21

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

...до чого сокети до консолi?

Command Line Parameters Tutorial (C#) https://msdn.microsoft.com/uk-ua/librar … 71%29.aspx

22

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

raxp написав:

...до чого сокети до консолi?

Command Line Parameters Tutorial (C#) https://msdn.microsoft.com/uk-ua/librar … 71%29.aspx

Ви не зрозумiли.
В мене посутi двi консолi але треба щоби одна з них виводила даннi в iншу.
А iнша могла отримувати команди вiд тої що вивидить.
Керування одною програмою через iншу

23

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

Не бачу ніяких проблем викликати з однієї програми (немає значення консольна вона, з гаєм чи або просто процес) - викликати іншу через параметри cmd line (немає значення консольна вона, з гаєм чи або просто процес).

Ось наприклад iз batch-файлу викликаю консольний midiout та передачею через cmd line параметрiв відтворення. Або ось виклик консольного синтезатора iз консолi з передачею через параметри того, що треба синтезувати. Що я роблю не так? )

24 Востаннє редагувалося Engineer (08.03.2016 23:41:23)

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

Я так зрозумів, що обидві програми повинні обмінюватися інформацією в процесі роботи, а не просто отримувати дані при запуску через командний рядок. Якщо це так, то ще раз повторюю - WCF в руки і буде вам щастя.
Як на мене, там усе просто і не треба заморочуватися з сокетами.

Просто почитати основи і подивитися приклади. Що не зрозуміло буде - мож запитати тут же, на форумі

Update Якщо немає бажання дивитися на WCF, то можна трохи зайнятися збоченнями і організувати взаємодію через звичайні файли або якусь базу даних :)

Подякували: Fox1

25

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

Ось як я зробив:
Сервер:

using ObooltNet;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Server
{
  class Program
  {
    static NetConnection client;
    static NetConnection net;
    static bool isLogin;
    static void Main(string[] args)
    {
      client = new NetConnection();
      client.OnConnect += server_OnConnect;
      client.OnDataReceived += server_OnDataReceived;
      client.OnDisconnect += server_OnDisconnect;

      client.Start(25565);

      while (true) ;
    }

    private static void server_OnDisconnect(object sender, NetConnection connection)
    {
      Console.WriteLine("Disconnect");
      isLogin = false;
    }

    private static void server_OnDataReceived(object sender, NetConnection connection, byte[] e)
    {
      OnCommand(Encoding.UTF8.GetString(e));
      net = connection;
    }

    private static void server_OnConnect(object sender, NetConnection connection)
    {
      Console.WriteLine("Connect");
      isLogin = false;
    }
    public static void OnCommand(string Command)
    {
      if (Command == "connect")
      {
        return;
      }
      try
      {
        Console.WriteLine("Mes: " + Command);
        if (Command.ToLower().StartsWith("login"))
        {
          try
          {
            string[] arg = Command.Split(' ');
            if (arg[1] == "12345")
            {
              SendMessages("You login.");
              isLogin = true;
            }
            else 
            {
              Console.WriteLine("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoPASS);
              SendMessages("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoPASS);
            }
          }
          catch
          {
            Console.WriteLine("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoPASS);
            SendMessages("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoPASS);
          }
        }
        if (!isLogin)
        {
          Console.WriteLine("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoLogin);
          SendMessages("Error. Code: " + ErrorConteiner.Code_NoLogin);
        }
      }
      catch
      {
        Console.WriteLine("Error.");
      }
    }
    public static void SendMessages(string Command) 
    {
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(Command);
      net.Send(data);
    }
  }
}

Клиент:

using ObooltNet;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Client
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      NetConnection client = new NetConnection();
      client.OnConnect += server_OnConnect;
      client.OnDataReceived += server_OnDataReceived;
      client.OnDisconnect += server_OnDisconnect;

      client.Connect("localhost", 25565);

      while (true) 
      {
        Console.Write(">");
        client.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(Console.ReadLine()));
      }
    }

    private static void server_OnDisconnect(object sender, NetConnection connection)
    {
      Console.WriteLine("Disconnect");
    }

    private static void server_OnDataReceived(object sender, NetConnection connection, byte[] e)
    {
      Console.WriteLine(Encoding.UTF8.GetString(e));
    }

    private static void server_OnConnect(object sender, NetConnection connection)
    {
      Console.WriteLine("Connect");
      byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("connect");
      connection.Send(data);
    }
  }
}

