1

Тема: Написати завантажувальний сектор

Потрібно створити свій завантажувач ОС.
Для цього потрібно написати завантажувальний сектор.
Ось код з habr.com, 16-бітний

section .text
   use16
   org 0x7C00 
start:
   mov ax, cs
   mov ds, ax 

   mov si, message
cld
   mov ah, 0x0E 
   mov bh, 0x00
puts_loop:
   lodsb
   test al, al
   jz  puts_loop_exit
   int 0x10
   jmp puts_loop
puts_loop_exit:
   jmp $

message:
   db  'Hello World!',0
finish:
   times 0x1FE-finish+start db 0
   db  0x55, 0xAA

Треба 32-бітний. І ще. Там після кожного рядка був <br/>, на html не схожий, стаття на хабрі:
https://habr.com/ru/post/101810/
А ще треба список всіх функцій біос, які той з хабра не надав