1

Тема: SwingWorker (виконання довгих розрахунків в SWINGу)

Під час створення графічного інтерфейса, часто виникає питання, а що ж робити, коли при натисканні на якусь кнопку виконується "важка" (довга) процедура (підключення до бази даних, читання даних з великого файла, виконання довгих розрахунків, тощо). Пам'ятаю, як дивувався, чому ж не поновлюється JProgressBar, при підключенні до бази даних.  :D  Весь інтерфейс, так би мовити "завмирає" на певний час і навіть кнопка, яку ми натиснули, так і відображається натиснутою. І ось тут, ми стоїмо на роздоріжжі, потрібно застосовувати багатопоточність.

Є два варіанти:
1. Реалізувати даний механізм власноруч (напевно, найкращий варіант, проте, значно важчий, аніж 2 варіант).
2. Використати абстрактний клас SwingWorker (public abstract class SwingWorker<T,V> extends Object implements RunnableFuture<T>).

Що ж то за Worker, такий?
Даний, клас з'явився в 6 версії Java, тобто, ще раз підкреслюю, що розробники, раніше і без нього справлялися.  :)
Проте він був створений, для полегшення вирішення даних задач. Тобто, давайте поглянем на мінімум, який потрібно зробити, для виконання задачі в іншому потоці:
1. Написати клас, який наслідується від класа SwingWorker.
2. Не забуваєм, що SwingWorker абстрактний клас, тому потрібно реалізувати абстрактний метод doInBackground() (protected abstract T doInBackground() throws Exception).
3. Створити об'єкт нашого класу та викликати метод execute() (public final void execute()).
Тобто, як бачимо, нічого надзвичайного не має. А тепер, давайте більш детально пройдемось, по даному класу.

SwingWorker<T,V>
Що таке T та V?
T - тип результату, що повертається методом doInBackground() (можна сказати кінцевий результат).
V - тип проміжкових результатів (відправляється методом publish(V... chunks) (protected final void publish(V... chunks)) з методу doInBackground(), ці результати потрапляють (передаються) до методу process(List<V> chunks) (protected void process(List<V> chunks))).

Самий, цікавий, для нас метод - doInBackground(). Ось тут і потрібно виконувати, нашу "важку" роботу (фонову задачу). Оскільки даний метод буде запущено в окремому потоці. Також треба наголосити, на те, що з елементами GUI працювати в даному методі НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ, проте є деякі виключення. Методи - thread safe (потокозахищені) - JTextComponent.setText(), JTextComponent.print(), JTextArea.insert(), JTextArea.append(), JTextPane.insertIcon(),... (див. офіційну документацію).

Не обов'язково, але при бажанні, з даного метода можемо передавати проміжкові результати методом publish(V... chunks).

Перевизначення методу process(List<V> chunks) використовується, для обробки (показу) проміжних результатів. Ось в цьому методі вже можна працювати, з елементами GUI, оскільки даний метод викликається з Event Dispatch Thread ("рідного" для SWINGа - потоку надсилання подій).

Метод done() (protected void done()) викликається після завершення виконання методу doInBackground(). Тобто, "довга" робота скінчена, ми знову повертаємося в Event Dispatch Thread. І якщо, ми щось хочемо змінити в інтерфейсі, після "довгої" роботи слід перевизначити метод done().

Ну і звичайно, не слід забувати про метод execute(). Який і запускає виконнаня в окремому робочому потоці.

Також, потрібно підкреслити, що об'єкт даного класу, скажімо так, для одноразового використання. Ще один нюанс, даного класу: максимальна кількість потоків - 10. Це означає, що за допомогою класу SwingWorker паралельно можуть виконуватися тільки 10 фонових задач. Якщо потоків створено більше, SwingWorker, ставить нові потоки в чергу очікування.

Тобто, нічого, складного в класі SwingWorker немає. А головне, що даний клас сам потурбується про переключення потоків.

Ось простенький, код, де можна побачити, як застосовувати SwingWorker:

import java.util.List;

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.SwingWorker;

public class Example extends JFrame {

  private JLabel label = new JLabel();

  public Example() {
    setTitle("Тест SwingWorker");
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    JButton button = new JButton("Виконання");
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        new MyWork().execute();
      }
    });
    setLayout(new FlowLayout());
    add(button);
    add(label);
    setSize(300, 300);
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new Example();
      }
    });
  }

  class MyWork extends SwingWorker<Void, String> {

    // даний метод запускається в окремому потоці, не в Event Dispatch
    // Thread, тут виконується фонова задача
    @Override
    protected Void doInBackground() throws Exception {
      int i = 0;
      // надсилання проміжкових результатів
      publish("Підраховуємо i");
      while (i < Integer.MAX_VALUE) {
        i++;
      }
      // надсилання проміжкових результатів
      publish("i=" + i);
      Thread.sleep(1000);
      // надсилання проміжкових результатів
      publish("Заснули");
      Thread.sleep(5000);
      // надсилання проміжкових результатів
      publish("Прокинулися");
      Thread.sleep(1000);
      return null;
    }

