
  for (i = 0; i < length; i++) {
    cout << *(ptr + i) << ' ';
  }
  
  cout << '\n';
}