Тема: Переклад з Pascal на С++

Будь ласка, допоможіть перекласти код з Паскалю на С++.
Задана квадратна матриця. Переставити рядок з максимальним елементом на головній діагоналі з рядком із заданим номером m.
const
  n=5;
var
  a:array[1..n,1..n] of integer;
  s1,s2,m:integer;
  i,j:integer;
begin
  writeln('Исходный массив:');
  for i:=1 to n do
    begin
    writeln;
    for j:=1 to n do
      begin
        a[i,j]:=random(20);
        write(a[i,j]:5);
        if (i=1) and (j=1) then
          begin
            s1:=i;
            m:=a[i,j];
          end
        else
          if i=j then
            if a[i,j]>m then
              begin
                s1:=i;
                m:=a[i,j];
              end;
      end;
    end;
  writeln;
  writeln('Строка с максимальным элементом: ',s1);
  writeln;
  write('Введите номер строки для замены: ');
  readln(s2);//1<=s2<=n and s2<>s1
  for j:=1 to n do
    begin
      m:=a[s1,j];
      a[s1,j]:=a[s2,j];
      a[s2,j]:=m;
    end;
  writeln('Полученный массив:');
  for i:=1 to n do
    begin
      writeln;
      for j:=1 to n do
        write(a[i,j]:5);
      end;

  readln;
end.

2

Re: Переклад з Pascal на С++

"Переклад" з однієї мови програмування на іншу - це, як на мене, маячня; але якщо так уже треба - то є ось таке.

Подякували: leofun01, nastia1705wow2