Тема: Пошук дільників натуральних чисел

Пам'ятаєте ту програмістську забавлянку - http://adventofcode.com ?
Вона, а також рішення однієї задачі від пана koala, надихнуло мене на вивчення різних алгоритмів, хоча би простіших для початку. І ось цікава задача - номер 20 на тому сайті. Головна суть - пошук дільників. Я знайшов такий алгоритм - через факторизацію, тобто ми беремо підряд прості числа, і ділимо початкове число на ці прості числа. Тобто, в результаті можемо отримати щось таке:

24 = 2^3 * 3

. Всі дільники можна звідси легко отримати. Цей метод, здавалось би дійсно працює швидше, але... при розв'язанні даної задачі, швидшим виявився метод прямого пошуку дільників!

Ось моя реалізація 20 задачі на ruby:

Прихований текст
$primes_cache = []

def get_next_prime(index)
 if index <= $primes_cache.length
  #get from cache
  return $primes_cache[index-1]
 else
  #calculate new prime
  if not $primes_cache[-1]
   number = 2
  else
   number = $primes_cache[-1] + 1
  end
  while true
   is_prime = true
   $primes_cache.each do |prime|
    if number % prime == 0
     is_prime = false
     break
    end
   end # primes_cache.each
   if is_prime
    break
   else
    number += 1
   end
  end # while
  $primes_cache.push(number)
 end # else
 number
end

def get_prime_by_index(index)
 if index < 1
  return nil
 end

 prime = nil
 cache_length = $primes_cache.length
 if index <= cache_length
  #get from cache
  return $primes_cache[index-1]
 else
  while cache_length < index
   cache_length += 1
   prime = get_next_prime(cache_length)
  end
 end
 prime
end

def divisors_prime(number)
 div_array = [1]
 # number factorization
 #factor_array = []
 index = 1
 while number > 1
  prime = get_prime_by_index(index)
  mul_pos = 0
  while number % prime == 0
   number /= prime
   #factor_array.push(prime)
   # push real divisors
   temp_array = []
   mul_pos.upto(div_array.length-1) { |i| temp_array.push(div_array[i] * prime) }
   mul_pos += div_array.length
   div_array.concat(temp_array)
  end
  index += 1
 end
 div_array
end

def divisors(number)
 div_array = []
 x = 1
 while x <= Integer(Math.sqrt(number))
  if number % x == 0
   if x == Integer(number/x)
    div_array.push(x)
   else
    div_array.push(x, number/x)
   end
  end
  x += 1
 end
 div_array
end

def calculate_start(max_sum)
 sum = 0
 x = 1
 while sum < max_sum
  sum += x
  x += 1
 end
 x - 1
end

def main
 input = 29000000
 #input = 50000 # result - 3747
 #input = 70
 div_sum = input / 10
 start = 1
 #start = div_sum - 1
 #start = calculate_start(div_sum) * 2
 while true
  sum = divisors(start).inject { |sum, x| sum + x }
  if start % 10000 == 0
   print "Processing #{start} of #{div_sum-1}\n"
   puts "Sum #{sum}"
  end
  #if divisors(start).inject { |sum, x| sum + x } == div_sum
  if sum >= div_sum
   break
  elsif start >= div_sum - 1
   print "Can't find such number\n"
   break
  end
  start += 1
 end
 start
end

#load prime numbers from file
File.open('primes.txt') do |fin|
 fin.each_line { |line| $primes_cache.push(line.to_i) }
end

# UNCOMMENT NEXT LINE TO SOLVE PROBLEM
#print main

# UNCOMMENT NEXT LINE TO NOT RUN TESTS
#__END__

# test section

counter_p = 0
counter_s = 0
time_p = 0
time_s = 0
numbers = (100_000..1_000_000)
numbers.each do |number|
 start_time = Time.now
 divisors_prime(number)
 end_time = Time.now
 div_prime_time = end_time - start_time
 time_p += div_prime_time

 start_time = Time.now
 divisors(number)
 end_time = Time.now
 div_time = end_time - start_time
 time_s += div_time

 if div_prime_time > div_time
  puts "Number: #{number}, prime: #{div_prime_time}, simple: #{div_time}"
  counter_p += 1
 elsif div_prime_time < div_time
  counter_s += 1
 end
end
puts "Divisors prime losses: #{counter_p}, time: #{time_p}"
puts "Divisors simple losses: #{counter_s}, time: #{time_s}"

Перед виконанням, Я за допомогою цих же функцій створив файл "primes.txt", куди завантажив 100 000 перших простих чисел. І час пошуку розв'язку через метод "divisors_prime" все одно більший, ніж через пошук дільників прямим методом divisors (звичайний цикл від 1 до кореня квадратного від числа).

