1

Тема: Написання програми на мові СІ

Потрібно скласти комп’ютерну програму із
зазначеними вхідними даними та результатами для заданого завдання:
Побудувати машину Тьюрінга, котра виконує віднімання натуральних
чисел в десятковій системі числення, якщо відомо, що перше число більше за
друге. Для поділу чисел використати символ зірочки. Каретка знаходиться над
лівою крайньою цифрою лівого числа.

Зовсім не маю часу на виконання цього завдання, тому готовий заплатити людині, яка зробить мені це завдання мовою СІ.

Подякували: koala1