1

Тема: Обьявить масив цілих чисел і заповнити його випадковими значениями.

Обьявить масив цілих чисел і заповнити його випадковими значениями.0 вважаємо додатнім числом,коли мова йде про якусь послідовності чисел,є увазі послідовність з довжиною більше 1;у тих випадках,коли завдання вимагає виконати якихось обчислень,дозволяється выпольнить їх з точністю,яку забезпечують операції цілим числом арифметики.
Розмірність масиву 200.Диапозон значень -50-50.
Потрібно підрахувати кількість пар сусідніх елементів,які мають протилежні знаки.
Потрібно зробити на мові C#.