1

Тема: В-дерева

допоможіть реалізувати функцію видалення
що просто обравши потрібну вершину, програма не додавала її до дерева і будувала дерево заново
ось код, що написав, але з реалізацією функції видалення чомусь виникли проблеми
буду дуже вдячним за допомогу

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Queue;
 
public class Tree<T extends Comparable<T>> implements Iterable<T> {
  class Node<T extends Comparable<T>> {
    List<T> vals = new ArrayList<T>();
    List<Node<T>> children = new ArrayList<Node<T>>();
 
    boolean isLeaf() { return children.size() == 0; } 
    boolean is4Node() { return vals.size() == 3; }
 
    Node(T x) {
      vals.add(x);
    }
    
    Node(T x, Node<T> left, Node<T> right) {
      vals.add(x);
      children.add(left);
      children.add(right);
      children.add(null); // hack
    }
 
    public String toString() {
      String answer = "[";
      for (int i=0; i<vals.size(); i++) {
        if (i != 0) answer += ", ";
        if (children.size() != 0)
          answer += children.get(i).toString();
        answer += vals.get(i);
      }
      if (children.size() != 0)
        answer += children.get(children.size()-2).toString();
      return answer + "]";
    }
 
    
    void getVals(List<T> iteratorList) {
      for (int i=0; i<vals.size(); i++) {
        if (children.size() != 0)
          children.get(i).getVals(iteratorList);
        iteratorList.add(vals.get(i));
      }
      if (children.size() != 0)
        children.get(children.size()-2).getVals(iteratorList);
    }
 
    
    boolean add(T val) {
      if (isLeaf())
        return addToLeaf(val);
      else return addToInterior(val);
    }
    
    
    boolean addToLeaf(T x) {
      int cmp;
      // size is 1 for a 2-node, or 2 for a 3-node
      for (int i = 0; i < vals.size(); i++) {
        cmp = x.compareTo(vals.get(i));
        if (cmp == 0) return false;
        else if (cmp < 0) {
          vals.add(i,x);
          return true;
        }
      }
      vals.add(x);
      return true;
    }
    
    boolean addToInterior(T x) { 
      int cmp;
      // size is 1 for a 2-node, or 2 for a 3-node
      for (int i = 0; i <= vals.size(); i++) {
        if (i == vals.size()) cmp = -1; // hack because there is no vals[2]
        else cmp = x.compareTo(vals.get(i));
        if (cmp == 0) return false;
        else if (cmp < 0) {
          boolean retVal = children.get(i).add(x);
          if (children.get(i).is4Node())
            childIs4Node(i);
          return retVal;
        }
      }
      return false; // unreachable -- just for compiler
    }
    
    // the ith child is a 4-node
    void childIs4Node(int i) {
      System.out.println("childIs4Node " + i);
      System.out.println(this);
      Node<T> the4Node = children.get(i);
      System.out.println(the4Node);
      
      if (i == 2)
        vals.add(children.get(i).vals.get(1));
      else vals.add(i, children.get(i).vals.get(1));
      Node<T> newChild1, newChild2;
      if (children.get(i).isLeaf()) {
        newChild1 = new Node<T>(children.get(i).vals.get(0));
        newChild2 = new Node<T>(children.get(i).vals.get(2));
      }
      else {
        newChild1 = new Node<T>(children.get(i).vals.get(0),
                    children.get(i).children.get(0),
                    children.get(i).children.get(1));
        newChild2 = new Node<T>(children.get(i).vals.get(2),
                    children.get(i).children.get(2),
                    children.get(i).children.get(3));
      }
      children.remove(the4Node);
      children.add(i, newChild2);
      children.add(i, newChild1);
    }
  }
 
  Node<T> root;
  
  public Tree() {
    root = null;
  }
  
  // TwoThreeTree add
  public boolean add(T val) {
    if (root == null) {
      root = new Node<T>(val);
      return true;
    }
    else {
      boolean isNew = root.add(val);
      
      if (root.vals.size() == 3) {
        System.out.println("Split " + val);
        Node<T> left, right;
        if (root.isLeaf()) {
          left = new Node<T>(root.vals.get(0));
          right = new Node<T>(root.vals.get(2));
        }
        else {
          left = new Node<T>(root.vals.get(0), 
                    root.children.get(0),
                    root.children.get(1));
          right = new Node<T>(root.vals.get(2),
                    root.children.get(2),
                    root.children.get(3));
        }
        root = new Node<T>(root.vals.get(1), left, right);
      }
      return isNew;
    }
  }
 
  
  public Iterator<T> iterator() {
    List<T> vals = new ArrayList<T>();
    if (root != null) root.getVals(vals);
    return vals.iterator();
  }
  
  
  public static void main(String[ ] args) {
    Tree<Integer> set = new Tree<Integer>();
    System.out.println("add 4 " + set.add(4));
    System.out.println("add 6 " + set.add(6));
    System.out.println("add 13 " + set.add(13));
    System.out.println("add 19 " + set.add(19));
    System.out.println("add 20 " + set.add(20));
    System.out.println("add 34 " + set.add(34));
    System.out.println("add 29 " + set.add(29));
    System.out.println("add 100 " + set.add(100));
    System.out.println("add 130" + set.add(130));
    System.out.println("add 8" + set.add(8));
    System.out.println("add 15" + set.add(15));
    
    System.out.println("Print " + set.root);
    System.out.println();
  }
}

2

Re: В-дерева

думав щось на кшталт цього, але дурня якась)

/*void delete (T val) {
    for (int i = 0; i< Tree.keys.length;i++) {
      if(BTree.keys[i] !=0 && BTree.keys[i].compareTo((int)val==0))
        BTree.keys[i]=null; }
    root = new Tree<Integer>().createTree( BTree.keys, false).root;
    
  }*/