1 Востаннє редагувалося Shelleex (25.03.2019 13:19:39)

Тема: Лінійний односвязний список

Відомість абітурієнтів, які склали вступні іспити в коледж, містить: П.І.Б., адреса, оцінки. Визначити кількість абітурієнтів, які проживають. в місті і склали іспити з середнім балом не нижче 4.5, вивести їх прізвища в алфавітному порядку.

 
#include "pch.h"
#include "iostream"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
 
struct Student
{
  char Name[20]; 
  char NameLast[30]; 
  int Age; 
  char home[30];
  int Mark[5];
  Student *Next; 
} *Head, *p;
 
void Input(Student *El)
{
  cout << endl; 
         
  cout << "Имя: "; cin.getline(El->Name, 20); 
 
  cout << "Фамилия: "; cin.getline(El->NameLast, 30); 
  cout << "Полных лет "; cin >> El->Age; 
  cin.ignore(); 
  for (int i = 0; i < 5 ; i++)
  {
  cout << "Оценки "; 
  cin >> El->Mark[i];
  cin.ignore();
  }
  cout << "Адрес "; cin.getline(El->home, 30);
  El->Next = NULL;
}
 
void del_stud()
{
  char c = 0;
  while (Head != NULL)
  {
    cout << Head->NameLast << " -изъято" << endl;
 
    Student *temp = Head->Next;
    delete Head;
    Head = temp;
    cout << "Продолжить извлечения y/n="; cin >> c;
    if (c == 'n') break;
  }
}
void del_stud_m(int n)
{
  int c = 0; Student *temp = Head;
  Student *pp = temp;
 
  while (temp != NULL)
  {
    c++;
    if (c == n)
    {
      pp->Next = temp->Next;
      cout << temp->NameLast << " -изъято" << endl; break;
    }
    else pp = temp;
    temp = temp->Next;
  }
}
void del_stud_K(int n)
{
 
  Student *temp = Head;
  Student *pp = temp;
 
  while (temp != NULL)
  {
 
    if (temp->Age >= n)
    {
      if (temp == Head)
        pp->Next = temp->Next;
      cout << temp->NameLast << " -изъято" << endl; break;
    }
    else pp = temp;
    temp = temp->Next;
  }
}
 
void Add1(Student *student)
{
  Student *temp = new Student; 
  temp = student;
  temp->Next = Head; 
 
  Head = temp; 
}
void Add_end(Student *student)
{
  Student *temp = new Student;
  if (Head == NULL) {
    Head = student; exit(0);
  }
  else temp = Head;
  while (temp->Next != NULL)
  {
    temp = temp->Next;
  }
  temp->Next = student;
}
 
void Show()
{
  Student *temp = Head;
  cout << "Имя: ";
  cout << "Фамилия: ";
  cout << "Полных лет "; cout << "Адрес " << endl;  
  while (temp != NULL)
  {
  
    cout << temp->Name << "\t"; 
    cout << temp->NameLast << "\t"; 
    cout << temp->Age << "\t" << "\t"; 
    cout << temp->home << endl;
    for (int i = 0; i<5; i++)
    {
    cout << "Оценки - ";
    cout << temp->Mark[i] << endl;
    }
    temp = temp->Next; 
  }
  cout << endl;
}
 
int main()
{
  bool l = 1;
  setlocale(LC_ALL, "RUS");
  Head = NULL;
  while (l)
  {
    cout << "1- Добавление n элементов" << endl;
    cout << "2- Добавление элементов к началу " << endl;
    cout << "3- Добавление элементов в конец " << endl;
    cout << "4- Удаление элемента с вершины " << endl;
    cout << "5- Вывод элементов списка " << endl;
    cout << "6- Изъятия при условии " << endl;
    cout << "7- Изъятия за номером " << endl;
    cout << "8- Изъятия последнего элементов " << endl;
    cout << "10-Выход" << endl;
    cout << "Выберите режим работы " << endl;
    int k = 0;
    cin >> k;
    cin.ignore();
    switch (k)
    {
    case 1:
    { int N; 
    cout << "Введи число студентов N ="; cin >> N;
    cin.ignore();
 
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
      p = new Student; Input(p); cout << i + 1 << endl; Add1(p); 
    } break;
    }
    case 2: { p = new Student; Input(p); Add1(p); break; }
    case 3: { p = new Student; Input(p); Add_end(p); break; }
    case 4: { del_stud();    break; }
    case 5: { if (Head) Show(); else cout << " Пустой" << endl;   
      break; }
    case 6: {     break; }
    case 7: { int m; cin >> m; del_stud_m(m);     break; }
    case 8: { del_stud();     break; }
    case 9: {     break; }
    case 10: { l = 0; exit(0);    break; }
 
    }
  }
  system("PAUSE");
  return 0;
}
0

2

Re: Лінійний односвязний список

Невідкладно виправте порушення п.1.1 Правил.

3

Re: Лінійний односвязний список

Так я переправив)

4 Востаннє редагувалося Shelleex (25.03.2019 13:31:40)

Re: Лінійний односвязний список

У самому коді, пробачте забув вкл. укр або англ.

5 Востаннє редагувалося Fox (14.04.2019 21:17:50)

Re: Лінійний односвязний список

Shelleex написав:

пробачте забув вкл. укр

Прихований текст


Як би забули, то було би ось так:

cout << "Ым'я: ";
.....
cout << "Адрес " << endl;

Хммм))
https://i.imgur.com/WIihBrg.png

В щитовій, яку зробив Вася після 2х бутилок легше розібратися ніж у вашому коді.
Де воно має виводити тих студентів ?

Визначити к-сть студентів, які проживають в місті.

cout << "Адрес "; cin.getline(El->home, 30);

Це ви не дописали, чи знову дурнувате завдання ? Як той код мая відрізнити місто від села ?