Тема: Звернення до динамічно створеного компонента

як звернутися до компонента створеного програмно?

spl4:=TShape.Create(Form3);
spl4.Parent:=Form3;
spl4.Left:=xc-10;
spl4.Top:=yc-50;
spl4.Visible:=true;
spl4.Shape:=stCircle;
spl4.Height:=25;
spl4.Width:=25;
spl4.Brush.Color:=clGreen;
spl4.Enabled:=false;

2

Re: Звернення до динамічно створеного компонента

Це питання чи порада новчакам?

3 Востаннє редагувалося raxp (15.06.2016 10:19:00)

Re: Звернення до динамічно створеного компонента

То й що заважає звернутися до компонента, створеного дiнамiчно? Це глобальний об'єкт, звертайтесь. Ось якщо потрібно використовувати його події, то їх треба описати:

 public
  { Public declarations }

  procedure sma(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y, HitTest: Integer;
   var MouseActivate: TMouseActivate);


 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

var spl_mas: array [0..1] of TShape;

procedure TForm1.sma(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y, HitTest: Integer;
 var MouseActivate: TMouseActivate);
begin
 with (sender as TShape) do begin
 case tag of
  0: ;
  1: ;

 end;
 end;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 spl_mas[0].Brush.Color:= rgb(255, 0, 0);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
const xc = 200;
   yc = 200;
var i, tmp: integer;
begin
 for i:= low(spl_mas) to high(spl_mas) do begin

  spl_mas[i]:= TShape.Create(Form3);
  spl_mas[i].Left:= tmp-10;
  tmp:= spl_mas[i].Left;

  spl_mas[i].Top:=yc-50;

  spl_mas[i].Shape:=stCircle;
  spl_mas[i].Height:=25;
  spl_mas[i].Width:=25;
  spl_mas[i].Brush.Color:=clGreen;

  spl_mas[i].Tag:= i;
  spl_mas[i].OnMouseActivate:= sma;

  spl_mas.Parent:=Form3;
 end;
end;
Подякували: leofun01, Torbins2

4

Re: Звернення до динамічно створеного компонента

Dontsov_kostya
raxp правильно підказує, найпростіший варіант - занести контроли в масив.
Можна іще Controls використовувати, як я вам у попередній темі радив. І такий приклад був у статті Єлени Філіпової.

var
 Shape: TShape;
//...
for i:=0 to Form3.ControlCount-1 do
 if Form3.Controls[i] is TShape then
 begin
  Shape := Form3.Controls[i] as TShape;
  //...