Тема: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

Доброго часу годи!

Що це за помилка така? Дуже прошу, поясніть що це таке, яку воно відіграє роль, і звідки взагалі

все це береться! і де в компі, де воно треба які коди виправити?


Ошибка    1    error MSB6006: "mt.exe" завершилась с кодом 31.    C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets    562    6    HeloWord


Компилю ,,,,

#include <stdio.h>

int main()
{
printf ("HeloWord") ;

 return(0);

}

2 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (06.07.2015 13:50:33)

Re: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

Все  загалом

1>------ Построение начато: проект: HeloWord, Конфигурация: Debug Win32 ------
1>Построение начато 06.07.2015 12:28:00.
1>Построение с инструментами версии "4.0".
1>Целевой объект "_CheckForInvalidConfigurationAndPlatform" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (точка входа):
1>Задача "Error" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ( '$(_InvalidConfigurationError)' == 'true' ) равно ( '' == 'true' ).
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ( '$(_InvalidConfigurationWarning)' == 'true' ) равно ( '' == 'true' ).
1>Используется задача "Message" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "Message"
1>  Configuration=Debug
1>Выполнение задачи "Message" завершено.
1>Задача "Message"
1>  Platform=Win32
1>Выполнение задачи "Message" завершено.
1>Задача "Error" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(OutDir)' != '' and !HasTrailingSlash('$(OutDir)')) равно ('D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\' != '' and !HasTrailingSlash('D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\')).
1>Задача "Error" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(BaseIntermediateOutputPath)' != '' and !HasTrailingSlash('$(BaseIntermediateOutputPath)')) равно ('obj\' != '' and !HasTrailingSlash('obj\')).
1>Задача "Error" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(IntermediateOutputPath)' != '' and !HasTrailingSlash('$(IntermediateOutputPath)')) равно ('Debug\' != '' and !HasTrailingSlash('Debug\')).
1>Построение целевого объекта "_CheckForInvalidConfigurationAndPlatform" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_DetermineManagedStateFromCL" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_DetermineManagedStateFromCL" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_PrepareForBuild" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.BuildSteps.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_PrepareForBuild" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.Cpp.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Используется задача "SetEnv" из сборки "Microsoft.Build.CppTasks.Common, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "SetEnv"
1>  PATH=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\NETFX 4.0 Tools;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\Tools\bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\tools;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\ide;C:\Program Files\HTML Help Workshop;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\\bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\;C:\WINDOWS\SysWow64;;C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin;C:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects\Bpl\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn\;C:\Documents and Settings\Димон\Рабочий стол\Разбор\TortoiseSVN\bin;
1>Выполнение задачи "SetEnv" завершено.
1>Задача "SetEnv" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(_IsNativeEnvironment)' == 'true') равно ('' == 'true').
1>Задача "SetEnv"
1>  LIB=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\atlmfc\lib;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\lib;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\\lib
1>Выполнение задачи "SetEnv" завершено.
1>Задача "SetEnv"
1>  LIBPATH=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\atlmfc\lib;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib
1>Выполнение задачи "SetEnv" завершено.
1>Задача "SetEnv"
1>  INCLUDE=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\atlmfc\include;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\\include;
1>Выполнение задачи "SetEnv" завершено.
1>Построение целевого объекта "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SetUserMacroEnvironmentVariables" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(BuildMacro)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "BeforeResolveReferences" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ResolveReferences" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BeforeResolveReferences" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AssignProjectConfiguration" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "AssignProjectConfiguration" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "_SplitProjectReferencesByFileExistence" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ResolveProjectReferences" зависит от него):
1>Задача "ResolveNonMSBuildProjectOutput" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(BuildingInsideVisualStudio)'=='true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)'!='') равно ('true'=='true' and ''!='').
1>Построение целевого объекта "_SplitProjectReferencesByFileExistence" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_RemoveNameMetadataFromProjectReferenceItems" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "ResolveProjectReferences" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ResolveReferences" зависит от него):
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and ('$(BuildingInsideVisualStudio)' == 'true' or '$(BuildProjectReferences)' != 'true') and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') равно ('' == 'true' and '' != '' and ('true' == 'true' or 'true' != 'true') and '' != '').