    // ось цей метод запускається в Event Dispatch Thread, для обробки
    // проміжкових результатів
    @Override
    protected void process(List<String> chunks) {
      for (String x : chunks) {
        label.setText(x);
      }
    }

    // даний метод запускається в Event Dispatch Thread, після виконання
    // методу doInBackground()
    @Override
    protected void done() {
      label.setText("");
    }
  }
}

P.S. Ну і звичайно, давайте, не забувати користуватися офіційною документацією Class SwingWorker<T,V>
P.P.S. Звичайно, дана стаття призначена, для початківців, якщо в когось є якісь доповнення, буду радий їх почитати.

Подякували: leofun01, Replace, Lujok3

2

Re: SwingWorker (виконання довгих розрахунків в SWINGу)

Частина II

Ще при написанні статті, вагався, писати "по мінімуму" чи описати "не обов'язкові методи". Вибрав перший варіант, реалізація SwingWorker "по мінімуму". Проте, згодом, все ж таки, вирішив зробити опис деяких "цікавих" методів.

public final T get() throws InterruptedException, ExecutionException
public final boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning)
protected final void setProgress(int progress)
public final int getProgress()

T get() - повертає результат роботи методу T doInBackground(). Тобто, якщо ми хочемо отримати посиланя на об'єкт, який повертає метод T doInBackground(), то слід викликати метод T get(). Проте слід пам'ятати, що при виклику метода T get() блокується потік, з якого даний метод викликаний, доки не буде отриманий результат. Тому викликати даний метод в Event Dispatch Thread, НЕ ПОТРІБНО, оскільки, тоді, не має ніякого сенсу реалізовувати, Ваш клас SwingWorker. Найкраще, викликати метод T get() в методі void done().

boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) - що ж робити, якщо користувач, спочатку, запустив "довгий" процес, а згодом, чекати стало не цікаво і ВИРІШИВ ЗУПИНИТИ ЙОГО. Ось тут, даний, метод стане в нагоді. Тобто, набираймо:

cancel(true);

Але, як ми дізнаємось, чи "важка" робота, дійсно, скінчилася? А, досить легко, як тільки ми вказуємо на зупинку виконання нашої задачі, метод T get() згенерує виключення CancellationException, яке нам слід обробити.

void setProgress(int progress) та int getProgress() - дані методи застосовуються, для задавання та отримання "індикатора виконанної роботи". Тобто, нічого, важкого не має, головне слід запам'ятати void setProgress(int progress) викликається в робочому потоці (метод T doInBackground()), а int getProgress() - в Event Dispatch Thread (методи void process(List<V> chunks) та void done())

Давайте, тепер пройдемося по коду (прикладу). Код розділимо на частинки, щоб легше сприймався, а в кінці статті буде повний код.

1. Спочатку створюємо фрейм з двома кнопками (старт/стоп), індикатором виконаної роботи, та однієї лейбочкою, де будем писати, як виконується робота. Кнопка "Зупинити", спочатку не активна, оскільки не має, що зупиняти  :) :

import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;

public class TestWorker extends JFrame {

  private JButton butStart = new JButton("Виконати");
  private JButton butStop = new JButton("Зупинити");
  private JLabel label = new JLabel("", SwingConstants.CENTER);
  private JProgressBar progress = new JProgressBar();

  public TestWorker() {
    setTitle("Тест SwingWorker");
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    add(label, BorderLayout.PAGE_START);
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(butStart);
    panel.add(butStop);
    butStop.setEnabled(false);
    add(panel);
    add(progress, BorderLayout.PAGE_END);
    progress.setStringPainted(true);
    setSize(300, 200);
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new TestWorker();
      }
    });
  }
}

2. Ось тепер, головне, пишемо свій клас, який наслідується від SwingWorker - MyWork.
а) Реалізуєм, метод doInBackground(). Спочатку виставляємо індикатор виконаної роботи=0, потім відправляєм сповіщення, що робота розпочалась, далі йде виконання роботи+сповіщення про виконання і в кінці отримуємо об'єкт класа String, проте, що робота успішно виконана:

