1

Тема: рекурсивне сортування quicksort

Привіт всім ,стикнувся з пробемою некоректного сортування і відображення .Може хтось допомогти розібратись з проблемою?

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>


typedef struct slovechka
{
  char words[25];
  
}SV;

SV* list = (SV*)malloc(1000 * sizeof(SV));
int max;

void number(void);
void slova(void);
void print(void);
void Sort();
void quicksort(char[], int, int, int);
int main()
{
  
  system("chcp 1251");
  system("cls");
  system("color F0");
  number();
  slova();
  print();
  quicksort(list->words, max, 0, max - 1);
  print();
  Sort();
  print();
  
  
  
  

  return 0;
  
  free(list);
  system("pause");
  return 0;
}


void number(void)
{
  printf("Введіть кількість слів: ");
  scanf_s("%ld", &max);
}

void slova(void)
{
  getchar();
  puts("\tВведіть дані");
  for (int i = 0; i < max; i++)
  {
    printf("слово %d: ",i+1);
    scanf("%s", &list[i].words);
    getchar();
  }
  getchar();
}

void print(void)
{
  printf("----------------------------------------------\n");
  slovechka* point;
  int i;
  for (i = 0, point = list; i < max; i++, point++)
  {
    printf("|%-3d|%-20s|\n", i + 1, point->words);  
  }
  printf("----------------------------------------------\n");
}


int cmp(const void* a, const void* b) 
{
  return *(int*)a - *(int*)b;
}

void Sort(void)
{
  qsort(list->words,max,sizeof(slovechka), (int (*)(const void*, const void*)) strcmp);
}


void quicksort(char h[], int size, int left, int right)
{
  int i = left;
  int j = right;
  char pivot = h[(left + right) / 2];
  char temp;
  while (i <= j)
  {
    while (h[i] < pivot) i++;
    while (h[j] > pivot) j--;
    if (i <= j)
    {
      temp = h[i];
      h[i] = h[j];
      h[j] = temp;
      i++;
      j--;
    }
  }

  if (i < right)
    quicksort(h, size, i, right);
  if (j > left)
    quicksort(h, size, left, j);
}

2

Re: рекурсивне сортування quicksort

Може, ви для початку поясните, в чому саме полягає проблема?

3

Re: рекурсивне сортування quicksort

https://replace.org.ua/uploads/images/9066/927ab1b5f2457fd623c93d92b9b8fd85.png

koala написав:

Може, ви для початку поясните, в чому саме полягає проблема?

Сортування як таке не відбувається+незрозуміло мені з'являються "єє" замість b

Подякували: koala1

4

Re: рекурсивне сортування quicksort

1. _CRT_SECURE_NO_WARNINGS - загалом вимикати попередження - погана практика, краще робити так, як вони радять.
2. Нащо вам C++-ний iostream в коді на чистому C?
3. Ви здійснюєте обмін навіть тоді, коли i==j. Тобто на місці.
4. Змінна size не використовується у функції quicksort; підозрюю, що проблема з "єє" в цьому - i чи j залізають за межі масива і чіпляють зайве значення.
5. Що саме ви сортуєте? quicksort приймає char[] та порівнює за допомогою =, а qsort - SV * та strcmp.

Подякували: svyatvasik, leofun012

5

Re: рекурсивне сортування quicksort

#include <iostream>
#include <stdio.h>

typedef struct wordsort
{
  char words[35];
  
}WD;

void vvid(WD* list, int max);
void vyvid(WD* list, int max);
void Sort(WD* list, int max);
void quicksort(WD* list, int, int);


int main()
{
  system("chcp 1251");
  system("color F0");

  int max;
  WD* list;

  printf("Введіть кількість слів: ");
  scanf_s("%ld", &max);

  list = (WD*)malloc(max * sizeof(WD));


  vvid(list, max);
  vyvid(list, max);
  Sort(list, max);
  vyvid(list, max);
  quicksort(list, 0, max - 1);
  vyvid(list, max);


  free(list);
  //  system( "pause" );
  return 0;
}

void vvid(WD* list, int max)
{
  getchar();
  puts("\nВведіть дані:");
  for (int i = 0; i < max; i++)
  {
    printf("%d. Слово: ", i + 1);
    gets_s(list[i].words);
  
  }
}

void vyvid(WD * list, int max)
{
  printf("\n|Num|Word        |\n");
  int i;
  for (i = 0; i < max; i++, list++)
  {
    printf("|%-3d|%-20s|\n", i + 1, list->words);
  }
  printf("_________________________________________________________________________\n");
}

int comp(const void* a, const void* b)
{
  return strcmp(((const WD*)a)->words, ((const WD*)b)->words);
}
void Sort(WD * list, int max)
{
  qsort(list, max, sizeof(WD), comp);
}


void quicksort(WD* list[], int left, int right)
{
  int i = left;
  int j = right;
  char pivot = list[(left + right) / 2];
  char temp;
  while (i <= j)
  {
    while (list[i] < pivot) i++;
    while (list[j] > pivot) j--;
    if (i <= j)
    {
      temp = list[i];
      list[i] = list[j];
      list[j] = temp;
      i++;
      j--;
    }
  }

  if (i < right)
    quicksort(list, i, right);
  if (j > left)
    quicksort(list, left, j);
}
koala написав:

1. _CRT_SECURE_NO_WARNINGS - загалом вимикати попередження - погана практика, краще робити так, як вони радять.
2. Нащо вам C++-ний iostream в коді на чистому C?
3. Ви здійснюєте обмін навіть тоді, коли i==j. Тобто на місці.
4. Змінна size не використовується у функції quicksort; підозрюю, що проблема з "єє" в цьому - i чи j залізають за межі масива і чіпляють зайве значення.
5. Що саме ви сортуєте? quicksort приймає char[] та порівнює за допомогою =, а qsort - SV * та strcmp.

1.Спасибі,прийму до уваги
2.iostream для використання system,malloc,strcmp,qsort
3.Не підкажете що додати,я так розумію ще одну умову if(i==j)....

Чисто суть програми зробити ітераційний (нерекурсивний) варіант і рекурсивний варіант реалізації функції сортування

6 Востаннє редагувалося koala (18.04.2019 13:15:23)

Re: рекурсивне сортування quicksort

2. system, malloc, qsort в <cstdlib> <stdlib.h>
strcmp в <cstring> <string.h>, так, випадково підключається з якоюсь іншою бібліотекою, але це не гарантується.
Назви бібліотек <cstring> та <cstdlib> - з C++.
3. Замінити <= на <, вочевидь. І тоді викликати не (від left до j) та (від i до right), а (від left до i) та (від j до right). З урахуванням меж. І ще - треба вирішити, в який половині буде pivot.
Утім, це все не обов'язково робити, просто ефективність коду буде нижчою.
6. Якщо робитимете нерекурсивне швидке сортування, то вам знадобиться стек, щоб зберігати поточні межі сортування.

7

Re: рекурсивне сортування quicksort

svyatvasik написав:

2.iostream для використання system,malloc,strcmp,qsort

Ем.. Це вам студія очі замилює, не ведіться, бо це не правда.