101

Re: Низькорівнева всячина

Ну макроси це для свого коду. А у сторонніх файлах, відрізнити код і дані, як? Висер компілятора ще можна зрозуміти, бо там усе статично по дефолту, а якщо маніяк типу вас, зробить динамічний розрахунок вказівників на дані, і таку операцію розіпре на 100 інструкцій, то що робити?

Подякували: leofun011

102

Re: Низькорівнева всячина

Значить маніяк типу мене має зазначити вручну де код а де дані, але найбільшу небезпеку я бачу в недокументованих інструкціях та Небесній Брамі, тому для таких речей потрібна пісочниця а не голий емулятор. Все ж я агітую вас працювати над повним технологічним циклом, на рейки якого можливо швидко перевести старі проєкти і криптувати тоді сторонні файли не доведеться. Обкатувати частину технологій та вчити потрібні засоби розробки/документування можливо на осдеві та (ретро)ґеймдеві.

103

Re: Низькорівнева всячина

Розповідає Роман Лещенко, власник фірми «Агродар» (Черкаська обл., в обробітку 3 000 га):

«На одному нашому зернозбиральному комбайні умільці перепрошили електронний модуль, що відповідав за врожайність соняшнику. Він показував, що ми збираємо 24 ц/га, хоча реальна врожайність була десь 28 ц/га».

Різницю місцеві хакери крали й продавали у своєму ж районі, на цьому і погоріли.

Звідсіля

Сільські кіберпанки боряться з всеохопною владою агрокорпорацій, які за безцінь скупили землю через належність їхніх власників до партноменклатури.

Подякували: reverse2500, leofun01, 221VOLT3

104 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:44:37)

Re: Низькорівнева всячина

Розрахунок crc32 для файлів.

#include <windows.h>

typedef DWORD (__stdcall *_RtlComputeCrc32)(DWORD, const BYTE*, INT);

#define CRC32_BLOCK_SIZE 1024


DWORD get_crc32_of_file(LPCSTR sFileName)
{
  _RtlComputeCrc32 RtlComputeCrc32 = (_RtlComputeCrc32)GetProcAddress(LoadLibraryA("ntdll.dll"), "RtlComputeCrc32");

  HANDLE hFile = CreateFileA(sFileName, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

  if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    BYTE aBuf[CRC32_BLOCK_SIZE];
    DWORD dwCrc32 = 0, dwBytesRead;

    while (ReadFile(hFile, aBuf, CRC32_BLOCK_SIZE, &dwBytesRead, NULL) && dwBytesRead != 0) {
      dwCrc32 = RtlComputeCrc32(dwCrc32, aBuf, dwBytesRead);
    }

    CloseHandle(hFile);

    return dwCrc32;
  }

  return -1;
}


void entry()
{
  char *aFiles[] = {"test_1.txt", "test_2.txt", "test_3.txt"};

  for (size_t i = 0; i < sizeof(aFiles) / sizeof(aFiles[0]); i++) {
    char aBuf[MAX_PATH + 20];
    wsprintfA(aBuf, "%s = %08X", aFiles[i], get_crc32_of_file(aFiles[i]));
    OutputDebugStringA(aBuf);
  }

  ExitProcess(0);
}

105 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:43:48)

Re: Низькорівнева всячина

Був розмістив на факаві, та як мені стало зрозуміло, подібне там мало хто по суті може оцінити. Взагалі, форум із скріпткідді.
І так, Hex dump. Підтримує паддинг, встановлення ширини слова/загальної ширини, колонку ASCII (0x20 - 0x7F та 0xC0 - 0xFF).

0012FE40 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ................ |
0012FE50 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F | ................ |
0012FE60 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F | !"#$%&'()*+,-./ |
0012FE70 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F | 0123456789:;<=>? |
0012FE80 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F | @ABCDEFGHIJKLMNO |
0012FE90 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F | PQRSTUVWXYZ[\]^_ |
0012FEA0 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F | `abcdefghijklmno |
0012FEB0 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F | pqrstuvwxyz{|}~ |
0012FEC0 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F | ................ |
0012FED0 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F | ................ |
0012FEE0 | A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF | ................ |
0012FEF0 | B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF | ................ |
0012FF00 | C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF | АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП |
0012FF10 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF | РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ |
0012FF20 | E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF | абвгдежзийклмноп |
0012FF30 | F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF | рстуфхцчшщъыьэюя |