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '$(BuildingInsideVisualStudio)' != 'true' and '$(BuildProjectReferences)' == 'true' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') равно ('' == 'true' and '' != '' and 'true' != 'true' and 'true' == 'true' and '' != '').
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '$(BuildingProject)' == 'true' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') равно ('' == 'true' and '' != '' and 'true' == 'true' and '' != '').
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceNonexistent)' != '') равно ('' != '' and '' != '').
1>Построение целевого объекта "ResolveProjectReferences" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ResolveNativeReferences" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(NativeReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "ResolveAssemblyReferences" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(Reference)'!='' or '@(_ResolvedProjectReferencePaths)'!='' or '@(_ExplicitReference)' != '') равно (''!='' or ''!='' or '' != '').
1>Целевой объект "ResolveComReferences" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(COMReference)'!='' or '@(COMFileReference)'!='') равно (''!='' or ''!='').
1>Целевой объект "AfterResolveReferences" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ResolveReferences" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterResolveReferences" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ResolveTestReferences" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(Shadow)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "ResolveReferences" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ResolveReferences" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PlatformPrepareForBuild" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms\Win32\Microsoft.Cpp.Win32.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareForBuild" зависит от него):
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение (!(exists('$(VCTargetsPath)\Platforms\Win32\PlatformToolsets\$(PlatformToolset)\Microsoft.Cpp.Win32.$(PlatformToolset).targets'))) равно (!(exists('C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v100\Microsoft.Cpp.Win32.v100.targets'))).
1>Построение целевого объекта "PlatformPrepareForBuild" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "GetFrameworkPaths" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.NETFramework.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareForBuild" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "GetFrameworkPaths" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "GetWinFXPath" пропущен из-за невыполненного условия; выражение (('@(Page)' != '' or '@(ApplicationDefinition)' != '' or '@(Resource)' != '') and ('$(GetWinFXNativePath)' != '' or '$(GetWinFXWoWPath)' != '' )) равно (('' != '' or '' != '' or '' != '') and ('' != '' or '' != '' )).
1>Целевой объект "GetReferenceAssemblyPaths" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareForBuild" зависит от него):
1>Задача "GetReferenceAssemblyPaths" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(TargetFrameworkMoniker)' != '' and ('$(_TargetFrameworkDirectories)' == '' or '$(_FullFrameworkReferenceAssemblyPaths)' == '')) равно ('.NETFramework,Version=v4.0' != '' and ('C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0' == '' or 'C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0' == '')).
1>Построение целевого объекта "GetReferenceAssemblyPaths" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PrepareForBuild" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(ConfigurationPlatformExists)' != 'true') равно (''!='true' and 'true' != 'true').
1>Используется задача "MakeDir" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(VCInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true' and ($(TargetFrameworkVersion)=='v3.5' or $(TargetFrameworkVersion)=='v3.0' or $(TargetFrameworkVersion)=='v2.0' )) равно (''!='true' and 'C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\'=='' and '' != 'true' and (v4.0=='v3.5' or v4.0=='v3.0' or v4.0=='v2.0' )).
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(VCInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true' and '$(PlatformToolset)'=='v90') равно (''!='true' and 'C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\'=='' and '' != 'true' and 'v100'=='v90').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(VCInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true') равно ('C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\'=='' and '' != 'true').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(WindowsSDKDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true') равно ('C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\'=='' and '' != 'true').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(IntDirTrailingSlashWarning)'=='true') равно (''=='true').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(OutDirTrailingSlashWarning)'=='true') равно (''=='true').
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "PrepareForBuild" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PrepareForBuild" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "InitializeBuildStatus" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Используется задача "ReadLinesFromFile" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "ReadLinesFromFile"
1>Выполнение задачи "ReadLinesFromFile" завершено.
1>Используется задача "WriteLinesToFile" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "WriteLinesToFile"
1>Выполнение задачи "WriteLinesToFile" завершено.
1>Используется задача "Touch" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "Touch"
1>  Обращение к "Debug\HeloWord.unsuccessfulbuild".
1>Выполнение задачи "Touch" завершено.
