1

Тема: Потрібна допомога

Задана символьна матриця K[n,n] ,n<100  . Розробити програму, яка визначає і друкує окремо приголосні та голосні малі літери латинського алфавіту, які є в кожному рядку.
Як взагалі її написати?

var
K : array[0..100,0..100]of char;
S1 : array[0..10]of string;
S2 : array[0..30]of string;
s : string;
i,j,n : integer;

begin
S1:='a', 'e','i','o','u';
S2:=('B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,V,W,X,Z');

readln;
end.

Ось частина коду, але нерозумію як прописати S1 and S2

2

Re: Потрібна допомога

Якщо оголосити масив як набір символів, то можна працювати з ним як з рядком:

var
  S1 : array[0..4]of char;
//...
  S1:='aeiou';

Але в даному випадку простіше використовувати множини: http://web.archive.org/web/201805201526 … -types#set

const
  Vowels: set of char = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'];
//...
  if K[1,1] in Vowels then
    WriteLn('K[1,1] is a vowel');
Подякували: Ironwill, ProgramBandera, leofun01, koala4