Ф-я:

typedef enum _word_size {
  WORD_4_BYTE = 4,
  WORD_8_BYTE = 8
} word_size;

typedef enum _dump_width {
  WIDTH_4 = 4,
  WIDTH_8 = 8,
  WIDTH_16 = 16,
  WIDTH_32 = 32
} dump_width;


#define c_r(n, a, b) (((n) >= (a)) && ((n) <= (b)))

/*
  word:  размер слова (WORD_4_BYTE, WORD_8_BYTE)
  width: ширина дампа в байтах (WIDTH_4, WIDTH_8, WIDTH_16, WIDTH_32)
  no_col: true - сплошные байты, false - разделять по размеру слова
  buf:  буфер
  num:  размер буфера
*/
void hex_dump(const word_size word, const dump_width width, bool no_col, void *const buf, const size_t num)
{
  if (width >= word && !(width % word) && c_r(width, WIDTH_4, WIDTH_32) && buf && num > 0) {
    const uint32_t pad = width - ((num - 1) % width) + num - 1;

    for (size_t i = 0; i < pad; i++) {
      if (!(i % width))
        printf("%08X | ", (uint32_t)buf + i);

      if (i < num)
        printf("%02X", ((uint8_t *)buf)[i]);
      else
        printf("--");

      printf((i + 1) % (width / (no_col ? 1 : width / word)) ? " " : ((i + 1) % width ? " " : " | "));

      if (!((i + 1) % width) || i + 1 == pad) {
        for (size_t j = i + 1 - width; j < i + 1 ? true : (printf(" |\n"), false); j++) {
          if (j < num) {
            uint8_t c = ((uint8_t *)buf)[j];
            putchar(c_r(c, 0x20, 0x7F) || c_r(c, 0xC0, 0xFF) ? c : '.');
          } else {
            putchar('.');
          }
        }
      }
    }

    putchar('\n');
  } else {
    printf("hex_dump error!\n");
    exit(1);
  }
}

Код..

  char *s = "test string, тестовая сТрОкА, 1234567890";
  hex_dump(WORD_4_BYTE, WIDTH_16, false, s, strlen(s) + sizeof((char)'\n'));

..покаже наступним чином:

00409000 | 74 65 73 74 20 73 74 72 69 6E 67 2C 20 F2 E5 F1 | test string, тес |
00409010 | F2 EE E2 E0 FF 20 F1 D2 F0 CE EA C0 2C 20 31 32 | товая сТрОкА, 12 |
00409020 | 33 34 35 36 37 38 39 30 00 -- -- -- -- -- -- -- | 34567890........ |

106 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:43:42)

Re: Низькорівнева всячина

Рекурсивний пошук файлів. Виконує рекурсивний пошук по розширенню і назві файлу на зовнішніх/зйомних/мережевих носіях, використовує єдиний буфер. Також містить можливість виключення директорій для пошуку (windows/program files та ін.). В якості критики, було зазначено, що бажано використовувати unicode-шляхи замість зазначених тут ascii (MAX_PATH).

#include <windows.h>
#include <Shlwapi.h>

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>


// ---------------------------------------------------------------------------------------

// папки в которых исключено сканирование
static const char *dir[] = {
  "windows",
  "program files",
  "program files (x86)",
  "system volume information"
};

// файлы для поиска
static const char *fil[] = {
  "Visual Studio 2015.lnk",
  "Sublime Text 3.lnk",
  "start.bat",
  "Программируем Raspberry Pi на голом железе _ Хабрахабр.htm"
};

// расширения, по которым нужно искать
static const char *ext[] = {
  ".rar",
  ".zip",
  ".mp3",
  ""     // файлы без расширения
};

// ---------------------------------------------------------------------------------------

typedef enum _dir_fil_ext {
  E_DIR = 0,
  E_FIL,
  E_EXT
} dir_fil_ext;

#define arr_sz(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))

bool check(char *dst, dir_fil_ext dfe)
{
  const char **src;
  size_t n;

  switch (dfe) {
    case E_DIR:
      src = dir;
      n = arr_sz(dir);
      break;

    case E_FIL:
      src = fil;
      n = arr_sz(fil);
      break;

    case E_EXT:
      src = ext;
      n = arr_sz(ext);
      break;
  }

  for (size_t i = 0; i < n; i++)
    if (/*!lstrcmpiA(dst, src[i])*/ CompareStringA(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, NORM_IGNORECASE, dst, -1, src[i], -1) == CSTR_EQUAL)
      return true;

  return false;
}

// ---------------------------------------------------------------------------------------

void get_file(char *szPath)
{
  WIN32_FIND_DATAA sWin32FindData;

  int iPath = lstrlenA(szPath);
  lstrcatA(szPath, "*.*");

