1

Тема: Довгий паліндром

Зенику задано рядок S, який складається з N англійських літер. Потрібно допомогти йому порахувати довжину найбільшого підрядка, який є паліндромом.
  Вхідні дані:
В першому рядку задане одне ціле число N - розмір рядка.
В другому задано рядок S який складається з N малих англійських літер.
Вихідні дані: в єдиному рядку вивести довжину найбільшого підрядка S, який є паліндромом.
    Обмеження: 1<=N<=7000
  Пробний тест:
   N=6
    S=banana
   Результат: 5
Я написав код який на алготестері проходить лише для 10 тестів. Розумію, що при великих кількостях символів він є неефективним. Чув що можна оптимізувати використовуючи алгоритм Манакера про не розумію як це зробити. Ось мій код:

type mas=array[1..7000] of char;

var
  s:mas; palindrom:boolean;
  i,j,mx,n,k,m:integer;
begin
 readln(n);
 for i:=1 to n do 
  read(s[i]);
 if n<2 then 
  mx:=1
 else
 begin
  mx:=1;
  for i:=1 to n-1 do
   for j:=i+1 to n do 
   begin
    palindrom:=true;
    k:=i; 
    m:=j;
    while k<m do 
    begin 
     if s[k]<>s[m] then 
      palindrom:=false;
     k:=k+1;
     m:=m-1
    end;
    if (palindrom=true) and (j-i+1>mx) then
     mx:=j-i+1;
   end;
 end;
 write(mx);
end.

2

Re: Довгий паліндром

Вирівняйте код. Кров з очей не дає прочитати.

3

Re: Довгий паліндром

Порівняв код.

По темі: якщо ви знаєте, що palindrom=false, то нема чого далі крутити цикл while, треба рухатися до наступного j. Це можна зробити звичайним Break-ом, або винісши цикл while в окрему процедуру. Тоді в будь якому місці процедури буде достатньо викликати Exit.

Також раджу створити собі сортований індекс позицій усіх літер в рядку, щось типу такого:

const
 MaxWidth = 7000;

type
 AllowedLetters = 'a'..'z';
 SStr = array [1..MaxWidth] of AllowedLetters;
 LetterPositions = record
  CurFree: Integer;
  Pos: array [1..MaxWidth] of Integer;
 end;
 SIndex = array [AllowedLetters] of LetterPositions;

var
 n: Integer;
 S: SStr;
 Index: SIndex;

procedure AddPosition(var Positions: LetterPositions; CurPos: Integer);
begin
 if Positions.CurFree = 0 then
  Positions.CurFree := 1;
 Positions.Pos[Positions.CurFree] := CurPos;
 Inc(Positions.CurFree);
end;

procedure BuildIndex;
var
 i: Integer;
begin
 for i := 1 to n do
  AddPosition(Index[S[i]], i);
end;

var
 i: Integer;
begin
 readln(n);
 for i := 1 to n do
  read(S[i]);
 BuildIndex;
 //...
end.

В такому індексі позицію наступної потрібної літери знайти дуже легко, замість того, щоб ганяти ваш цикл по j. В даному випадку усі можливі кінці паліндрому перераховані в масиві Index[S[ i ]].Pos, але вас цікавлять лише елементи більші i. До речі, для пошуку таких елементів, ви можете застосувати швидкий бінарний пошук, бо масив Pos сортований.

4

Re: Довгий паліндром

Спробуйте простіше. У вас є три вкладених цикли: по i, по j та по k з m. А достатньо двох: зовнішній по потенційних центрах паліндромів (їх, щоправда, буде удвічі більше - центром може бути як літера, так і місце між літерами залежно від парної чи непарної довжини паліндрома) та внутрішній, на розширення - чи не є це паліндромом. Складність квадратична, а не кубічна, як у вас.

Подякували: Torbins1

5

Re: Довгий паліндром

Тут іще одну оптимізацію можна додати: якщо до кінця S відстань менша ніж половина довжини найбільшого знайденого паліндрома, то далі можна не шукати.

6

Re: Довгий паліндром

Дуже дякую Koala i Torbins використав вашу ідею і пішли всі тести. Ось код:

type
 mas = array[1..7000] of char;

var
 s: mas; palindrom: boolean;
 i, mx, n, k, left, right: integer;

begin
 readln(n);
 for i := 1 to n do read(s[i]);
 if n < 2 then mx := 1
 else
 begin
  mx := 0;
    {для непарних паліндромів}
  for i := 1 to n do 
  begin
   left := i; right := i; palindrom := true; 
   if k > mx then mx := k;
   k := 0;
   while (left >= 1) and (right <= n) and (palindrom = true) do 
   begin
    if s[left] = s[right] then begin
     k := right - left + 1;
     left := left - 1;
     right := right + 1;
     
    end else begin palindrom := false; end;
   end;
  end;
  
  
        {для парних паліндромів}
  for i := 1 to n - 1 do 
  begin
   left := i; right := i + 1; palindrom := true; 
   if k > mx then mx := k;
   k := 0;
   while (left >= 1) and (right <= n) and (palindrom = true) do 
   begin
    if s[left] = s[right] then begin
     k := k + 2;
     left := left - 1;
     right := right + 1;
    end else palindrom := false; 
   end;
  end;
 end;
 
 
 write(mx);
end.
Подякували: Arete1