1 Востаннє редагувалося koala (12.12.2018 21:18:51)

Тема: Допоможіть завершити код!

Написати програму алгоритмічною мовою C++. Реалізувати заданий класовий тип із заданими методами, використовуючи механізм перевантаження функцій та операцій, а також значення параметрів за замовчуванням. Написати фрагмент програми з використанням класового типу та заданих методів.

Задано трикутник в просторі [p1;p2;p3]

Конструктор повинен визначати довільний або рівносторонній трикутник в центрі координат. Визначення периметра. Перевантажити операції ==, виводу <<, вводу >>, а також дружню операцію <<= для повороту трикутника на кут α.

Більша частина коду написана не розумію як виконати пункт, перевантажити дружню операцію для повороту трикутника на кут α.


Code:

#ifndef TRIANGLE_H
#define TRIANGLE_H
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
class triangle
{
private:
  struct point {
    float x;
    float z; 
    float y;
  };
  point p1, p2, p3;
  double a, b, c;
  double square;
  double perimetr;
public:
  triangle() { p1.x = p2.x = p3.x = 0; square = 0; }
  //triangle(int A, int B, int C) { p1 = A; p2 = B; p3 = C; double p = (double)(a + b + c) / 2; square = pow((p*(p - a)*(p - b)*(p - c)), 0.5); }
  friend ostream & operator<<(ostream &os, const triangle & triangl) {
    os << "p1 : " << endl;
    os << "x = " << p1.x << endl;
    os << "y = " << p1.y << endl;
    os << "z = " << p1.z << endl;

    os << "p2 : " << endl;
    os << "x = " << p2.x << endl;
    os << "y = " << p2.y << endl;
    os << "z = " << p2.z << endl;

    os << "p1 : " << endl;
    os << "x = " << p3.x << endl;
    os << "y = " << p3.y << endl;
    os << "z = " << p3.z << endl;
    return os;
  }
  friend istream & operator>>(istream &is, triangle & triangl) {
    cout << "Enter p1 : " << endl;
    cout << "Enter x : ";
    is >> p1.x;
    cout << "Enter y : ";
    is >> p1.y;
    cout << "Enter z : ";
    is >> p1.z;

    cout << "Enter p2 : " << endl;
    cout << "Enter x : ";
    is >> p2.x;
    cout << "Enter y : ";
    is >> p2.y;
    cout << "Enter z : ";
    is >> p2.z;

    cout << "Enter p3 : " << endl;
    cout << "Enter x : ";
    is >> p3.x;
    cout << "Enter y : ";
    is >> p3.y;
    cout << "Enter z : ";
    is >> p3.z;
    
    //a = sqrt(p1)
    return is;
  }
  void calculatePerimetr() {


  }
  const bool operator==(const triangle & right) {
    if ()
      return true;
    return false;
  }
  friend triangle & operator<<=(triangle & triangle, const double & alfa) {
  }
};

2

Re: Допоможіть завершити код!

Надалі користуйтеся тегом code (кнопка <>) самостійно.
Я теж не дуже розумію, що вони мають на увазі під "поворотом на кут α" у тривимірному просторі; припустимо, мова йде про поворот навколо вісі OZ, тобто всі координати z лишаються, як були, а координати x та y обертаються навколо центру площини XOY за годинниковою стрілкою. Можете самостійно вивести формули для нових координат, вони нескладні; можете пошукати матрицю; а можете просто взяти формули зі сторінки про матрицю. Тільки не забувайте, що треба спершу обчислити нові x та y, а потім їх присвоїти старим.