1

Тема: Пошук в структурі через фільтри

Доброго дня *DRINK* , працював над структурой, але зупинився на фільтрах, шукав як це можна реалізувати в коді, знайшов, але не розумію як зробити щоб відображалось не точна кількість, а стільки є цих даний при введені в структуру.
Допоможіть будь ласка :[
Сама суть про фільтри

Прихований текст

Фільтри: 1) Фільтри для відображення співробітників окремих посад (На основі запиту "Відділ кадрів").
2) Фільтри для відображення хвороб з однаковими симптомами (На основі запиту "Хвороби").
3) Фільтри для відображення пацієнтів з однаковими хворобами (На основі запиту "Пацієнти").

Повне завдання

Прихований текст

СТРУКТУРИ ПО «Лікарня».
1)    Співробітники (Код співробітника, ПІП, Вік, Пів, Адреса, Телефон, Паспортні дані, Код посади)[10 записів].
2)    Посади (Код посади, Найменування посади, Оклад, Обов'язки, Вимоги)[5 записів].
3)    Хвороби    (Код    хвороби,    Найменування,    Симптоми,    Тривалість, Наслідки, Код ліків 1, Код ліків 2, Код ліків 3)[10 записів].
4)    Пацієнти (ПІП пацієнта, Вік, Пів, Адреса, Телефон, Дата звернення, Код хвороби, Код співробітника, Результат лікування)[10 записів].
Фільтри: 1) Фільтри для відображення співробітників окремих посад (На основі запиту "Відділ кадрів").
2)    Фільтри для відображення хвороб з однаковими симптомами (На основі запиту "Хвороби").
3)    Фільтри для відображення пацієнтів з однаковими хворобами (На основі запиту "Пацієнти").

Мій код

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include "stdio.h"
#include "locale"
#include "windows.h"
#include "string.h"
#include "math.h"
#include <cstdio>

using namespace std;

void spivrobit(void);
void posada(void);
void hvoroba(void);
void pacient(void);
void filter1(void);
void filter2(void);
void filter3(void);

struct medic
{
    struct spivrob
    {
      int kod_spiv;
      string PIP_spiv;
      int vik_spiv;
      string sex_spiv;
      string adress_spiv;
      int mobile_number_spiv;
      int id_spaiv;
      int kod_posadi;
    }spiv[10];

    struct posada
    {
      int kod_posadi;
      string nazvposady;
      int oklad;
      string obovyazku;
      string vimogi;
    }pos[5];

    struct hvoroba
    {
      int kod_hvoroby;
      string naum_hvorob;
      string simptomi;
      string trivalist;
      string naslidki;
      int kod_likiv_1;
      int kod_likiv_2;
      int kod_likiv_3;
    }hvor[10];

    struct pacient
    {
      string PIP_pac;
      int vik_pac;
      string sex_pac;
      string adress_pac;
      int mobile_number_pac;
      string data_zvernenna;
      int kod_hvoroby;
      int kod_spiv;
      string rezultat;
    }pac[10];
}med;

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  cout << "\n---Структура Лікарні---\n\n";

  spivrobit();
  posada();
  hvoroba();
  pacient();

  filter1();
  filter2();
  filter3();

  int z;
  cout << "Для завершення роботи програми введіть будь-яке число: "; cin >> z;
  return 0;
}

void spivrobit(void)
{
  int i;
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tСпівробітник\n";
  for (i = 0; i <= 9; i++) {
    cout << "Співобітник №"<<i+1<<"\n";
    cout << "Код співробітника: "; cin >> med.spiv[i].kod_spiv; "\n";
    cout << "ПІП: "; cin >> med.spiv[i].PIP_spiv; "\n";
    cout << "Вік: "; cin >> med.spiv[i].vik_spiv; "\n";
    cout << "Стать: "; cin >> med.spiv[i].sex_spiv; "\n";
    cout << "Адреса: "; cin >> med.spiv[i].adress_spiv; "\n";
    cout << "Номер телефону: "; cin >> med.spiv[i].mobile_number_spiv; "\n";
    cout << "Паспортні дані: "; cin >> med.spiv[i].id_spaiv; "\n";
    cout << "Код посади: "; cin >> med.spiv[i].kod_posadi; "\n";
    system("cls");
  }
  system("cls");
}

