1 Востаннє редагувалося Vbnzuf (28.11.2016 01:35:12)

Тема: Виведення від'ємних елементів, масивиС#

Як з одновимірного(можливо одномірного) масиву вивести від'ємні числа (елементи), будь ласка, допоможіть.

2

Re: Виведення від'ємних елементів, масивиС#

Покажіть нам хоч щось. Наприклад, недописаний код.
Нема коду? Тоді умови оплати проекту.
Нема оплати? Ну тоді цицьки.
Нема цицьок? Якийсь ви неправильний програміст...

3

Re: Виведення від'ємних елементів, масивиС#

Почитайте правила форуму

4 Востаннє редагувалося Vbnzuf (29.11.2016 00:38:27)

Re: Виведення від'ємних елементів, масивиС#

Проблема в класі, як в ньому зробити так, щоб в фрагменті коду, який закоментовано  вивести від'ємні елементи, я зміг їх вивести в коді для кнопки(форми, код нижче), але потрібно через клас.   

class Arrays
  {
    public bool error = false; 
      int[] a;
      
      int length; 
      public Arrays(int size) 
      { a = new int[size]; length = size; }
      public int Length 
      { get { return length; } }
      /*public int minusElements
      {
        get
        {
          int S = 0;
          for(int i = 0; i < 8; i++)
            if (a[i] < 0)
              S = i;
          return S;
             
        }
      }*/
public int this[int i] // індексатор 
      {
        get
        {
          if (i >= 0 && i < length) return a[i];
          else { error = true; return 0; }
        }
        set
        { 
          if (i >= 0 && i < length && value >= -190 && value <= 100) 
            a[i] = value; 
          else error = true;
        }
      }
    }
  }

Форма:

namespace Лаба_4
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int n=100;
      Random ran = new Random();
      try
      {
        n = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
        Arrays a = new Arrays(n); 
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          a[i] = ran.Next(-10, 10);
          label3.Text += a[i].ToString() + ", " + Environment.NewLine;

        }
        if (a.error) MessageBox.Show("Помилка");

        for (int i = 0; i < n; i++ )
          if(a[i] < 0)
          label4.Text += a[i].ToString() + ", " + Environment.NewLine;
          //label4.Text = a.minusElements.ToString() + Environment.NewLine;
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Помилка");
      }

    }

  }
}

5

Re: Виведення від'ємних елементів, масивиС#

Якщо minusElements — це властивість, з якої доступні всі від’ємні елементи, то вона має бути не одним інтом, а чимось, що може передати серію інтів (наприклад, масивом, або ітератором, або це має бути властивість з індексом, яка знаходить i-ий від’ємний елемент). Хоча, якщо це буде масив, то a.minusElements.ToString() поверне не перелік від'ємних елементів у вигляді рядка, а фіксований рядок "System.Int32[]".