1

Тема: Шукаю frontend розробника з знанням PHP

Робота на вiдстанi. Проект в Лондонi - headless Shopify магазин на CraftCMS, Vue.js, Vuex, Barba.js