1>Построение целевого объекта "InitializeBuildStatus" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AssignProjectConfiguration" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "_SplitProjectReferencesByFileExistence" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BuildGenerateSourcesTraverse" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(BuildPassReferences)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '' and '%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true') равно ('' == 'true' and '' != '' and '' != '' and '' == 'true').
1>Построение целевого объекта "BuildGenerateSourcesTraverse" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SetUserMacroEnvironmentVariables" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(BuildMacro)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "PrepareForBuild" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ResolveReferences" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BeforeBuildGenerateSources" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.BuildSteps.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BeforeBuildGenerateSources" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PreBuildEvent" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Задача "Message" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(PreBuildEvent.Message)' != '' and '%(PreBuildEvent.Command)' != '') равно ('' != '' and '' != '').
1>Задача "Exec" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(PreBuildEvent.Command)' != '') равно ('' != '').
1>Построение целевого объекта "PreBuildEvent" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "CustomBuild" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(CustomBuild)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "_GenerateXMLData" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_GenerateXMLData" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_GenerateWebServiceProxy" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_GenerateWebServiceProxy" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "Xsd" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(Xsd)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "_Xsd" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_Xsd" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "MakeDirsForMidl" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Midl" зависит от него):
1>Задача "Makedir"
1>Выполнение задачи "Makedir" завершено.
1>Построение целевого объекта "MakeDirsForMidl" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "Midl" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(Midl)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "CustomBuild" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(CustomBuild)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Midl" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AfterMidl" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Midl" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterMidl" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_Midl" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_Midl" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AfterBuildGenerateSources" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.BuildSteps.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterBuildGenerateSources" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AfterBuildGenerateSourcesEvent" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildGenerateSources" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterBuildGenerateSourcesEvent" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "BuildGenerateSources" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BuildGenerateSources" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AssignProjectConfiguration" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "_SplitProjectReferencesByFileExistence" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BuildCompileTraverse" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildCompile" зависит от него):
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(BuildPassReferences)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != ''  and '%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true') равно ('' == 'true' and '' != '' and '' != ''  and '' == 'true').
1>Построение целевого объекта "BuildCompileTraverse" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SetUserMacroEnvironmentVariables" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(BuildMacro)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "PrepareForBuild" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ResolveReferences" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BeforeClCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BeforeClCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeCLInputPDBName" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeCLInputPDBName" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ResolveReferences" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeReferenceCLInput" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Задача "WriteLinesToFile" пропущена из-за невыполненного условия; выражение (('@(ProjectReference)'!='' or '@(Reference)'!='')) равно ((''!='' or ''!='')).
1>Задача "Message" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(_REFERENCE_DEBUG)'=='true' and '%(ClCompile.CompileAsManaged)' != 'false' and '%(ClCompile.CompileAsManaged)' != '') равно (''=='true' and '' != 'false' and '' != '').
1>Построение целевого объекта "ComputeReferenceCLInput" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "MakeDirsForCl" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "MakeDirsForCl" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PrepareForBuild" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SetUserMacroEnvironmentVariables" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(BuildMacro)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "_SelectedFiles" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "SelectClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_SelectedFiles" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeCLInputPDBName" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeReferenceCLInput" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "_SelectedFiles" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SelectCustomBuild" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "SelectClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "SelectCustomBuild" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SelectClCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "SelectClCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "GenerateTargetFrameworkMonikerAttribute" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('$(GenerateTargetFrameworkAttribute)' == 'true') равно ('false' == 'true').