  HANDLE hFindFile = FindFirstFileA(szPath, &sWin32FindData);

  if (hFindFile != INVALID_HANDLE_VALUE) {
    do {
      if (!lstrcmpA(sWin32FindData.cFileName, ".") || !lstrcmpA(sWin32FindData.cFileName, ".."))
        continue;

      szPath[iPath] = '\0';
      lstrcatA(szPath, sWin32FindData.cFileName);

      if (sWin32FindData.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) {
        if (!check(sWin32FindData.cFileName, E_DIR)) {
          lstrcatA(szPath, "\\");
          get_file(szPath);
        }
      } else {
        if (check(sWin32FindData.cFileName, E_FIL) || check(PathFindExtensionA(sWin32FindData.cFileName), E_EXT)) {
          printf("%s\n", szPath);
        }
      }
    } while (FindNextFileA(hFindFile, &sWin32FindData));

    FindClose(hFindFile);
  }
}

void get_drive()
{
  DWORD dwDrives = GetLogicalDrives();

  for (char szPath[MAX_PATH + 1] = "A:\\"; dwDrives; dwDrives >>= 1, szPath[0]++) {
    if (dwDrives & 1) {
      UINT dwType = GetDriveTypeA(szPath);

      if (dwType == DRIVE_REMOVABLE || dwType == DRIVE_FIXED || dwType == DRIVE_REMOTE) {
        get_file(szPath);
        szPath[3] = '\0';

        putchar('\n');
      }
    }
  }
}


int main(void)
{
  get_drive();

  return 0;
}

107 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:43:54)

Re: Низькорівнева всячина

Генератор сміттєвих іконок.

Переглядаючи семпли різної малварі, іноді доводиться бачити файли з абсолютно нехитрою іконкою - піксельний рандом з прозорими областями. Таке часто використовується у файлах призначених для прогрузу, просто й ефектно. На черговому файлі, захотілося подібне реалізувати, що і було зроблено. Заодно стала зрозумілою структура * .ico.
Отже:

icogen.h

#ifndef ICOGEN_H
#define ICOGEN_H

#include <windows.h>

#define SystemFunction036 NTAPI SystemFunction036
#include <NTSecAPI.h>
#undef SystemFunction036

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>


typedef struct _ICONDIRENTRY {
  BYTE bWidth;
  BYTE bHeight;
  BYTE bColorCount;
  BYTE bReserved;
  WORD wPlanes;
  WORD wBitCount;
  DWORD dwBytesInRes;
  DWORD dwImageOffset;
} ICONDIRENTRY, *PICONDIRENTRY;

typedef struct _ICONDIR {
  WORD idReserved;
  WORD idType;
  WORD idCount;
  PICONDIRENTRY idEntries;
} ICONDIR, *PICONDIR;

typedef struct _ICONIMAGE {
  BITMAPINFOHEADER icHeader;
  RGBQUAD *icColors;
  BYTE *icMask;
} ICONIMAGE, *PICONIMAGE;


typedef struct _ICON {
  FILE *hFile;
  ICONDIR IconDir;
  PICONIMAGE pIconImage;
} ICON, *PICON;


/*
  szFileName - файл иконки
  aIcoSize - массив с требуемыми размерами иконок (min - 1x1, max - 256x256)
  uIcoCount - кол-во элементов (иконок) в массиве
  uIcoColor - кол-во используемых цветов
  bTransp - прозрачность (от 0 до 255)

  return: 0 - успех; -1 - ошибка
*/
int WINAPI icogen_create_ico(const char *szFileName, const uint32_t aIcoSize[], const size_t uIcoCount, const uint32_t uIcoColor, const uint8_t bTransp);

#endif

icogen.c

#include "icogen.h"

ULONG icogen_rnd(const uint32_t uMin, const uint32_t uMax)
{
  ULONG lRnd;

  return RtlGenRandom(&lRnd, sizeof(ULONG)) ? (uMin <= uMax ? lRnd % (uMax - uMin + 1) + uMin : -1) : -1;
}


int icogen_size_is_ok(const uint32_t aIcoSize[], const size_t uIcoCount) {
  for (size_t i = 0; i < uIcoCount; i++) {
    if (aIcoSize[i] < 1 || aIcoSize[i] > 256)
      return -1;
  }

  return 0;
}


#define get_mask_size(bit) (((bit)+31)/32*4*(bit))


