1

Тема: Допоможіть ,будь ласка.

Потрібно знайти суму мінімальних елементів по всіх рядках матриці. Я створив код для виведення матриці, потрібно лише написати функцію для пошуку суми мінімальних елементів по всіх рядках матриці,а в мене не виходить це зробити. Допоможіть, буль ласка, хто це розуміє. Буду дуже вдячний.

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <time.h> 
 
using namespace std;
 
void Create(int** A, const int rowCount, const int colCount, const int Low, const int High);
void Print(int** A, const int rowCount, const int colCount);
 
int main()
{
  srand((unsigned)time(NULL));
 
  int Low = -20;
  int High = 20;
 
  int rowCount = 7;
  int colCount = 6;
 
  int **A = new int*[rowCount];
  for (int i = 0; i < rowCount; i++)
    A[i] = new int[colCount];
 
  Create(A, rowCount, colCount, Low, High);
  Print(A, rowCount, colCount);
 
  for (int i = 0; i < rowCount; i++)
    delete[] A[i];
  delete[] A;
 
  system("pause");
 
  return 0;
}
 
void Create(int** A, const int rowCount, const int colCount, const int Low,
  const int High)
{
  for (int i = 0; i < rowCount; i++)
    for (int j = 0; j < colCount; j++)
      A[i][j] = Low + rand() % (High - Low + 1);
}
 
void Print(int** A, const int rowCount, const int colCount)
{
  cout << endl;
  for (int i = 0; i < rowCount; i++)
  {
    for (int j = 0; j < colCount; j++)
      cout << setw(4) << A[i][j];
    cout << endl;
  }
  cout << endl;
}