1

Тема: Робота з одновимірними числовими масивами 2

Приклад виконання завдання:

Дано натуральне число n та масив дійсних чисел a1, a2, …, an. Знайти серед членів масиву таке число (і його індекс), якомога наближене до середнього арифметичного усіх елементів масиву.


Розв’язок:

/* 01.2 */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define MAX 100 main()
{
float a[MAX],x,y,s=0;
 unsigned int i,n,k;
 printf("n="); scanf("%i",&n); for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%i]=",i); scanf("%f",&a[ i ]); s+=a[ i ];
}
x=fabs(a[0]–s/n); y=a[0];
k=0;
for(i=1;i<n;i++) 
 if(x=(fabs(a[ i ]–s/n)<x))
{
y=a[ i ]; k=i;
}
printf("Result:%–7.2f\n",s/n); printf("a[%i]=%–7.2f",k,y);
return 0;
}

Результати роботи:

n=5
a[0]=1.2
a[1]=3.5
a[2]=4.1
a[3]=6.8
a[4]=7.9
Result: 4.70
a[2]=4.10

Моє завдання:
Розмір  масиву: 17
Тип  даних: цілий
Завдання: обчислити факторіал індексу максимального елемента.

2

Re: Робота з одновимірними числовими масивами 2

А в чому питання?