@Override
protected String doInBackground() throws Exception {
  setProgress(0);
  publish("Виконання роботи розпочато");
  Thread.sleep(1000);
  publish("Довгенька робота");
  for (int i = 0; i <= 100; i += 10) {
    setProgress(i);
    publish();
    Thread.sleep(500);
  }
  return "Робота успішно виконана";
}

б) Перевизначемо метод process(). Ось тут, ми, будем періодично вносити зміни в наш GUI:

@Override
protected void process(List<String> chunks) {
  for (String x : chunks) {
    label.setText(x);
  }
  progress.setValue(getProgress());
}

в) Перевизначемо метод done(). Даний, метод викликається, по завершенню виконнання метода doInBackground(), автоматично. І ось тут, ми маєм два варіанти: Робота виконана -  все добре, в лейбочку записуєм стрічку, яку отримаєм при виклику метода get(), інша справа, якщо користувач, вирішив завершити роботу завчасно. Тоді при виклику метода get(), ми отримає виключення класа CancellationException, при обробці зазначаєм в лейбочці, що виконання роботи зупинено.:

@Override
protected void done() {
  try {
    label.setText(get());
  } catch (CancellationException e) {
    progress.setValue(0);
    label.setText("Виконання роботи зупинено");
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
  butStop.setEnabled(false);
  butStart.setEnabled(true);
}

Ось повний код класу MyWork:

Прихований текст
class MyWork extends SwingWorker<String, String> {

  @Override
  protected String doInBackground() throws Exception {
    setProgress(0);
    publish("Виконання роботи розпочато");
    Thread.sleep(1000);
    publish("Довгенька робота");
    for (int i = 0; i <= 100; i += 10) {
      setProgress(i);
      publish();
      Thread.sleep(500);
    }
    return "Робота успішно виконана";
  }

  @Override
  protected void process(List<String> chunks) {
    for (String x : chunks) {
      label.setText(x);
    }
    progress.setValue(getProgress());
  }

  @Override
  protected void done() {
    try {
      label.setText(get());
    } catch (CancellationException e) {
      progress.setValue(0);
      label.setText("Виконання роботи зупинено");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    butStop.setEnabled(false);
    butStart.setEnabled(true);
  }
}

3. Останні дії. В нас вже все є, треба тільки з'єднати. До кожної кнопки прикручуємо обробника подій, для цього створюємо окремий метод, який будем викликати в конструкторі нашого класу TestWorker (не забуваймо активовувати/деактивовувати кнопки):

private void setListeners() {
  butStart.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
      butStart.setEnabled(false);
      work = new MyWork();
      work.execute();
      butStop.setEnabled(true);
    }
  });
  butStop.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
      work.cancel(true);
    }
  });
}

Повний код:

Прихований текст
import java.util.List;
import java.util.concurrent.CancellationException;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingWorker;

public class TestWorker extends JFrame {

  private JButton butStart = new JButton("Виконати");
  private JButton butStop = new JButton("Зупинити");
  private JLabel label = new JLabel("", SwingConstants.CENTER);
  private JProgressBar progress = new JProgressBar();
  private MyWork work;

  public TestWorker() {
    setTitle("Тест SwingWorker");
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    add(label, BorderLayout.PAGE_START);
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.add(butStart);
    panel.add(butStop);
    butStop.setEnabled(false);
    add(panel);
    add(progress, BorderLayout.PAGE_END);
    progress.setStringPainted(true);
    setListeners();
    setSize(300, 200);
    setLocationRelativeTo(null);
    setVisible(true);
  }

  private void setListeners() {
    butStart.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        butStart.setEnabled(false);
        work = new MyWork();
        work.execute();
        butStop.setEnabled(true);
      }
    });
    butStop.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        work.cancel(true);
      }
    });
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        new TestWorker();
      }
    });
  }

  class MyWork extends SwingWorker<String, String> {

    @Override
    protected String doInBackground() throws Exception {
      setProgress(0);
      publish("Виконання роботи розпочато");
      Thread.sleep(1000);
      publish("Довгенька робота");
      for (int i = 0; i <= 100; i += 10) {
        setProgress(i);
        publish();
        Thread.sleep(500);
      }
      return "Робота успішно виконана";
    }

    @Override
    protected void process(List<String> chunks) {
      for (String x : chunks) {
        label.setText(x);
      }
      progress.setValue(getProgress());
    }

    @Override
    protected void done() {
      try {
        label.setText(get());
      } catch (CancellationException e) {
        progress.setValue(0);
        label.setText("Виконання роботи зупинено");
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
      butStop.setEnabled(false);
      butStart.setEnabled(true);
    }
  }
}
Подякували: Lujok, leofun012