1>Целевой объект "ClCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms\Win32\Microsoft.Cpp.Win32.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Задача "Delete" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(ClCompile.DebugInformationFormat)' != '' and '%(ClCompile.DebugInformationFormat)' != 'OldStyle' and '%(ClCompile.ProgramDataBaseFileName)' != '' and !Exists(%(ClCompile.ProgramDataBaseFileName))) равно ('EditAndContinue' != '' and 'EditAndContinue' != 'OldStyle' and 'Debug\vc100.pdb' != '' and !Exists(Debug\vc100.pdb)).
1>Задача "CL" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(ClCompile.PrecompiledHeader)' == 'Create' and '%(ClCompile.ExcludedFromBuild)'!='true') равно ('NotUsing' == 'Create' and ''!='true').
1>Используется задача "CL" из сборки "Microsoft.Build.CppTasks.Win32, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "CL"
1>  Журналы отслеживания чтения:
1>      Debug\cl.read.1.tlog
1>  Выходные данные для D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\HELOWORD.CPP:
1>      D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\DEBUG\HELOWORD.OBJ
1>      D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\DEBUG\HELOWORD.SBR
1>  D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\DEBUG\HELOWORD.OBJ не существует; требуется компиляция исходного кода.
1>  Будет выполнена компиляция HeloWord.cpp.
1>  Переменные среды переданы инструменту:
1>    VS_UNICODE_OUTPUT=772
1>  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\CL.exe /c /ZI /nologo /W3 /WX- /Od /Oy- /D _MBCS /Gm /EHsc /RTC1 /MDd /GS /fp:precise /Zc:wchar_t /Zc:forScope /GR /FAs /Fa"Debug\\" /Fo"Debug\\" /Fd"Debug\vc100.pdb" /FR"Debug\\" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt HeloWord.cpp
1>  Команда отслеживания:
1>  C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\Tracker.exe /d C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\FileTracker.dll /i D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\Debug /r D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\HELOWORD.CPP /b MSBuildConsole_CancelEventd3e937411dc64b30a854d2116903cb00  /c "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\CL.exe"  /c /ZI /nologo /W3 /WX- /Od /Oy- /D _MBCS /Gm /EHsc /RTC1 /MDd /GS /fp:precise /Zc:wchar_t /Zc:forScope /GR /FAs /Fa"Debug\\" /Fo"Debug\\" /Fd"Debug\vc100.pdb" /FR"Debug\\" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt HeloWord.cpp
1>  HeloWord.cpp
1>Выполнение задачи "CL" завершено.
1>Построение целевого объекта "ClCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AfterClCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ClCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterClCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_ClCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_ClCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_ResGen" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(EmbeddedResource)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "BeforeResourceCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ResourceCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BeforeResourceCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "MakeDirsForResourceCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ResourceCompile" зависит от него):
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "MakeDirsForResourceCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ResourceCompile" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ResourceCompile)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "AfterResourceCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_ResourceCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterResourceCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_ResourceCompile" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_ResourceCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_ImpLib" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('$(ImpLibCompiled)' == 'true') равно ('' == 'true').
1>Целевой объект "_Lib" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('$(LibCompiled)' == 'true') равно ('' == 'true').
1>Целевой объект "AfterBuildCompileEvent" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildCompile" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterBuildCompileEvent" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "BuildCompile" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Build" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BuildCompile" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AssignProjectConfiguration" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(ProjectReference)'!='') равно (''!='').
1>Целевой объект "_SplitProjectReferencesByFileExistence" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BuildLinkTraverse" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildLink" зависит от него):
1>Задача "MSBuild" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('$(BuildPassReferences)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != ''  and '%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true') равно ('' == 'true' and '' != '' and '' != ''  and '' == 'true').