void posada(void)
{
  int i;
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tПосада\n";
  for (i = 0; i <= 4; i++) {
    cout << "Посада №" << i + 1 << "\n";
    cout << "Код посади: "; cin >> med.pos[i].kod_posadi; "\n";
    cout << "Найменування посади: "; cin >> med.pos[i].nazvposady; "\n";
    cout << "Оклад: "; cin >> med.pos[i].oklad; "\n";
    cout << "Обов'язки: "; cin >> med.pos[i].obovyazku; "\n";
    cout << "Вимоги: "; cin >> med.pos[i].vimogi; "\n";
    system("cls");
  }
  system("cls");
}

void hvoroba(void)
{
  int i;
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tХвороба\n";
  for (i = 0; i <= 9; i++) {
    cout << "Хвороба №" << i + 1 << "\n";
    cout << "Код хвороби: "; cin >> med.hvor[i].kod_hvoroby; "\n";
    cout << "Найменування: "; cin >> med.hvor[i].naum_hvorob; "\n";
    cout << "Симптоми: "; cin >> med.hvor[i].simptomi; "\n";
    cout << "Тривалість: "; cin >> med.hvor[i].trivalist; "\n";
    cout << "Наслідки:"; cin >> med.hvor[i].naslidki; "\n";
    cout << "Код ліків 1: "; cin >> med.hvor[i].kod_likiv_1; "\n";
    cout << "Код ліків 2: "; cin >> med.hvor[i].kod_likiv_2; "\n";
    cout << "Код ліків 3: "; cin >> med.hvor[i].kod_likiv_3; "\n";
    system("cls");
  }
  system("cls");
}

void pacient(void)
{
  int i;
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tПацієнт\n";
  for (i = 0; i <= 9; i++) {
    cout << "Пацієнт №" << i + 1 << "\n";
    cout << "ПІП: "; cin >> med.pac[i].PIP_pac; "\n";
    cout << "Вік: "; cin >> med.pac[i].vik_pac; "\n";
    cout << "Стать: "; cin >> med.pac[i].sex_pac; "\n";
    cout << "Адреса: "; cin >> med.pac[i].adress_pac; "\n";
    cout << "Телефон: "; cin >> med.pac[i].mobile_number_pac; "\n";
    cout << "Дата звернення: "; cin >> med.pac[i].data_zvernenna; "\n";
    cout << "Код хвороби: "; cin >> med.pac[i].kod_hvoroby; "\n";
    cout << "Код співробітника: "; cin >> med.pac[i].kod_spiv; "\n";
    cout << "Результат лікування: "; cin >> med.pac[i].rezultat; "\n";
    system("cls");
  }
  system("cls");
}

void filter1(void)
{
  int i;
  int type;

  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (i = 0; i < /*HZ*/; i++) {
    if (type == med.pos[i].kod_posadi) {

      cout << "Співобітник №" << i + 1 << "\n";
      cout << "Код співробітника: " << med.spiv[i].kod_spiv << "\n";
      cout << "ПІП: " << med.spiv[i].PIP_spiv << "\n";
      cout << "Вік: " << med.spiv[i].vik_spiv << "\n";
      cout << "Стать: " << med.spiv[i].sex_spiv << "\n";
      cout << "Адреса: " << med.spiv[i].adress_spiv << "\n";
      cout << "Номер телефону: " << med.spiv[i].mobile_number_spiv << "\n";
      cout << "Паспортні дані: " << med.spiv[i].id_spaiv << "\n";
      cout << "\n\n";

    }
  }
}

void filter2(void)
{
  int i;
  int type;

  cout << "Хвороби: ", cin >> type;
  for (i = 0; i < /*HZ*/; i++) {
    if (type == med.hvor[i].simptomi) {

      cout << "Хвороба №" << i + 1 << "\n";
      cout << "Код хвороби: " << med.hvor[i].kod_hvoroby; "\n";
      cout << "Найменування: " << med.hvor[i].naum_hvorob; "\n";
      cout << "Тривалість: " << med.hvor[i].trivalist; "\n";
      cout << "Наслідки:" << med.hvor[i].naslidki; "\n";
      cout << "Код ліків 1: " << med.hvor[i].kod_likiv_1; "\n";
      cout << "Код ліків 2: " << med.hvor[i].kod_likiv_2; "\n";
      cout << "Код ліків 3: " << med.hvor[i].kod_likiv_3; "\n";
      cout << "\n\n";