PICON icogen_init(const char *szFileName, const uint32_t aIcoSize[], const size_t uIcoCount, const uint32_t uIcoColor)
{
  if (!icogen_size_is_ok(aIcoSize, uIcoCount) && uIcoCount >= 1 && uIcoColor >= 1) {
    PICON pIcon = NULL;

    if (pIcon = calloc(1, sizeof(ICON))) {
      if (pIcon->hFile = fopen(szFileName, "wb")) {
        if (pIcon->IconDir.idEntries = calloc(uIcoCount, sizeof(ICONDIRENTRY))) {
          if (pIcon->pIconImage = calloc(uIcoCount, sizeof(ICONIMAGE))) {
            for (size_t i = 0; i < uIcoCount; i++) {
              if (!(pIcon->pIconImage[i].icColors = calloc(aIcoSize[i] * aIcoSize[i], sizeof(RGBQUAD))))
                return NULL;

              if (!(pIcon->pIconImage[i].icMask = calloc(1, get_mask_size(aIcoSize[i]))))
                return NULL;
            }

            return pIcon;
          }
        }
      }
    }
  }

  return NULL;
}


void icogen_clear(PICON pIcon, const size_t uIcoCount)
{
  for (size_t i = 0; i < uIcoCount; i++) {
    if (pIcon->pIconImage[i].icMask)
      free(pIcon->pIconImage[i].icMask);

    if (pIcon->pIconImage[i].icColors)
      free(pIcon->pIconImage[i].icColors);
  }

  if (pIcon->pIconImage)
    free(pIcon->pIconImage);

  if (pIcon->IconDir.idEntries)
    free(pIcon->IconDir.idEntries);

  fclose(pIcon->hFile);

  if (pIcon)
    free(pIcon);
}


void icogen_write(PICON pIcon, const uint32_t aIcoSize[], const size_t uIcoCount)
{
  // icondir
  fwrite(&pIcon->IconDir.idReserved, sizeof(pIcon->IconDir.idReserved), 1, pIcon->hFile);
  fwrite(&pIcon->IconDir.idType, sizeof(pIcon->IconDir.idType), 1, pIcon->hFile);
  fwrite(&pIcon->IconDir.idCount, sizeof(pIcon->IconDir.idCount), 1, pIcon->hFile);

  fwrite(pIcon->IconDir.idEntries, sizeof(ICONDIRENTRY), uIcoCount, pIcon->hFile);

  for (size_t i = 0; i < uIcoCount; i++) {
    // header
    fwrite(&pIcon->pIconImage[i].icHeader, sizeof(pIcon->pIconImage[i].icHeader), 1, pIcon->hFile);

    // rgb
    fwrite(pIcon->pIconImage[i].icColors, sizeof(RGBQUAD), aIcoSize[i] * aIcoSize[i], pIcon->hFile);

    // mask
    fwrite(pIcon->pIconImage[i].icMask, get_mask_size(aIcoSize[i]), 1, pIcon->hFile);
  }
}


int WINAPI icogen_create_ico(const char *szFileName, const uint32_t aIcoSize[], const size_t uIcoCount, const uint32_t uIcoColor, const uint8_t bTransp)
{
  PICON pIcon = NULL;

  if (pIcon = icogen_init(szFileName, aIcoSize, uIcoCount, uIcoColor)) {
    DWORD dwImageOffsetPrev = uIcoCount * sizeof(ICONDIRENTRY) + sizeof(WORD) * 3;

    pIcon->IconDir.idReserved = 0;
    pIcon->IconDir.idType = 1;
    pIcon->IconDir.idCount = (WORD)uIcoCount;

    for (size_t i = 0; i < uIcoCount; i++) {
      pIcon->IconDir.idEntries[i].bWidth = aIcoSize[i];
      pIcon->IconDir.idEntries[i].bHeight = aIcoSize[i];
      pIcon->IconDir.idEntries[i].bColorCount = 0;
      pIcon->IconDir.idEntries[i].bReserved = 0;
      pIcon->IconDir.idEntries[i].wPlanes = 1;
      pIcon->IconDir.idEntries[i].wBitCount = 32;
      pIcon->IconDir.idEntries[i].dwBytesInRes = sizeof(BITMAPINFOHEADER) + (sizeof(RGBQUAD) * aIcoSize[i] * aIcoSize[i]) + get_mask_size(aIcoSize[i]);
      pIcon->IconDir.idEntries[i].dwImageOffset = dwImageOffsetPrev;

      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biWidth = aIcoSize[i];
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biHeight = 2 * aIcoSize[i];
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biPlanes = 1;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biBitCount = 32;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biCompression = 0;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biSizeImage = 0;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biXPelsPerMeter = 0;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biYPelsPerMeter = 0;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biClrUsed = 0;
      pIcon->pIconImage[i].icHeader.biClrImportant = 0;

