1 Востаннє редагувалося Дмитро-Чебурашка (16.06.2016 16:57:29)

Тема: Забажалося створити асемблерну вставку.

Забажалося створити асемблерну вставку. Допоможыть будь ласка!
Кодеблок,  compiler mingw32-g++. exe.

   __asm__ (".intel_syntax noprefix\n\t"
       "movl (%Adresa_dokumenta),%eax\n\t"
       "movl %eax, (Adresa_Ves_masyva)\n\t" /* ассемблерная вставка*/
      : "=r"(Adresa_dokumenta)      /* выходные операнды */
      : "r"(Adresa_dokumenta)      /* входные операнды */
      : "=c"(Adresa_Ves_masyva)      /* выходные операнды */
      : "c"(Adresa_Ves_masyva)      /* входные операнды */
      : "%eax"      /* разрушаемые регистры */
      );

Pars_utf8.cpp|230|ошибка: expected «)» before «(» token|

Я смутно розумію що я пишу.

2 Востаннє редагувалося ReAl (16.06.2016 23:08:41)

Re: Забажалося створити асемблерну вставку.

Двокрапок може бути максимум три, спочатку йдуть всі вихідні операнди, потім всі вхідні, потім всі порушені.
Звертання до операндів йде по номерах (як у першому фрагменті нижче). Якщо хочете по іменах, то тоді вони задається у квадратних дужках перед визначенням операнда і використовуються теж у квадратних дужках.

Задавати фіксовані регістри є сенс лише коли інакше неможливо, краще завести локальну змінну і прив'язати її до операнда. Компілятор сам вибере для неї регістр, виходячи з того, як у нього зараз розкладається оптимізація, сам врахує, що його вміст змінювався.

#include <stdio.h>

int a=2, b=0;

int main()
{
    int temp;
    printf("a = %d, b=%d\n", a, b);
    __asm__ (
        "movl %2, %1 \n\t"
        "movl %1, %0 \n\t"
        : "=m"(b), "=r"(temp)
        : "m"(a)
    );
    printf("a = %d, b=%d\n", a, b);
    a = 3;
    __asm__ (
        "movl %[a], %[temp] \n\t"
        "movl %[temp], %[b] \n\t"
        : [b]"=m"(b), [temp]"=r"(temp)
        : [a]"m"(a)
    );
    printf("a = %d, b=%d\n", a, b);
}

Отак виглядає вставка при gcc -S

#APP
# 18 "inasm.c" 1
    movl a(%rip), %eax
    movl %eax, b(%rip)

# 0 "" 2
#NO_APP

3

Re: Забажалося створити асемблерну вставку.

До речі, в описові аргументів іноді може бути проведено набагаааато ;-)  більше дій, ніж у самому асемблерному рядку

int a=2, b=0;
int arr[10];

// arr[b] = arr[a]
void foo()
{
    __asm__ (
        ""  // Так, так, рядок порожній
        : "=r"(arr[b])
        : "0"(arr[a])
    );
}
foo:
    movl  a, %eax
    movl  b, %edx
    movl  arr(,%eax,4), %eax
    movl  %eax, arr(,%edx,4)
    ret