    }
  }
}

void filter3(void)
{
  int i;
  int type;

  cout << "Пацієнти: ", cin >> type;
  for (i = 0; i < /*HZ*/; i++) {
    if (type == med.hvor[i].kod_hvoroby) {

      cout << "Пацієнт №" << i + 1 << "\n";
      cout << "ПІП: " << med.pac[i].PIP_pac; "\n";
      cout << "Вік: " << med.pac[i].vik_pac; "\n";
      cout << "Стать: " << med.pac[i].sex_pac; "\n";
      cout << "Адреса: " << med.pac[i].adress_pac; "\n";
      cout << "Телефон: " << med.pac[i].mobile_number_pac; "\n";
      cout << "Дата звернення: " << med.pac[i].data_zvernenna; "\n";
      cout << "Код співробітника: " << med.pac[i].kod_spiv; "\n";
      cout << "Результат лікування: " << med.pac[i].rezultat; "\n";
      cout << "\n\n";

    }
  }
}

Буду вдячний за допомогу :)

2

Re: Пошук в структурі через фільтри

Якось так

Прихований текст
void filter1(void)
{
  int type;

  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (int j=0; j<5; j++) 
  {
    if (med.pos[j].kod_posadi == type) {//якщо знайдено код посади
      for (int i=0; i<10; i++)
      {
          if (med.spiv[i].kod_posadi == type)//Якщо код співробітника дорівнює типу
          {
              cout << "Співробітник №" << i + 1 << "\n";
               cout << "Код співробітника: " << med.spiv[i].kod_spiv << "\n";
               cout << "ПІП: " << med.spiv[i].PIP_spiv << "\n";
               cout << "Вік: " << med.spiv[i].vik_spiv << "\n";
               cout << "Стать: " << med.spiv[i].sex_spiv << "\n";
                cout << "Адреса: " << med.spiv[i].adress_spiv << "\n";
                 cout << "Номер телефону: " << med.spiv[i].mobile_number_spiv << "\n";
                cout << "Паспортні дані: " << med.spiv[i].id_spaiv << "\n";
              cout << "\n\n";

         }
    } 
   else//якщо коду посади не знайдено
   {
     cout << "Неправильний код посади" << endl;
    }
  }
}

якщо кількість

Прихований текст
void filter1(void)
{
  int type;
  int sp=0;

  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (int j=0; j<5; j++) 
  {
    if (med.pos[j].kod_posadi == type) {//якщо знайдено код посади
      for (int i=0; i<10; i++)
      {
          if (med.spiv[i].kod_posadi == type)//Якщо код співробітника дорівнює типу
          {
              sp++;
         }
    } 
   else//якщо коду посади не знайдено
   {
     cout << "Неправильний код посади" << endl;
    }
  }
  cout << "Співробітників на даній посаді: " << sp;
}

я не гуру, може бути не правильно. хоча б тому що незважаючи на те, що це проста задача, я не збираюсь весь ранок вивчати код. і ви не пояснили нормально, що саме вам потрібно.

Подякували: fyyrest1

3 Востаннє редагувалося koala (21.04.2019 22:15:32)

Re: Пошук в структурі через фільтри

Дуже раджу:
- розділити проголошення типів та змінних: замість

struct X {
} x;

зробити

struct X{
}:
...
X x;

- назви типів писати з великої і не дописувати в назвах полів назву типу:

    struct Spivrob
    {
      int kod;
      string pip;
      int vik;
...

(краще взагалі англійською і без скорочень, ну то таке)
- додати окремі функції для введення та виведення одного запису кожного типу. Можна навіть як методи.

struct Employee {
 int id;
 string full_name;
 int age;
 string sex;
 string address;
 int phone_number;
 string passport_info;
 int position_id;
 void input(){
    cout << "Код співробітника: "; cin >> id;
    cout << "ПІП: "; cin >> full_name;
...
 }
 void output() {
  cout << "Код співробітника: " << id << "\n";
  cout << "ПІП: " << full_name << "\n";
...
 }
};
struct Hospital
{
 Employee emplyees[10];
};

Hospital hospital;

void init_emplyees()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tСпівробітник\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Співобітник №"<<i+1<<"\n";
    hospital.employees[i].input();
    system("cls");
  }
}

Тепер фільтр виглядатиме так:

void filter1(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.employees[i].position_id) {
      cout << "Співобітник №" << i + 1 << "\n";
      hospital.employees[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

- викиньте зайві бібліотеки, правильно їх назвіть та поставте правильні лапки (для системних бібліотек - <>, для ваших із поточної папки - "").
- замініть всі "магічні числа", як-от розміри масивів, на константи

#define EMPLOYEES_NUMBER 10
Emplyee emplyees[EMPLOYEES_NUMBER];
for(int i = 0; i <EMPLOYEES_NUMBER; ++i)...