      RGBQUAD *rgb = calloc(uIcoColor, sizeof(RGBQUAD));
      memset(rgb, bTransp, uIcoColor * sizeof(RGBQUAD));

      uint32_t jmp = 0;

      for (size_t j = 0; j < aIcoSize[i] * aIcoSize[i]; j++) {
        if (!(j % (aIcoSize[i] * aIcoSize[i] / icogen_rnd(1, aIcoSize[i])))) {
          for (size_t k = 0; k < uIcoColor; k++) {
            RtlGenRandom(rgb + k, 3);
          }

          jmp = jmp ? 0 : 1;
        }

        if (icogen_rnd(jmp, 1)) {
          pIcon->pIconImage[i].icColors[j] = rgb[icogen_rnd(0, uIcoColor - 1)];
        }
      }

      if (rgb)
        free(rgb);

      RtlGenRandom(pIcon->pIconImage[i].icMask, get_mask_size(aIcoSize[i]));

      dwImageOffsetPrev += pIcon->IconDir.idEntries[i].dwBytesInRes;
    }

    icogen_write(pIcon, aIcoSize, uIcoCount);
    icogen_clear(pIcon, uIcoCount);

    return 0;
  }

  return -1;
}

main.c

#include "icogen.h"

int main(int argc, char **argv)
{
  const uint32_t ico[] = { 16, 24, 32, 48, 128, 256 };

  if (!icogen_create_ico("icon.ico", ico, sizeof(ico) / sizeof(ico[0]), 2, 255)) {
    printf("Successfully completed!\n");
  } else {
    printf("Error!\n");
  }

  return 0;
}

Використання на fasm:

  format pe console 5.01


  section '.text' import readable executable

  include 'win32a.inc'

  library icogen_dll, 'icogen_dll.dll',\
      kernel32, 'kernel32.dll',\
      msvcrt, 'msvcrt.dll'


  import icogen_dll,\
      icogen_create_ico, 'icogen_create_ico'

  import kernel32,\
      ExitProcess, 'ExitProcess'

  import msvcrt,\
      printf, 'printf'


entry $

  invoke icogen_create_ico, fname, ico, ico_sz, 2, 255
  test eax, eax
  jne .e
  cinvoke printf, s
  jmp .s
.e: cinvoke printf, e
.s: invoke ExitProcess, 0


  ico     dd 16, 24, 32, 48, 128, 256
  ico_sz   = ($ - ico) / 4

  fname    db 'icon.ico', 0

  s      db 'Successfully completed!', 13, 10, 0
  e      db 'Error!', 13, 10, 0

на Python:

#!/usr/bin/env py -3

import ctypes
import struct

icogen_dll = ctypes.windll.LoadLibrary('icogen_dll.dll')

sz = 16, 24, 32, 48, 128, 256

if not icogen_dll.icogen_create_ico(b'icon.ico', struct.pack(str(len(sz)) + 'I', *sz), len(sz), 2, 255):
  print("Successfully completed!\n")
else:
  print("Error!\n")

108 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:43:58)

Re: Низькорівнева всячина

І ще, питаннячко до пізнавших дзен системщини: чи етично хачити софт СНГ-виробника і кидати до пабліку?

109

Re: Низькорівнева всячина

Вважаю, що етично. Вам оте СНГ треба чи що? Звичайно, що є нормальні люди, але... Швидше повиздихає - леше дихатиметься.

Подякували: leofun011

110

Re: Низькорівнева всячина

Як правило хакають і викладають в паблік аби полоскотати своє самолюбство.

111

Re: Низькорівнева всячина

Як правило посрадянські "хакери" є недобаригами, тому не аргумент. Самолюбство в цьому випадку найкраща риса цих вумних кулхацкерів. Дрючба (навколо)хакерських цехів невідворотна! Втім, як і університетів з "універстиетами" та байкерів(Пекельні Ангели) з "байкерами"(Нічні Вовки).

112 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:43:27)

Re: Низькорівнева всячина

Буває ще на фоні якоїсь неприязні (конкуренція), або ж софт відверте лайно. Тим паче це рушій прогресу для автора і він скоріше оновить програму ...або закриється)

Прихований текст

Ну й просто гарний привід про себе заявити спільноті.. чи ні? Да усі "привати", того ж вищевказаного факаву, на половину заповнені подібними похеками ті іншими "утєчкамі" :D
Чергова двояка ситуація. В наших реаліях і сучасному розумінні публічного "андеграунду" - більше шкоди вийде, аніж добра та репутації.

