1 Востаннє редагувалося jktu18 (26.02.2019 22:05:06)

Тема: Робота з одновимірними числовими масивами

Розробити схему алгоритму та написати програму , яка дозволяє заповнити масив Arr[15] за вибором користувача ( вручну з консолі або програмно) та виконує з ним дію відповідно до варіанта завдання:

Завдання:
пошук мінімального з усіх непарних значень елементів масиву і вивід його на консоль

Приклад виконання завдання :

Розробити та написати програму, яка дозволяє заповнити масив Arr[15] за вибором користувача (вручну з консолі або автоматично) та виконує розрахунок суми значень добутку всіх пар елементів массиву, симетричних щодо центру.

Програмний код:

#include <stdio.h> //підключення бібліотеки вводу/виводу
void main() //оголошення та визначення головної функції
{ //оголошення цілого масиву з 15 елементів
  int Arr[15];
  char c; //оголошення змінної вибору методу заповнення
  bool b = 0; //оголошення та визначення прапорця правильного вибору
  int k, i; //оголошення змінних лічильників індексів масиву
  int Sum = 0; //оголошення та визначення змінної для розрахунку суми
  while (b == 0) //цикл, доки не буде обрано правильний метод заповнення
  {
    printf("Method for the arrey filling: "); //вивід константного рядка
    printf("1 – manual; 2 – auto\r\n"); //вивід константного рядка
    scanf("%c", &c); //отримання символа від користувача
    switch (c) //перевірка введеного символа
    { //якщо було введено символ '1'
    case '1':
      b = 1; //встановити прапорець
      printf("\r\n"); //перехід на новий рядок
      //цикл заповнення масиву значеннями, що вводяться з консолі
      for (k = 0; k <= 14; k++) {
        //запит значення поточного елементу
        printf("Arr[%i]=", k);
        //отримання введеного значення
        scanf("%i", &Arr[k]);
      }
      break; //якщо було введено символ '2'
    case '2':
      b = 1; //встановити прапор
      //цикл заповнення масиву значеннями від 0 до 14
      for (k = 0; k <= 14; k++) { //визначення елемента масиву
        Arr[k] = k;
      } //вихід з оператора
      break;
    default: //якщо було введено інший символ
      //вивід повідомлення користувачеві
      printf("You enter wrong symbol!\r\n\r\n");
    }
  } //перехід на новий рядок
  printf("\r\n");

  printf("Massiv Arr[15]={"); //вивід константного рядка
  for (i = 0; i <= 14; i++) //цикл виводу значень заповненого масиву
    if (i != 14) //якщо елемент неостанній
      printf("%i,", Arr[i]); //вивід значення неостаннього елемента
    else //якщо елемент останній
      printf("%i", Arr[i]); //вивід значення останнього елемента
  printf("}\r\n"); //вивід константного рядка
  //цикл перебору половини елементів масиву для розрахунку суми добутків for(i=0; i<15/2; i++)
  {
    //додавання до змінної Sum добутку симетричних відносно центра значень
    Sum += Arr[i] * Arr[14 - i];
  } //вивід результату
  printf("\r\nCalculation result: %i\r\n\r\n", Sum);
} 

Результат роботи програми при ручному заповненні масиву буде наступним:

Method for the arrey filling: 1 - manual; 2 - auto
1

Arr[0]=1
Arr[1]=7
Arr[2]=3
Arr[3]=4
Arr[4]=9
Arr[5]=34
Arr[6]=10
Arr[7]=-5
Arr[8]=0
Arr[9]=12
Arr[10]=16
Arr[11]=-2
Arr[12]=6
Arr[13]=13
Arr[14]=2

Massiv Arr[15]={1,7,3,4,9,34,10,-5,0,12,16,-2,6,13,}

Calculation result: 655

Моє завдання Завдання:
пошук мінімального з усіх непарних значень елементів масиву і вивід його на консоль

2

Re: Робота з одновимірними числовими масивами

Прихований текст

Method for the array filling

3

Re: Робота з одновимірними числовими масивами

Це так не працює. Не можна просто вивалити своє завдання на форум і чекати, доки за вас його зроблять.

Подякували: HetmanNet1