Можна ще багато покращень зробити, але ці, гадаю, в межах ваших знань.

Подякували: Devdak, fyyrest2

4

Re: Пошук в структурі через фільтри

Мені здається, що тут все трошки не так, як потрібно. Не в плані коду. В плані логіки.
Я б зробив так:

Прихований текст

datam.h

#ifndef DATAM_H
#define DATAM_H
#define NON_ADD 1
#define ADD 0
struct DataM
{
char **Ndata;//index - вказівник і опис даних
int *Idata;//числові дані
char **Cdata;//символьні дані
bool inited;
void init (int ND, int ID, int CD, int cnd)
{
  Ndata=new char*[ND];
  for (int i=0; i<ND; i++) Ndata[i]=new char[cnd];
  Cdata = new char* [CD];
  Idata = new int[ID];
  inited=true;
}
int add(char *cdat, char* index, int idat)
{
  int size;
  if (inited==false) return NON_ADD
  else
  {
    if (index[0]=='1') 
    {
      size=strlen(cdat);
      Cdata[index[2]]=new char[size];
      strcat(Cdata[index[2]], cdat);
      return ADD;
    }
    else
    {
      Idata[index[2]]=idat;
      return ADD;
    }
    strcat(Ndata[index[2]], index);//додати в індекс
  }
  return NON_ADD;
}
int del(void)
{
  delete Ndata;
  delete Idata; 
  delete Cdata;
  inited=false;
} 
};
#endif

Тобто, створити таку структуру, в яку можна додавати безліч типів. Так криво я написав. Прошу виправити.
приклад

DataM dm;
dm.init(200,//значень всього
      10,//числових даних
      190,//символьних даних
      10);//максимальний опис індексу
char ind[]="1A_N";//A - це число, символ букви А
char chd[]="Vasya Pupkin";
dm.add(chd, ind, 0);

короче моя ідея вирішення проблеми ТС Вам зрозуміла. Прошу доробити.

Подякували: fyyrest1

5

Re: Пошук в структурі через фільтри

koala написав:

Дуже раджу:
- розділити проголошення типів та змінних: замість

struct X {
} x;

зробити

struct X{
}:
...
X x;

- назви типів писати з великої і не дописувати в назвах полів назву типу:

    struct Spivrob
    {
      int kod;
      string pip;
      int vik;
...

(краще взагалі англійською і без скорочень, ну то таке)
- додати окремі функції для введення та виведення одного запису кожного типу. Можна навіть як методи.

struct Employee {
 int id;
 string full_name;
 int age;
 string sex;
 string address;
 int phone_number;
 string passport_info;
 int position_id;
 void input(){
    cout << "Код співробітника: "; cin >> id;
    cout << "ПІП: "; cin >> full_name;
...
 }
 void output() {
  cout << "Код співробітника: " << id << "\n";
  cout << "ПІП: " << full_name << "\n";
...
 }
};
struct Hospital
{
 Employee emplyees[10];
};

Hospital hospital;

void init_emplyees()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tСпівробітник\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Співобітник №"<<i+1<<"\n";
    hospital.employees[i].input();
    system("cls");
  }
}

Тепер фільтр виглядатиме так:

void filter1(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.employees[i].position_id) {
      cout << "Співобітник №" << i + 1 << "\n";
      hospital.employees[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

- викиньте зайві бібліотеки, правильно їх назвіть та поставте правильні лапки (для системних бібліотек - <>, для ваших із поточної папки - "").
- замініть всі "магічні числа", як-от розміри масивів, на константи

#define EMPLOYEES_NUMBER 10
Emplyee emplyees[EMPLOYEES_NUMBER];
for(int i = 0; i <EMPLOYEES_NUMBER; ++i)...

