1

Тема: Бінарне дерево і задачі до нього

Доброго дня!

Допоможіть, будь ласка, розібратись з бінарним деревом. Дан клас, який його реалізує. Стоїть задача: Вивести дерево на екран Print(t) з відображенням структури. Але як його взагалі ввести?

classBtree:
  '''Реалізує бінарне дерево.
  ''' def__init__(self):
    '''Створити порожнє дерево.
    '''
    self._data =None  #навантаження кореня дерева
    self._ls =None    #лівий син
    self._rs =None     #правий син

  def isempty(self):
    '''Чипорожнєдерево?.
     '''
     returnself._data ==None and self._ls ==None and self._rs ==None

  def maketree(self, data, t1, t2):
    '''Створити дерево.
     Дані у корені - data, лівий син -t1, правий син - t2
    '''
    self._data = data
    self._ls = t1
    self._rs = t2

  def root(self):
    '''Корінь дерева.
    '''
    if self.isempty():
      print('root: Деревопорожнє')
      exit(1)
    return self._data

  def leftson(self):
    '''Лівий син.
    '''
    if self.isempty():
      t = self
    else:
      t = self._ls
    return t

  def rightson(self):
    '''Правий син.
    '''
    if self.isempty():
      t = self
    else:
      t = self._rs
    return t

  def updateroot(self, data):
    '''Змінити корінь значенням data.
    '''
    if self.isempty():  #якщо дерево порожнє, додати лівого та правого сина
      self._ls = Btree()
      self._rs = Btree()
    self._data = data

  def updateleft(self, t):
    '''Змінити лівого сина значенням t.
    '''
    self._ls = t

  def updateright(self, t):
    '''Змінити правого сина значенням t.
    '''
    self._rs = t 

2

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Ну, найтупіше буде якось так:

-Корінь
|-гілка1
||-підгілка1-1
||-підгілка1-2
|-гілка2

Робити найпростіше рекурсією - вивести базу (кілька '|') і значення, викликати Print два рази для гілок зі збільшенням бази на '|'.

3 Востаннє редагувалося Teg Miles (23.11.2018 17:05:53)

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Краще зроби функцію обходу по бінарному дереву одним зі методів: прямий обхід(preorder), симетричний обхід(inorder) або зворотній обхід(postorder). І друкуй кожного разу відповідний вузол, коли обходитимеш його.
Або можеш зібрати усе дерево у відповідний список і роздрукувати його.

4

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Просто чудова порада! Ви колись намагалися розібрати, що відбувається в дереві з 15 нод по його списку у прямому порядку? Ну, наприклад, читати формули у польському записі?
Людині треба не у машиночитану форму перевести, а на екран.

5

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Переписав бінарне дерево наступним чином:

class MyBTree(object):
  class Item(object):
    def __init__(self, data: int):
      self.left = None
      self.right = None
      self.data = data

  def __init__(self):
    self.root = None

  def is_empty(self):
    return self.root is None

  def insert(self, data):
    item = MyBTree.Item(data)
    if not self.root:
      self.root = item
    else:
      current_item = self.root
      while True:
        if current_item.data <= item.data:
          if current_item.right is None:
            current_item.right = item
            return
          else:
            current_item = current_item.right
        else:
          if current_item.left is None:
            current_item.left = item
            return
          else:
            current_item = current_item.left

  def print(self):
    self.root
    pass

Так воно заповнюється:

def fill_tree(btree: BTree):
  for i in range(10):
    data = random.randint(1, 101)
    btree.insert(data)
    print(data)


the_tree = BTree()
fill_tree(the_tree)

Підкажіть, будь ласка, як його роздрукувати у вигляді чисел від найменьшого до найбільшого. Тобто треба рекурсивно пройти по гілках від лівої сторони до правої. Але як? Почав писати метод print і затупив). Дякую!

6 Востаннє редагувалося koala (06.12.2018 11:40:30)

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

def print(self):
 if self.left:
  self.left.print()
 print(value)
 if self.right:
  self.right.print()
Подякували: DimONN1

7

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Ще можливий дещо складніший варіант з перетворенням дерева на повноцінне iterable (і реалізацією print на його основі).

class MYBTree:
 class Item:
 ...
 def __iter__(self):
  yield from self.left or ()
  yield self.data
  yield from self.right or ()
 ...
 def __iter__(self):
 yield from self.item
 def print(self):
  for i in self:
    print(i)

Що це дає: оскільки дерево тепер iterable, з ним можна робити всі ті штуки, які можна робити зі списком, вектором, рейнджем, рядком і т.д. — напр., передавати як параметр циклу for, або конвертувати в список, або обробляти з допомогою map(), filter() та функцій з itertools, і т.д., і т.п. Втім, це вже виходить за рамки завдання.

Подякували: leofun01, DimONN, koala3

8

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

koala написав:
def print(self):
 if self.left:
  self.left.print()
 print(value)
 if self.right:
  self.right.print()

Не можу розібратись як користуватись цією функцією. Можете вписати в мій код? Дякую.

9

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

Всередину вашого дерева, звісно.
І так, print(self.value). З телефону не дуже зручно набирати.

10 Востаннє редагувалося DimONN (19.12.2018 13:25:05)

Re: Бінарне дерево і задачі до нього

# update - друк бінарного дерева

class MyBTree(object):
  class Item(object):
    def __init__(self, data: int):
      self.left = None
      self.right = None
      self.data = data

  def __init__(self):
    self.root = None

  def is_empty(self):
    return self.root is None

  def insert(self, data):
    item = MyBTree.Item(data)
    if not self.root:
      self.root = item
    else:
      current_item = self.root
      while True:
        if current_item.data <= item.data:
          if current_item.right is None:
            current_item.right = item
            return
          else:
            current_item = current_item.right
        else:
          if current_item.left is None:
            current_item.left = item
            return
          else:
            current_item = current_item.left

  def _print_subtree(self, sub_item: Item):
    """ Comment """
    # 1. Check self.left
    if sub_item.left:
      self._print_subtree(sub_item.left)
    # 2. Print self.data
    print(sub_item.data)
    # 3. Check self.right
    if sub_item.right:
      self._print_subtree(sub_item.right)

  def print(self):
    self._print_subtree(self.root)

і код з друком:

import random

from my_btree import MyBTree as BTree


def fill_tree(btree: BTree):
  for i in range(10):
    data = random.randint(1, 101)
    btree.insert(data)
    print(data)


def main():
  the_tree = BTree()
  print('Fill tree')
  fill_tree(the_tree)
  print('Print tree')
  the_tree.print()
Подякували: koala1