Це все через бiблiотеку ObooltNet.dll.
Ось ЇЇ код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ObooltNet
{
  public class NetConnection
  {
    public delegate void NetConnectionEventHandler<TEventArgs>(object sender, NetConnection connection, TEventArgs e);
    public delegate void NetConnectionEventHandler(object sender, NetConnection connection);

    private TcpClient client;
    private TcpListener listener;
    private List<Task> tasks = new List<Task>();

    public event NetConnectionEventHandler OnConnect;
    public event NetConnectionEventHandler OnDisconnect;
    public event NetConnectionEventHandler<byte[]> OnDataReceived;

    public int BufferSize = 1024;
    public bool isClient = true;
    public bool isServer;

    public EndPoint RemoteEndPoint
    {
      get
      {
        if (client == null)
          throw new InvalidOperationException("Client is not connected");
        return client.Client.RemoteEndPoint;
      }
    }

    public NetConnection()
    {

    }

    private NetConnection(TcpClient client)
    {
      this.client = client;
    }

    public void Connect(string hostname, int port)
    {
      CheckServerUsedAsClient();
      CheckClientAlreadyConnected();

      client = new TcpClient();
      client.Connect(hostname, port);

      CallOnConnect(this);

      StartReceiveFrom(this);
    }
    public void Connect(IPAddress address, int port)
    {
      CheckServerUsedAsClient();
      CheckClientAlreadyConnected();

      client = new TcpClient();
      client.Connect(address, port);

      CallOnConnect(this);

      StartReceiveFrom(this);
    }
    public void Disconnect()
    {
      CheckServerUsedAsClient();
      CallOnDisconnect(this);
      client.Close();
    }

    public void Start(int port)
    {
      Start(IPAddress.Any, port);
      isClient = false;
      isServer = true;
    }
    public void Start(IPAddress address, int port)
    {
      CheckClientUsedAsServer();
      CheckServerAlreadyStarted();

      listener = new TcpListener(address, port);
      listener.Start();

      StartListen();
    }
    public void Stop()
    {
      CheckClientUsedAsServer();
      listener.Stop();
      Task.WhenAll(tasks).Wait();
    }

    public void Send(byte[] data)
    {
      CheckServerUsedAsClient();
      client.GetStream().Write(data, 0, data.Length);
    }

    private void CallOnDataReceived(NetConnection connection, byte[] data)
    {
      if (OnDataReceived != null)
        OnDataReceived(this, connection, data);
    }
    private void CallOnConnect(NetConnection client)
    {
      if (OnConnect != null)
        OnConnect(this, client);
    }
    private void CallOnDisconnect(NetConnection client)
    {
      if (OnDisconnect != null)
        OnDisconnect(this, client);
    }

    private void CheckServerUsedAsClient()
    {
      if (listener != null)
        throw new InvalidOperationException("Cannot use a server connection as a client");
    }
    private void CheckClientUsedAsServer()
    {
      if (client != null)
        throw new InvalidOperationException("Cannot use a client connection as a server");
    }
    private void CheckServerAlreadyStarted()
    {
      if (listener != null)
        throw new InvalidOperationException("Server is already started");
    }
    private void CheckClientAlreadyConnected()
    {
      if (client != null)
        throw new InvalidOperationException("Client is already connected");
    }

    private void StartListen()
    {
      tasks.Add(ListenAsync());
    }
    private async Task ListenAsync()
    {
      while (true)
      {
        TcpClient client = await listener.AcceptTcpClientAsync();
        NetConnection connection = new NetConnection(client);
        StartReceiveFrom(connection);
        OnConnect(this, connection);
      }
    }

    private void StartReceiveFrom(NetConnection client)
    {
      tasks.Add(ReceiveFromAsync(client));
    }
    private async Task ReceiveFromAsync(NetConnection client)
    {
      try
      {
        NetworkStream stream = client.client.GetStream();
        byte[] buffer = new byte[BufferSize];
        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        while (client.client.Connected)
        {
          int bytesRead = await stream.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length);
          ms.Write(buffer, 0, bytesRead);
          if (!stream.DataAvailable)
          {
            CallOnDataReceived(client, ms.ToArray());
            ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
            ms.SetLength(0);
          }
        }
        CallOnDisconnect(client);
      }
      catch
      {
        CallOnDisconnect(client);
        throw;
      }
    }
  }
}

Все вийшло навіть краще ніж я хотів.
Дуже дякую FakiNyan за iдею з сокетами.

Подякували: FakiNyan, leofun012

26

Re: [Проблему вирішено] Виклик метода з іншої програми

FakiNyan написав:

якщо проги пишуться з нуля, то я б використовував udp-сокети

Дуже дякую!!!
Ви найкращий :)