Тести показують, що:

Divisors prime losses: 288032, time: 950.9318199240025
Divisors simple losses: 611969, time: 396.02343936400183

Тобто, пошук дільників через прості числа працюють швидше у 611969 раз із того проміжку (100 000 - 1 000 000), але загальний час виконання майже втричі перевищує час виконання на прямому методі, який "програв" майже втричі (288032 рази, коли він був дійсно швидший).

Ось, власне питання - що не так із моєю реалізацію? Який найкращий метод для розв'язання цієї задачі?

Подякували: Chemist-i, leofun012

2

Re: Пошук дільників натуральних чисел

Викладу і свій код на пітоні.

Прихований текст
def getdivisor(n):
  for i in range(2,n):
    if i*i>n:
      return n
    if n%i==0:
      return i
  return n
  
def div_repr(n):
  divisors=[]
  div=0
  while n>1:
    div=getdivisor(n)
    n//=div
    divisors.append(div)
  groups=[]
  div=0
  for i in divisors:
    if i!=div:
      groups.append([i,1])
      div=i
    else:
      groups[-1][1]+=1
  return ' * '.join(map(lambda xn:str(xn[0]) if xn[1]==1 else "%d**%d"%tuple(xn),groups))

if __name__=='__main__':
 import sys
 for line in sys.stdin:
  n=int(line); assert n>1
  print("%s == %d" % (div_repr(n), n))
  
Подякували: leofun011

3

Re: Пошук дільників натуральних чисел

Що ж, уже вкотре переконуюсь, що тут не дочекаюся відповіді на своє питання. Та й дійсно, адже секта свідків "Programmable Hyperlinked Pasta" не можуть вийти за рамки, на то це й секта.
Коротше кажучи, цікавість перемогла лінь і Я провів деякі дослідження та зумів таки пришвидшити алгоритм. Отож, проблема була в тому, що деякі числа уже могли бути простими, а тому їх варто одразу на це перевірити. Оскільки масив простих чисел впорядкований, то в цьому допоможе "бінарний пошук" (ось так його накидав тяп-ляп):

module Algorithms

 def Algorithms.search_bin(array, element, left=0, right = array.length)
  while true
   position = (left + right) / 2
   return position if array[position] == element
   return nil if right - left <= 1
   right = position if array[position] > element
   left = position if array[position] < element
  end
 end

end

Тоді, функція divisors_prime переписується ось так:

Прихований текст
def divisors_prime(number)
 div_array = [1]
 # number factorization
 index = 1
 right = $primes_cache.length
 while number > 1
  # check if number is already prime
  left = 0
  right = Algorithms.search_bin($primes_cache, number, left, right)
  if right
   temp_array = []
   0.upto(div_array.length-1) { |i| temp_array.push(div_array[i] * number) }
   div_array.concat(temp_array)
   return div_array
  else
   right = $primes_cache.length
  end
  # regular factorization
  prime = get_prime_by_index(index)
  mul_pos = 0
  while number % prime == 0
   number /= prime
   # push real divisors
   temp_array = []
   mul_pos.upto(div_array.length-1) { |i| temp_array.push(div_array[i] * prime) }
   mul_pos = div_array.length
   div_array.concat(temp_array)
  end
  index += 1
 end
 div_array
end

В результаті, відповідь отримується десь за 20-25 секунд, а тести тепер показують такі результати:

Divisors prime losses: 1971, time: 40.27258232800159
Divisors simple losses: 898030, time: 383.9376234210184

Ось, із 950 секунд стало 40 по тестах - одразу який величезний виграш! Всім дякую за увагу.

Подякували: leofun011

4

Re: Пошук дільників натуральних чисел

А ви перечитували ваше питання? Уявляли, як його сприйме людина поза контекстом?