Тема: Quill editor. Хто змінював/додавав функціональність - підкажіть, будь

До проекту підключений quill. Серверна частина - своя платформа. Клієнтська частина - SPA на Vue.js.
Поточні завдання:
    - Змінити поведінку "вставити відео".
Quill вставляє URL на ресурс. Якщо вставити посилання на файл на сервері, то quill вставить iframe, в нього video c атрибутом autoplay. Потрібно, щоб, відео не відтворювалося після завантаження контенту на сторінку.
    - Додати вставку:
        ○ Таблиць
        ○ Шаблонів
        ○ Горизонтальної лінії
Підкажіть, будь ласка, хто використовував в своїх проектах quill, як запустити проект в режимі розробки.
Встановлені: Node.js, Ruby.
Проект клонований з Github.
Налаштування за документацією з Github (не з 1-ї спроби. Деякі пакети потрібно встановлювати глобально, змінено налаштування портів)
npm start - отримуємо збірку в dist та список її файлів на сторінці localhost: 8080

Підкажіть послідовність дій, яка призведе до інтерактивної розробки.