Можна ще багато покращень зробити, але ці, гадаю, в межах ваших знань.

Дуже дякую, але виникла ще одна проблема
https://pp.userapi.com/c851024/v851024249/10329a/-nRFS4MCI2Q.jpg
В другому фільтрі

void filter2(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Хвороби: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.diseases[i].symptoms) {
      cout << "Хвороба №" << i + 1 << "\n";
      hospital.diseases[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

Суть проблеми я розумію, але не знаю як вирішити, потрібно щоб пошук був за симптомами, а не за цифрами. *TIRED*

Новий код

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <locale>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <cstdio>

using namespace std;

struct Employee {
  int id;
  string full_name;
  int age;
  string sex;
  string address;
  int phone_number;
  string passport_info;
  int position_id;

  void input() {
    cout << "Код співробітника: "; cin >> id;
    cout << "ПІП: "; cin >> full_name;
    cout << "Вік: "; cin >> age;
    cout << "Стать: "; cin >> sex;
    cout << "Адреса: "; cin >> address;
    cout << "Телефон: "; cin >> phone_number;
    cout << "Паспортні дані: "; cin >> passport_info;
    cout << "Код посади: "; cin >> position_id;
  }
  void output() {
    cout << "Код співробітника: " << id << "\n";
    cout << "ПІП: " << full_name << "\n";
    cout << "Вік: " << age << "\n";
    cout << "Стать: " << sex << "\n";
    cout << "Адреса: " << address << "\n";
    cout << "Телефон: " << phone_number << "\n";
    cout << "Паспортні дані: " << passport_info << "\n";
    cout << "Код посади: " << position_id << "\n";
  }
};

struct Position {
  int position_id;
  string position_name;
  int salary;
  string duties;
  string demand;

  void input() {
    cout << "Код посади: "; cin >> position_id;
    cout << "Найменування посади: "; cin >> position_name;
    cout << "Оклад: "; cin >> salary;
    cout << "Обов'язки: "; cin >> duties;
    cout << "Вимоги: "; cin >> demand;
  }
  void output() {
    cout << "Код посади: " << position_id << "\n";
    cout << "Найменування посади: " << position_name << "\n";
    cout << "Оклад: " << salary << "\n";
    cout << "Обов'язки: " << duties << "\n";
    cout << "Вимоги: " << demand << "\n";
  }
};

struct Disease {
  int disease_id;
  string disease_name;
  string symptoms;
  string continuance;
  string consequent;
  int medicament_id_1;
  int medicament_id_2;
  int medicament_id_3;

  void input() {
    cout << "Код хвороби: "; cin >> disease_id;
    cout << "Найменування: "; cin >> disease_name;
    cout << "Симптоми: "; cin >> symptoms;
    cout << "Тривалість: "; cin >> continuance;
    cout << "Наслідки: "; cin >> consequent;
    cout << "Код ліків 1: "; cin >> medicament_id_1;
    cout << "Код ліків 2: "; cin >> medicament_id_2;
    cout << "Код ліків 3: "; cin >> medicament_id_3;
  }
  void output() {
    cout << "Код хвороби: " << disease_id << "\n";
    cout << "Найменування: " << disease_name << "\n";
    cout << "Симптоми: " << symptoms << "\n";
    cout << "Тривалість: " << continuance << "\n";
    cout << "Наслідки: " << consequent << "\n";
    cout << "Код ліків 1: " << medicament_id_1 << "\n";
    cout << "Код ліків 2: " << medicament_id_2 << "\n";
    cout << "Код ліків 3: " << medicament_id_3 << "\n";
  }
};

struct Pacient {
  string full_name_pacient;
  int age;
  string sex;
  string address;
  int phone_number;
  string date_of_treatment;
  int disease_id;
  int position_id;
  string result;

