1

Тема: Не виходить міняти слова місцями

При введенні з файлу все працює чудово,однак коли отримуємо речення з клавіатури чомусь останній символ останнього слова(в кінці програми вже першого) зникає.https://replace.org.ua/uploads/images/9066/1ab4d4036b906e7b779137312c66a594.png


#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define S 15 
#define MAX 150 


int ReadFile(char** str);
void ReverseStrings(char* str); 
void ShowStrings(int len, char** str);


int main()
{
  system("chcp 1251");

  int length = S; 
  char** strings = (char**)malloc(S * sizeof(char*));
  char buffer[MAX]; 
  int number;


  puts("Отримати дані з клавіатури чи файлу? 1 - file, будь-яке інше число - keyboard");
  scanf("%i", &number);
  if (number == 1)
  {
    length = ReadFile(strings);
    puts("Речення:\n");
    ShowStrings(length, strings);
    puts("\n");
  }
  else
  {
    puts("Введіть речення (0 - кінець)");
    for (length = 0; length < S; )
    {
      gets_s(buffer);
      if (strcmp(buffer, "0") == 0)
      {
        break;
      }
      strings[length] = (char*)malloc(strlen(buffer) + 1);
      strcpy(strings[length++], buffer);
    }
  }
  puts("\nРечення в зворотньому порядку слів\n");


  for (int i = 0; i < length; i++)
    ReverseStrings(strings[i]); 

  for (int ii = 0; ii < length; ii++)
  {
    if (strings[ii])
      free(strings[ii]); 
  }
  free(strings);

  system("pause");
  return 0;
}

int ReadFile(char** str) 
{
  char filename[20];
  char buf[100] = { 0 };
  int j = 0;
  FILE* file;
  if ((file = fopen("D:\\textlab\\lab08.txt", "r+")) == NULL)
  {
    puts("Error orening file");
    return 0;
  }
  else
  {
    while (fgets(buf, 100, file) != NULL) 
    {
      str[j] = (char*)malloc(strlen(buf) + 1); 
      strcpy(str[j], buf);
      j++;

    }
    fclose(file);
    return j;
  }
  return 0;
}

void ReverseStrings(char* str) 
{
  char* reverse = (char*)malloc((strlen(str) + 1)); 
  int len, i, index, wordStart, wordEnd;
  len = strlen(str);
  index = 0;

  wordStart = len - 2;
  wordEnd = len - 2;


  while (wordStart > 0)
  {
    if (str[wordStart] == ' ')
    {
      i = wordStart + 1;
      while (i <= wordEnd)
      {
        reverse[index] = str[i];
        i++;
        index++;
      }
      reverse[index++] = ' ';
      wordEnd = wordStart - 1;
    }
    wordStart--;
  }

  for (i = 0; i <= wordEnd; i++)
  {
    reverse[index] = str[i];
    index++;
  }

  reverse[index] = '\0';
  printf("%s\n", reverse);
  free(reverse);
}

void ShowStrings(int len, char** str)
{
  for (int i = 0; i < len; i++)
    printf("%s", str[i]);
}
Подякували: LoganRoss1

2

Re: Не виходить міняти слова місцями

https://replace.org.ua/uploads/images/9066/6159e513c53faf2eff8ec96e8b2b31a6.png

3

Re: Не виходить міняти слова місцями

типу довго код копати напевне десь символ загубив, збільш свій буфер чи що там на 1.

4

Re: Не виходить міняти слова місцями

Зверніть увагу на цей шмат коду:

  wordStart = len - 2;
  wordEnd = len - 2;

Чому ви віднімаєте 2? Цією дією ви відрізаєте останній символ в рядку.

  wordStart = len - 1;
  wordEnd = len - 1;

+ лайк за оформлення коду

Подякували: svyatvasik, leofun012