1>Построение целевого объекта "BuildLinkTraverse" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SetUserMacroEnvironmentVariables" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(BuildMacro)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "PrepareForBuild" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ResolveReferences" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "BeforeLink" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "BeforeLink" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeRCOutputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ComputeRCGeneratedLinkInputs" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeRCOutputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeRCGeneratedLinkInputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeRCGeneratedLinkInputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeManifestGeneratedLinkerInputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeManifestGeneratedLinkerInputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeCustomBuildOutput" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "ComputeCustomBuildOutput" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeCLInputPDBName" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeReferenceCLInput" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "ComputeCLOutputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "ComputeCLGeneratedLinkInputs" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeCLOutputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeCLGeneratedLinkInputs" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeCLGeneratedLinkInputs" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeLinkInputsFromProject" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeLinkInputsFromProject" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeReferenceLinkInputs" пропущен из-за невыполненного условия; выражение (@(ProjectReference) != '') равно ( != '').
1>Целевой объект "ComputeManifestInputsTargets" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "ComputeManifestInputsTargets" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ManifestResourceCompile" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('$(EmbedManifestBy)' == 'LINK') равно ('MT' == 'LINK').
1>Целевой объект "AssignWinFXEmbeddedResource" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(WinFXEmbeddedResource)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "AssignTargetPaths" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareResourceNames" зависит от него):
1>Используется задача "AssignTargetPath" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "AssignTargetPath"
1>Выполнение задачи "AssignTargetPath" завершено.
1>Задача "AssignTargetPath"
1>Выполнение задачи "AssignTargetPath" завершено.
1>Задача "AssignTargetPath"
1>Выполнение задачи "AssignTargetPath" завершено.
1>Задача "AssignTargetPath"
1>Выполнение задачи "AssignTargetPath" завершено.
1>Задача "AssignTargetPath" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(_DeploymentBaseManifestWithTargetPath)'=='' and '%(None.Extension)'=='.manifest') равно (''=='' and ''=='.manifest').
1>Построение целевого объекта "AssignTargetPaths" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AssignTargetPaths" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "SplitResourcesByCulture" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareResourceNames" зависит от него):
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(ResxWithNoCulture)'!='') равно (''!='').
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(ResxWithCulture)'!='') равно (''!='').
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(NonResxWithCulture)'!='') равно (''!='').
1>Задача "Warning" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(NonResxWithNoCulture)'!='') равно (''!='').
1>Используется задача "AssignCulture" из сборки "Microsoft.Build.Tasks.v4.0, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "AssignCulture"
1>Выполнение задачи "AssignCulture" завершено.
1>Построение целевого объекта "SplitResourcesByCulture" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "CreateManifestResourceNames" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('@(EmbeddedResource)' != '') равно ('' != '').
1>Целевой объект "CreateCustomManifestResourceNames" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "PrepareResourceNames" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "CreateCustomManifestResourceNames" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PrepareResourceNames" в файле "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "PrepareResourceNames" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "MakeDirsForLink" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "MakeDirsForLink" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "DoLinkOutputFilesMatch" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_OutputFileFromLink.FullPath)' != '$([System.IO.Path]::GetFullPath($(TargetPath)))') равно ('D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe' != 'D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_OutputFileFromLink.Extension)' != '$(TargetExt)') равно ('.exe' != '.exe').
1>Задача "VCMessage" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(_OutputFileFromLink.Filename)' != '$(TargetName)') равно ('HeloWord' != 'HeloWord').
1>Построение целевого объекта "DoLinkOutputFilesMatch" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "PreLinkEvent" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Задача "Message" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(PreLinkEvent.Message)' != '' and '%(PreLinkEvent.Command)' != '') равно ('' != '' and '' != '').
1>Задача "Exec" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('%(PreLinkEvent.Command)' != '') равно ('' != '').
1>Построение целевого объекта "PreLinkEvent" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "Link" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Platforms\Win32\Microsoft.Cpp.Win32.Targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Используется задача "Link" из сборки "Microsoft.Build.CppTasks.Win32, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "Link"
