1

Тема: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Читати можу писати ні.

int main()
{
  HANDLE rIn, rOut, wIn, wOut;
  SECURITY_ATTRIBUTES sa = { 0 };
  STARTUPINFO si = { 0 };
  PROCESS_INFORMATION pi = { 0 };
  sa.nLength = sizeof(sa);
  sa.bInheritHandle = TRUE;
  sa.lpSecurityDescriptor = NULL;
  if (CreatePipe(&rIn, &wIn, &sa, 0) == 0)
  {
    printf("%d\n", GetLastError());
  }
  if (CreatePipe(&rOut, &wOut, &sa, 0) == 0)
  {
    printf("%d\n", GetLastError());
  }
  si.cb = sizeof(si);
  si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW | STARTF_USESTDHANDLES;
  si.wShowWindow = SW_HIDE;
  si.hStdInput = wIn;
  si.hStdOutput = wOut;
  si.hStdError = wOut;
  wchar_t cmdline[1024] = L"cmd.exe";
  if (CreateProcessW(NULL, cmdline, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi) == 0)
  {
    printf("CreateProcess err:%d\n", GetLastError());
  }
  else
  {
    DWORD r = 0;
    char *buf = new char[4096];
    DWORD bwait = 0;
    for (;;)
    {
      if (PeekNamedPipe(rOut, 0, 0, 0, &bwait, 0) == FALSE)
      {
        printf("PeekNamedPipe err: %d\n", GetLastError());
      }
      else
      {
        if (bwait > 0)
        {
          bwait = 0;
          memset(buf, 0, 4096);
          ReadFile(rOut, buf, 4096, &r, 0);
          std::cout << buf;
          //printf("%s", buf);
        }
        else
        {
          memset(buf, 0, 4096);
          std::cin >> buf;
          DWORD w = 0;
          if (WriteFile(rIn, buf, strlen(buf), &w, 0) == FALSE)
          {
            printf("wf err: %d\n", GetLastError());
          }
          //printf("w: %d", w);
          if (strcmp(buf, "exit") == 0)
          {
            break;
          }
        }
      }      
    }
    TerminateProcess(pi.hProcess, 0);
    CloseHandle(rIn);
    CloseHandle(wIn);
    CloseHandle(rOut);
    CloseHandle(wOut);
  }

  _getch();
  return 0;
}

Де я помилився?

2

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Яку помилку видав код?

3

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Будь ласка, замість негативних описів ("не дає писати", "не працює", "не запускається") давайте позитивні ("пише "помилка при спробі запису", "повідомляє про помилку компіляції") і т.д.

Подякували: ostap34PHP, Monolith2

4

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Vi написав:

Яку помилку видав код?

WriteFile() ==0 GetLastError()==5

5 Востаннє редагувалося Vi (18.04.2017 15:26:12)

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

cheappi386 написав:

WriteFile() ==0 GetLastError()==5

ERROR_ACCESS_DENIED    5 (0x5)
   Access is denied.

А де ти цей код знайшов i яке в тебе завдання?

P.S. Доречi сюди варто зазирнути: https://msdn.microsoft.com/uk-ua/librar … s.85).aspx  *OK*

6 Востаннє редагувалося Betterthanyou (23.04.2017 00:30:49)

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

А навіщо ви створюєте два Pipe ? Я можу бути на прав, але по-моєму один pipe створюється для запису і читання

if (
    !CreatePipe(
      &hReadPipe, // дескриптор для читання
      &hWritePipe, // дескриптор для запису
      nullptr,   // атрибути захисту за замовчуванням, в цьому випадку
             // дескриптори hReadPipe і hWritePipe не успадковуються
      0       // розмір буфера за замовчуванням
    )
    )
  {
    printf("Create pipe failed %d .\n", GetLastError());
    printf("Press any key to finish.\n");
    getchar();
    return GetLastError();
  }

Спробуйте так

if (WriteFile(wIn, buf, strlen(buf), &w, 0) == FALSE)

rIn - read же ж, хіба ні ?

