1

Тема: Прокритикуйте код[wxPython]

Доброго дня!
Написав генератор паролів на wxPython. Програма як і алгоритм проста і невеличка, але це перша моя программа в wxPython, яка в деякій мірі практична. Тому прошу оцінити стиль, алгортм. Буду вдячний за об'єктивну критику.  :)

Головний модуль
# _*_ coding: utf-8 _*_

import wx
import gen

class Frame(wx.Frame):
  def __init__(self):
    wx.Frame.__init__(self, None, -1, u"Генератор паролів", pos=(100,100), size=(690,500))
    # panel
    self.panel = wx.Panel(self, -1)
    self.panel.SetBackgroundColour("white")
    # check_boxs
    self.check_box1 = wx.CheckBox(self.panel, -1, "A-Z", pos=(20,20),
                   size=(100,20))
    self.check_box2 = wx.CheckBox(self.panel, -1, "a-z", pos=(20,50),
                   size=(100,20))
    self.check_box3 = wx.CheckBox(self.panel, -1, "0-9", pos=(20,80),
                   size=(100,20))
    self.check_box4 = wx.CheckBox(self.panel, -1,
                   u"Знаки правопису та інші (!, ;, %, ?, *, ...)",
                   pos=(20,110), size=(250,20))
    self.check_box1.SetValue(True)
    self.check_box2.SetValue(True)
    self.check_box3.SetValue(True)
    self.check_box4.SetValue(True)
    # SpinCtrls
    self.sc1 = wx.SpinCtrl(self.panel, -1, value="", pos=(200, 140), size=(80, -1),
             min=1, max=100, initial=8)
    self.sc2 = wx.SpinCtrl(self.panel, -1, value="", pos=(200, 170), size=(80, -1),
             min=1, max=20, initial=10)
    # Labels
    self.label1 = wx.StaticText(self.panel, -1, u"Кількість символів: ",
                pos=(20, 140), size=(150, -1))
    self.label2 = wx.StaticText(self.panel, -1, u"Кількість паролів: ",
                pos=(20, 170), size=(150, -1))
    # TextCtrl
    self.output_field = wx.TextCtrl(self.panel, -1, "",
                    pos=(310, 20), size=(330, 400),
                    style=wx.TE_MULTILINE)
    self.output_field.SetInsertionPoint(0)
    # button
    self.button_ok = wx.Button(self.panel, id=-1, label="OK",
                  pos=(20, 200), size=(260, 220),
                  style=wx.ID_OK)
    # Binders
    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClickOk, self.button_ok)

  def OnClickOk(self, event):
    up_az = self.check_box1.GetValue()
    low_az = self.check_box2.GetValue()
    digitals = self.check_box3.GetValue()
    ot_chars = self.check_box4.GetValue()
    
    c_char = self.sc1.GetValue()
    c_pass = self.sc2.GetValue()
    # отримуємо список згенерованих паролей ф-цією gen.gen
    pass_list = gen.gen(up_az, low_az, digitals, ot_chars, c_char, c_pass)
    self.output_field.Clear()
    # умова, котра змінює розміри фрейма та поля виводу паролю,
    # в залежності від кількості символів в паролі
    if c_char>35:
      temp_w = 380+(c_char-35)*7
      self.output_field.SetSize((temp_w, 400))
      self.SetSize((temp_w+410, 500))
    else:
      self.output_field.SetSize((330, 400))
      self.SetSize((690,500))
    # вивід паролей
    for password in pass_list:
      self.output_field.AppendText(password+"\n")

class MyApp(wx.App):
  def OnInit(self):
    self.main_frame = Frame()
    self.SetTopWindow(self.main_frame)
    self.main_frame.Show()
    return True

if __name__=="__main__":
  app = MyApp()
  app.MainLoop()
Додатковий модуль
# _*_ coding: utf-8 _*_

u""" Модуль містить ф-нкцію генерації паролей з латинських\n
символів, цифр та знаків правопису та інших."""

import random
import string

def gen(up_az, low_az, digit, chars, c_ch, c_pass):
  gen_string = ""
  res_list = []
  if up_az:
    gen_string += string.ascii_uppercase*3
  if low_az:
    gen_string += string.ascii_lowercase*3
  if digit:
    gen_string += string.digits
  if chars:
    gen_string += string.punctuation
  for i in range(0, c_pass):
    temp = ""
    for j in range(0, c_ch):
      temp += random.choice(gen_string)
    res_list.append(temp)
  return res_list