1>  Переменные среды переданы инструменту:
1>    VS_UNICODE_OUTPUT=760
1>  C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\link.exe /ERRORREPORT:PROMPT /OUT:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe" /NOLOGO kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /MANIFEST /ManifestFile:"Debug\HeloWord.exe.intermediate.manifest" /MANIFESTUAC:"level='asInvoker' uiAccess='false'" /DEBUG /PDB:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.pdb" /TLBID:1 /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /IMPLIB:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.lib" /MACHINE:X86 Debug\HeloWord.obj
1>  Команда отслеживания:
1>  C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\Tracker.exe /a /d C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\FileTracker.dll /i D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\Debug /r D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\DEBUG\HELOWORD.OBJ /b MSBuildConsole_CancelEvent636cf336289340d9bb5fc672d8dc2897  /c "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\link.exe"  /ERRORREPORT:PROMPT /OUT:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe" /NOLOGO kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib /MANIFEST /ManifestFile:"Debug\HeloWord.exe.intermediate.manifest" /MANIFESTUAC:"level='asInvoker' uiAccess='false'" /DEBUG /PDB:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.pdb" /TLBID:1 /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /IMPLIB:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.lib" /MACHINE:X86 Debug\HeloWord.obj
1>Выполнение задачи "Link" завершено.
1>Задача "Message"
1>  HeloWord.vcxproj -> D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe
1>Выполнение задачи "Message" завершено.
1>Построение целевого объекта "Link" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_DetermineManagedStateForLink" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_DetermineManagedStateForLink" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeLinkImportLibraryOutputsForClean" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Задача "WriteLinesToFile" пропущена из-за невыполненного условия; выражение ('@(_LinkImportLibrary)' != '') равно ('' != '').
1>Построение целевого объекта "ComputeLinkImportLibraryOutputsForClean" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "AfterLink" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Link" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "AfterLink" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_Link" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildLink" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_Link" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "_ALink" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "BuildLink" зависит от него):
1>Построение целевого объекта "_ALink" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "ComputeManifestInputsTargets" пропущен. Раньше построение было успешным.
1>Целевой объект "MakeDirsForManifest" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "Manifest" зависит от него):
1>Задача "MakeDir"
1>Выполнение задачи "MakeDir" завершено.
1>Построение целевого объекта "MakeDirsForManifest" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено.
1>Целевой объект "Manifest" в файле "C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets" из проекта "D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\HeloWord.vcxproj" (целевой объект "_Manifest" зависит от него):
1>Задача "Delete" пропущена из-за невыполненного условия; выражение (('$(BuildType)' != 'Build' or '$(ForceRebuild)' == 'true') and '$(EmbedManifestby)'=='LINK') равно (('Build' != 'Build' or '' == 'true') and 'MT'=='LINK').
1>Используется задача "Mt" из сборки "Microsoft.Build.CppTasks.Common, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>Задача "Mt"
1>  C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\mt.exe /nologo /verbose /outputresource:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe;#1" /manifest Debug\HeloWord.exe.intermediate.manifest
1>  Команда отслеживания:
1>  C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\Tracker.exe /d C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\FileTracker.dll /i D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\HeloWord\Debug /r D:\ROZBIR\KRESTYKY-NOLYKY\HELOWORD\HELOWORD\DEBUG\HELOWORD.EXE.INTERMEDIATE.MANIFEST /b MSBuildConsole_CancelEvent2667acfe596543888725ef5f22a4b4ba  /c "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\mt.exe"  /nologo /verbose /outputresource:"D:\Rozbir\Krestyky-nolyky\HeloWord\Debug\HeloWord.exe;#1" /manifest Debug\HeloWord.exe.intermediate.manifest
1>C:\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets(562,5): error MSB6006: "mt.exe" завершилась с кодом 31.
1>Выполнение задачи "Mt" завершено с ошибкой.
1>Построение целевого объекта "Manifest" в проекте "HeloWord.vcxproj" завершено с ошибкой.
1>
1>СБОЙ построения.
1>
1>Затраченное время: 00:00:29.90
========== Построение: успешно: 0, с ошибками: 1, без изменений: 0, пропущено: 0 ==========

Post's attachments

Кодом 31.bmp 1.37 mb, 842 downloads since 2015-07-06 

3

Re: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

І хто ж то вас навчив зберігати скріншоти в bmp по півтора мегабайта?

4

Re: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

http://stackoverflow.com/questions/1311 … ith-code-1
Закрийте запущений екземпляр перед побудовою нового.

Подякували: Дмитро-Чебурашка1

5 Востаннє редагувалося quez (06.07.2015 14:23:54)

Re: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

Це не ви часом http://stackoverflow.com/questions/1668 … th-code-31 ? Навіть програма mt.exe називається.

Подякували: Дмитро-Чебурашка, koala2

Re: Що це за помилка така? ???? ,,"mt.exe" завершилась с кодом 3 ,,

Дуже дякую всім!   Комп в майстерні...    Читаю по посиланню.