  void input() {
    cout << "ПІП пацієнта: "; cin >> full_name_pacient;
    cout << "Вік: "; cin >> age;
    cout << "Стать: "; cin >> sex;
    cout << "Адреса: "; cin >> address;
    cout << "Телефон: "; cin >> phone_number;
    cout << "Дата звернення: "; cin >> date_of_treatment;
    cout << "Код хвороби: "; cin >> disease_id;
    cout << "Код співробітника: "; cin >> position_id;
    cout << "Результат лікування: "; cin >> result;
  }
  void output() {
    cout << "ПІП пацієнта: " << full_name_pacient << "\n";
    cout << "Вік: " << age << "\n";
    cout << "Стать: " << sex << "\n";
    cout << "Адреса: " << address << "\n";
    cout << "Телефон: " << phone_number << "\n";
    cout << "Дата звернення: " << date_of_treatment << "\n";
    cout << "Код хвороби: " << disease_id << "\n";
    cout << "Код співробітника: " << position_id << "\n";
    cout << "Результат лікування: " << result << "\n";
  }
};

struct Hospital
{
  Employee emplyees[10];
  Position positions[5];
  Disease diseases[10];
  Pacient pacients[10];
};

Hospital hospital;

void init_emplyees()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tСпівробітник\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Співобітник №" << i + 1 << "\n";
    hospital.emplyees[i].input();
    system("cls");
  }
}

void init_positions()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tПосада\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Посада №" << i + 1 << "\n";
    hospital.positions[i].input();
    system("cls");
  }
}

void init_diseases()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tХвороба\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Хвороба №" << i + 1 << "\n";
    hospital.diseases[i].input();
    system("cls");
  }
}

void init_pacients()
{
  cout << "\n---Заповнення структури---\n";
  cout << "\n\tПацієнт\n";
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << "Пацієнт №" << i + 1 << "\n";
    hospital.pacients[i].input();
    system("cls");
  }
}

void filter1(void);
void filter2(void);
void filter3(void);

int main()
{
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);

  cout << "\n---Структура Лікарні---\n\n";

  init_emplyees();
  init_positions();
  init_diseases();
  init_pacients();

  filter1();
  filter2();
  filter3();

  int z;
  cout << "Для завершення роботи програми введіть будь-яке число: "; cin >> z;
  return 0;
}

void filter1(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Відділ кадрів: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.emplyees[i].position_id) {
      cout << "Співобітник №" << i + 1 << "\n";
      hospital.emplyees[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

void filter2(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Хвороби: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.diseases[i].symptoms) {
      cout << "Хвороба №" << i + 1 << "\n";
      hospital.diseases[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

void filter3(void)
{
  int type;
  int count = 0;
  cout << "Пацієнти: ", cin >> type;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (type == hospital.pacients[i].disease_id) {
      cout << "Пацієнт №" << i + 1 << "\n";
      hospital.pacients[i].output();
      count++; //враховуємо
    }
  }
  cout << "Всього знайдено : " << count << " записів\n";
}

6

Re: Пошук в структурі через фільтри

Я вам таки ремоендую змінити мову віжуал студії на англійцьку. На то є багато причин.

Подякували: fyyrest, koala2

7

Re: Пошук в структурі через фільтри

fyyrest написав:

потрібно щоб пошук був за симптомами, а не за цифрами.

То вводьте симптом, а не числа.
І не плутайте числа із цифрами.

8

Re: Пошук в структурі через фільтри

Там помилка йде

Прихований текст

Error C2678 binary '==': no operator found which takes a left-hand operand of type 'int' (or there is no acceptable conversion)

Як її виправити?

9

Re: Пошук в структурі через фільтри

Я не зовсім розумію, що саме вам не зрозуміло. Проблема у виразі

type == hospital.diseases[i].symptoms

в операторі ==, це ви бачите? У нього є два операнди - один type, типу int, другий hospital.diseases[i].symptoms, типу string.
Якби було написано

1 == string("1")

то ви б знали, як виправити цю помилку?

10

Re: Пошук в структурі через фільтри

koala написав:

Я не зовсім розумію, що саме вам не зрозуміло. Проблема у виразі

type == hospital.diseases[i].symptoms

в операторі ==, це ви бачите? У нього є два операнди - один type, типу int, другий hospital.diseases[i].symptoms, типу string.
Якби було написано

1 == string("1")

то ви б знали, як виправити цю помилку?

Ні, навіть гадки не маю як це зробити :(

11

Re: Пошук в структурі через фільтри

Замість

int type;

зробіть

string type;

і почитайте підручник про типи даних.

Подякували: fyyrest1

12

Re: Пошук в структурі через фільтри

koala написав:

Замість

int type;

зробіть

string type;

і почитайте підручник про типи даних.

Дуже Вам дякую за допомогу! *THUMBSUP*