1 Востаннє редагувалося snikers.mc (26.05.2016 09:18:27)

Тема: Допоможіть з чергою

Задача стоїть така. Потрібно вивести спочатку назву продукту який є хлібним виробом (буква h), потім молочним (буква m), а потім всі що є. Не можу зрозуміти чому не хоче порівнювати тип продукту з "h", все що введено з клавіатури перекидає в чергу, а з черги незрозуміло куди воно дівається і нічого не друкується :с
Код ось

Прихований текст
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "locale.h"
#include "string.h"

typedef struct info
{
  char name[10];
  char tup[1];    //m- молочний, f- фрукти, o- овочі, h-хлібний виріб
  char slovo[15];
  struct info *next;
}  INFO;

typedef INFO *ptr;

void StvrStruct(INFO *p);
void StvrFILE(FILE *p);
void DrucFILE(FILE *p);
void InsertCherga(ptr *phead, ptr *ptail, char *z);
ptr DelElemV(ptr head);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  setlocale(LC_ALL, "RUS");
  int k;
  char filename[128];
  puts("Введiть назву файлу");
  //printf("%d", 'h');      // 104
  gets(filename);
  FILE *fp;
  fp=fopen(filename, "w");
  if (fp == NULL)
  {
    puts("Файл не вiдкритий!");
    system("pause");
  }
  StvrFILE(fp);
  fp=fopen(filename, "r");
  if (fp == NULL)
  {
    puts("Файл не вiдкритий!");
    system("pause");
  }
  printf("Друк файлу\n");
  DrucFILE(fp);
  rewind(fp);
  ptr head=NULL;
  ptr tail=NULL;
  INFO z;
  puts("Назви хлiбних виробiв");
  fread(&z, sizeof(INFO), 1, fp);
  while(!feof(fp))
  {
    if(z.tup == "\104")
      printf("%s", z.name);
    else
      InsertCherga(&head, &tail, z.name);
    fread(&z, sizeof(INFO), 1, fp);
  }
  printf("\n");
  puts("Наззви всих iнших виробiв");
  while(head != NULL)
  {
    printf("%s", z.name);
    head = DelElemV(head);
  }
  printf("\n");
  fclose(fp);
  system("pause");
  return 0;
}
//============ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ============
void StvrStruct(INFO *p)
{
  printf("Введiть назву продукту: ");
  gets_s(p->name);
  printf("Введiть тип продукту: ");
  scanf_s("%c", &(p->tup));
  fflush(stdin);
}
//============ СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ ============
void StvrFILE(FILE *p)
{
  printf("Введiть записи в файл. Остання назва проукту - ENTER\n");
  INFO z;
  StvrStruct(&z);
  while(strcmp(z.name, "\0") != 0)
  {
    fwrite(&z, sizeof(INFO), 1, p);
    StvrStruct(&z);
  }
  fclose(p);
}
//============ ДРУК ФАЙЛУ ============
void DrucFILE(FILE *p)
{
  INFO z;
  fread(&z, sizeof(INFO), 1, p);
  printf("Назва продукту\tТип продукту\n");
  while(!feof(p))
  {
    printf("%10s%15c\n", z.name, *(z.tup));
    fread(&z, sizeof(INFO), 1, p);
  }
}
//============ ВСТАВЛЕННЯ В ЧЕРГУ ============
void InsertCherga(ptr *phead, ptr *ptail, char *z)
{
  ptr x;
  x=(ptr) malloc(sizeof(INFO));
  strcpy(x->slovo, z);
  x->next= NULL;
  if(phead == NULL)
  {
    *phead = x;
    *ptail = x;
  }
  else
    *(ptail)=x;
}
//============ ВИЛУЧЕННЯ З ВЕРШИНИ ============
ptr DelElemV(ptr head)
{
  ptr x;
  x = head; 
  head= head->next;
  free(x);
  return head;
}

2 Востаннє редагувалося ReAl (26.05.2016 10:38:57)

Re: Допоможіть з чергою

    if(z.tup == "\104")

Тут Ви порівнюєте вказівник z.tup з вказівником на рядок. Тобто порівнюєте дві адреси комірок пам'яті, а не їхній вміст.
Треба if(z.tup[0] == 'h') або взагалі z.tup заводити як одиночний символ, а не як масив.
Що там з чергою — не дивився, забіг на хвилинку і біжу далі.

Подякували: snikers.mc1

3

Re: Допоможіть з чергою

Тут Ви порівнюєте вказівник z.tup з вказівником на рядок. Тобто порівнюєте дві адреси комірок пам'яті, а не їхній вміст.
Треба if(z.tup[0] == 'h') або взагалі z.tup заводити як одиночний символ, а не як масив.
Що там з чергою — не дивився, забіг на хвилинку і біжу далі.

Так, з цим я вже розібрався. Але з чергою все ж таки проблеми лишились