7

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

один pipe створюється для запису і читання

Ні. Пайпів повинно бути два чи три.

8

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Не в той пайп писав, теперь алгоритмічне питання.Як позбудится Sleep ?

void CmdLaunch()
{
  HANDLE rIn, rOut, wIn, wOut;
  SECURITY_ATTRIBUTES sa = { 0 };
  STARTUPINFO si = { 0 };
  PROCESS_INFORMATION pi = { 0 };
  sa.nLength = sizeof(sa);
  sa.bInheritHandle = TRUE;
  sa.lpSecurityDescriptor = NULL;
  if (CreatePipe(&wIn, &rIn, &sa, 0) == 0)
  {
    printf("%d\n", GetLastError());
  }
  if (CreatePipe(&rOut, &wOut, &sa, 0) == 0)
  {
    printf("%d\n", GetLastError());
  }
  si.cb = sizeof(si);
  si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW | STARTF_USESTDHANDLES;
  si.wShowWindow = SW_HIDE;
  si.hStdInput = wIn;
  si.hStdOutput = wOut;
  si.hStdError = wOut;

  wchar_t cmdline[1024] = L"cmd.exe";
  //wchar_t app[1024] = L"C:\\windows\\system32\\cmd.exe";
  if (CreateProcessW(/*app*/NULL, cmdline, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi) == 0)
  {
    printf("CreateProcess err:%d\n", GetLastError());
    _getch();
  }
  else
  {
    DWORD r = 0;
    char *buf = new char[4096];
    memset(buf, 0, 4096);
    ReadFile(rOut, buf, 4096, &r, 0);
    std::cout << "R: " << buf;
    DWORD bwait = 0, runCode = 0;
    for (;;)
    {
      Sleep(50);
      GetExitCodeProcess(pi.hProcess, &runCode);
      if (runCode != STILL_ACTIVE)
      {
        printf("EXIT!!!");
        break; 
      }
      if (PeekNamedPipe(rOut, 0, 0, 0, &bwait, 0) == FALSE)
      {
        printf("PeekNamedPipe err: %d\n", GetLastError());
      }
      else
      {
        if (bwait > 0)
        {
          //bwait = 0;
          memset(buf, 0, 4096);
          ReadFile(rOut, buf, 4096, &r, 0);
          std::cout << std::endl << "R: " << buf;
          memset(buf, 0, 4096);
        }
        else
        {
          memset(buf, 0, 4096);
          //std::cin >> buf;
          //std::cin.getline(buf, 4096);
          //scanf("%s", buf);
          fgets(buf, 4096, stdin);
          std::cout<< std::endl << "ent: " << buf << std::endl;
          //strcat(buf, "\n");
          DWORD w = 0;
          //FlushFileBuffers(rIn);
          if (WriteFile(rIn, buf, strlen(buf), &w, 0) == FALSE)
          {
            printf("wf err: %d\n", GetLastError());
          }
          memset(buf, 0, 4096);
        }
      }
    }
    CloseHandle(rIn);
    CloseHandle(wIn);
    CloseHandle(rOut);
    CloseHandle(wOut);
  }
}

9

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Краще огорни читання та писання до пайпу у Thread. Якщо тобі заважае sleep() то мабудь цей код у тебе в основному потоці.

10

Re: Підкажіть чому ОС не дає писати у "пайп"

Для синхронізації двох процесів можна використовувати події (CreateEvent). Один процес переводить подію у сигнальний стан (SetEvent) після того, як запише в пайп нові дані. А другий чекає на подію (WaitForSingleObject), потім зчитує дані, і переводить подію назад у не сигнальний стан (ResetEvent). Тільки тут треба бути уважним, бо можна отримати за один раз не одне, а одразу кілька повідомлень.