113 Востаннє редагувалося Kane 2.0 (07.04.2018 19:40:18)

Re: Низькорівнева всячина

null

114

Re: Низькорівнева всячина

Дискусія з Олегом Фаренюком вконтакті (веде блог http://indrekis2.blogspot.com/):
Petro Dadaistenko
дякую, я планую криптографію на брейнхваці написати для криптора/протектора, щоби антивірусники сказилися.
17 бер в 0:25

Олег Фаренюк
Petro, Ви з Infected Voice не стикалися? :=) Згадалося, як Light General Forth-о подібну мову для того юзав.
А щодо сказилися... Я тут викладаю С++ — так половина популярних антивірусів банальний "Hello world" оголошують вірусом і грохають, різко ускладнюючи життя зовсім початківцям.
17 бер в 0:33 Petro

Petro Dadaistenko
Олег, стикався і навіть балакав з LovinGod`ом 5 год тому. Стекова машина не питання — я сам маю такий реліз (http://replace.org.ua/topic/4076/ криптор, окрема стекова машина http://replace.org.ua/topic/3262/ з прикладом генерації послідовності Фобоначчі, написаний стороннім кодером) і авери майже сказилися — детектили мене по коду передачі параметрів у стекову ВМ.
17 бер в 0:41 Олеговi

Олег Фаренюк
Petro, о, і що Маестро хорошого каже? :=)

Згадуючи Light General, про нього нічого не чули? Із всієї тієї компашки мені його труди якось все найближчими були :=)

Щодо криптора і відповідної віртуальної машини — шикарно! І взагалі цікаво, а українською просто б не очікував чогось такого побачити :=) На жаль, вникати поки не маю ресурсів, але отримав масу задоволення, проглядаючи!

До речі, згадавши дивака, який на Ардуїно ЛІнукс запустив (емулятор АРМ зробивши і підключивши RAM від 286-го), отак сходу, а якщо написати для віртуальної машини емулятор іншої, і вже для неї код буде щось цікаве робити, можна припустити, що б АВ-и подумади?

П.С. "Все цікаве має сенс" — ППКС! Задовбався повторювати, не вірять. :=)
17 бер о 10:09 Petro|Відповісти

Олег Фаренюк
Petro, до речі, Brainfuck згадуючи і пару моїх (сподіваюся — поки) не завершених наукових досліджень, із Befungi Ви стикалися? :=)
17 бер о 10:10 Petro

Petro Dadaistenko
Олег, я посварив LG з його другом через FASM. Я не дуже заглиблювався у IV, мені там ближчі віршики, а ВМ уживаються у комерційних протекторах - теміді, наприклад.
> а якщо написати для віртуальної машини емулятор іншої, і вже для неї код буде щось цікаве робити, можна припустити, що б АВ-и подумади?
Питання стоїть в тому, щоби широко варіювати архітектуру ВМ та її реалізацію. Мені вдалося ціною неймовірних зусиль всунути в 715 байт ВМ, якби те саме переписати високорівневою мовою чи додати серйозний морхвинг, то не менш ніж на 3 кілобайти потягне, а це - найпростіша RISC-ова ВМ. А оскільки машинний код ВМ генерується рандомним кодом, то 715 байт перетворюється на 3 кілобайти, а 3 кілобайтна ВМ перетвориться на 15 кілобайтний код, яку вже за довжиною процедури генерації нескладно задетектити статично. А от якби створити меншу ВМ, яку б можна було морхвити в широкому діапазоні, то авери сказились би. А ще я міркую над багатошаровою криптографією, тоді б можна було додати і подвійну віртуалізацію.
17 бер о 13:30 Олеговi

Олег Фаренюк
Petro, Навіть не знаю, що сказати :=)))) А щодо IV — для мене тоді це було одне із дуже небагатьох джерел інформації про "низький рівень", другим був Пітер Абель, третім - пісдлухані розмови. :=) От, про Forth взнав, наприклад, обробку переривань, завантаження MZ-EXE, і т.д.. (Мова про 1995-1999 роки, див. http://indrekis2.blogspot.com/2013/02/dos-fcb.html )

