1

Тема: Підскажіть як написати данний код!

Написати програму алгоритмічною мовою С++. Реалізувати заданий класовий тип із заданими методами, використовуючи механізм перевантаження функцій та операцій, а також значення параметрів за замовчуванням. Написати фрагмент програми з використанням класового типу та заданих методів.

Задано трикутник в просторі [p1;p2;p3]

Конструктор повинен визначати довільний або рівносторонній трикутник в центрі координат. Визначення периметра. Перевантажити операції ==, виводу <<, вводу >>, а також дружню операцію <<= для повороту трикутника на кут α.

2

Re: Підскажіть як написати данний код!

Що саме в умові вам незрозуміло? Якщо нічого - читайте підручник. Якщо щось можете - то зробіть, як виходить, і викладайте код сюди.