Для чого використовується така технологія, звичайно, знаю :=) У мене, крім природного в 16 років, інтересу до вірусів, цілком практична зацікавленість в поліморфних техніках — ряд незавершених наукових досліджень такого плану: https://en.wikipedia.org/wiki/Tierra_(computer_simula.. . Якщо зовсім коротко, такий підхід, при всій фантастичності перших результатів і відомої (з інших робіт) можливості самозародження "організмів"-реплікаторів, так виглядає, все ж обмежений — вище певного рівня складність віртуальних організмів не росте. Маю ряд варіантів спробувати подолати ці обмеження. 1. Багатомірність (тому й befungi згадався), 2. локальність — робити, щоб доступ до сусідніх адрес ВМ був простішим, ніж до далеких, 3. робити самі ВМ реплікаторами — не знаємо поки, котрі із них важливіші, і всі можна обгрунтувати.
Так-так, питання із розміром я зразу виключив із поля уваги — зрозуміло, що при віртуалці у віртуалці він різко (чи не експоненційно?) росте. Стало цікаво, може у Вас сходу є якісь міркування щодо реакції евристики та емуляторів АВ на таку рекурсивність — чисто в межах "художественного трепа". :=)

Щодо постановки задачі, так, дійшло :=)
17 бер о 14:37 Petro

Олег Фаренюк
Petro, до речі, FASM, Light General-а та віруси згадуючи: https://vk.com/note8447776_9143326 :=)
17 бер о 14:49 Petro

Petro Dadaistenko
Олег,
>Стало цікаво, може у Вас сходу є якісь міркування щодо реакції евристики та емуляторів АВ на таку рекурсивність — чисто в межах "художественного трепа". :=)

Емулятори мають глибину емуляції, на моїй стековій машині воно видихалося, щоправда великі файли довго розпаковувалися навіть на справжній машині.
> вище певного рівня складність віртуальних організмів не росте.
гадаю це через однорідність середовища. Тому що б не робилося - виросте "Янукович" - примітивне та ехвективне :) Я думаю написати криптора і спробувати застосувати на ньому машиннне навчання, але це дуже далекі плани.
вчора о 1:38 Олеговi

Олег Фаренюк
Petro, та я теж на нелокальність грішу — сенсу розвиватися, як до кожного байту в одномірному "бульйоні" дотягнутися можна :=)

Машинне навчання - штука специфічна, неоднозначна... Хоча, буває, цікаво виходить. В рамках братової дисертації запускали нейромережі на мікроконтролерах, правда, швидше як Technology demo, але поки буде захист, сподіваюся, і більш практичне доросте. :=)
вчора о 20:23 Petro

115

Re: Низькорівнева всячина

Сидю, читаю джерельні коди дуже коштовного продукту, до речі, повністю FASM`ом писаного, і бачу:

    inifile,'\Alghazanth - A Living Grave.mp3',\
    idsfile,'\Alghazanth - Only The Reflections Bleeds.mp3',\
Alghazanth - A Living Grave
Alghazanth - Only The Reflections Bleeds

116

Re: Низькорівнева всячина

На дамазі я вже постив, нехай і тут побуде. Алго rc4.

; ------------------------------------
proc rc4, k, kn, d, dn
; k - ключ
; kn - розмір ключа
; d - буфер
; dn - розмір буфера
; ------------------------------------
  locals
    s rb 256
    v dd 256
  endl

  lea edi, [s]
  mov esi, edi

  xor ecx, ecx
  xor eax, eax
@@: stosb
  inc eax
  cmp eax, [v]
  jne @b

  xor edi, edi
@@: mov bl, byte[esi + ecx]
  add edi, ebx

  mov eax, ecx
  xor edx, edx
  mov ebx, [kn]
  div ebx

  mov eax, [k]
  mov bl, byte[eax + edx]
  add edi, ebx

  mov eax, edi
  mov ebx, [v]
  div ebx

  mov edi, edx

  mov bl, [esi + ecx]
  xchg [esi + edi], bl
  mov [esi + ecx], bl

  inc ecx
  cmp ecx, [v]
  jne @b

  xor ecx, ecx
  xor eax, eax
  xor edi, edi

@@: push eax
  inc ecx
  mov eax, ecx
  xor edx, edx
  mov ebx, [v]
  div ebx
  mov ecx, edx

  mov bl, byte[esi + ecx]
  add edi, ebx
  
  mov eax, edi
  mov ebx, [v]
  div ebx
  mov edi, edx

  mov bl, [esi + ecx]
  xchg [esi + edi], bl
  mov [esi + ecx], bl

  mov al, byte[esi + ecx]
  add al, byte[esi + edi]
  mov ebx, [v]
  div ebx

  mov bl, byte[esi + edx]

  pop eax
  add eax, [d]
  xor [eax], bl
  sub eax, [d]

  inc eax
  cmp eax, [dn]
  jne @b

  ret
endp

117

Re: Низькорівнева всячина

Багато з тих хто пізнав дзен програмування на plain C, полюбляв писати "хакерський код". За приклад опишемо у подібному стилі crc32

uint32_t crc32(char *b, size_t n)
{
  uint32_t c = ~0, i = ~c;

  while (n-- ? c ^= *b++ : i)
    while (i++ < 8 ? c = (c >> 1) ^ (c % 2 * 0xEDB88320) : (i = 0));

  return ~c;
}

малозрозуміле жлобство :) Нажаль ця стислість, якщо робити оптимізацію за розміром, оманлива. Вищевказаний код займає 88 байт (pelles c).

перепишемо по нормальному (зрозуміліше для людського сприйняття)

uint32_t crc32(char *b, size_t n)
{
  uint32_t c = ~0;

  for (size_t i = 0; i < n; ++i, ++b) {
    c ^= *b;

    for (size_t j = 0; j < 8; ++j)
      c = (c >> 1) ^ (c % 2 * 0xEDB88320);
  }

  return ~c;
}

тут ми маємо 67 байт. Зекономлено цілий 21 байт! Як ми бачимо, стислість коду на C не означає малий розмір машинного коду.

Звісно це не стосується більш інтелектуальних братів типу clang-cl та intel c.

118

Re: Низькорівнева всячина

Іще, щодо розрахування розміру кода функцій на C. Дуже зручно використовувати макроси

#define start(f) __declspec(naked) void start_##f(void) {};
#define end(f) __declspec(naked) void end_##f(void) {};
#define calc_size(f) (uint8_t*)end_##f - (uint8_t*)start_##f

приклад

start(func)
uint32_t func(...)
{
  ...
}
end(func)

printf("size: %d\n", calc_size(func));

119

Re: Низькорівнева всячина

А цей компактний ніштяк із мого старого проекту, аналог GetProcAddress, який шукає по crc32-хешу від імені api, замість самого ASCIIZ-імені.

__declspec(naked) DWORD __stdcall get_addr(HMODULE hMod, DWORD dwApi)
{
  __asm {
    mov ebx, [esp + 4]

    mov esi, dword[ebx + 0x3C]         ; IMAGE_DOS_HEADER.e_lfanew
    mov esi, dword[esi + ebx + 0x78]      ; IMAGE_DOS_HEADER.e_lfanew shl 1
    add esi, ebx

    xor edi, edi
    jmp _start

  _b: mov eax, dword[esi + 0x20]         ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY.AddressOfNames
    add eax, ebx
    mov eax, dword[edi * 4 + eax]
    add eax, ebx

    ; strlen
    mov ecx, eax
  _len:
    cmp byte[ecx], 1
    inc ecx
    jae _len
    sbb ecx, eax

    ; crc32
    mov edx, eax
    jecxz _null_len

    sub eax, eax
    dec eax

  _next_byte:
    xor al, byte[edx]
    mov bl, 8
    
  _bc:
    shr eax, 1
    jnc _chet
    xor eax, 0EDB88320h
  _chet:
    dec bl
    jne _bc

    inc edx
    loop _next_byte
    
    not eax
  _null_len:
    cmp eax, [esp + 8]
    je _fin

    inc edi

  _start:
    cmp edi, dword[esi + 0x18]          ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY.NumberOfNames
    jb _b
    sub eax, eax
    dec eax
    jmp _err

  _fin:
    mov eax, dword[esi + 0x24]          ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY.AddressOfNameOrdinals
    add eax, ebx

    movzx edi, word[edi * 2 + eax]

    mov esi, dword[esi + 0x1C]          ; IMAGE_EXPORT_DIRECTORY.AddressOfFunctions
    add esi, ebx
    mov eax, dword[edi * 4 + esi]
    add eax, ebx

  _err:
    ret 8
  }
}

На вхід подаємо хендл dll, та хеш.

get_addr(LoadLibraryA("user32.dll"), 0x572D5D8E); //0x572D5D8E - MessageBoxA

120

Re: Низькорівнева всячина

малозрозуміле жлобство :) Нажаль ця стислість, якщо робити оптимізацію за розміром, оманлива. Вищевказаний код займає 88 байт (pelles c).

Я пишу щось середнє - обожнюю тернарний оператор та уникаю вживання конструкції if, якщо він спричиняє лише одну дію. Приклад

fUnicode || pBuffer++;

Pelles C не найкращій компілер з точки зору продукованого ним коду (особливо в звичайному режимі), проте зручний в використанні своїм мінімалізмом та сумісністю з Visual C++