1

Тема: Клієт серверні додатки на Python

Всім доброго дня!

Отримав завдання написати клієнт сервер мовою програмування Python на протоколі передачі UDP з підтримкою алгоритму ARQ.
Потрібно переслати бінарний файл з клієнта на сервер за різних умов якості мережі.

Хочу попросити Вашої допомоги товариство, тому що зіткнувся з проблемами в логіці роботи моєї програми і не можу з цим впоратись.

Приводжу код клієна нижче...

from sys import argv as arguments
from sys import exit as end_program
from sys import stdin
from time import sleep as delay
from pickle import dumps
from pickle import loads

import socket
import os
import io

TIME_DELAY = {
  "s": 1,
  "ms": 1 * pow(10, -3),
  "mcs": 1 * pow(10, -6),
  "ns": 1 * pow(10, -9),
}

SOCKET = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
WINDOW_SIZE = 1000
BUFFER_SIZE = 1000
NUM_OF_DATA_BLOCK = 0
NUM_OF_DATA_BLOCK_COUNTER = 0
REQUEST = []

if len(arguments) != 3:
  print('Alarm! Pass ip and port arguments')
  end_program(1)
else:
  DST_ADDR = arguments[1], int(arguments[2])


def get_block_from_stdin(_window_size=None, _buffer_size=None):
  
  if _window_size is None:
    _window_size = 500
  if _buffer_size is None:
    _buffer_size = 1400
  
  global NUM_OF_DATA_BLOCK_COUNTER
  NUM_OF_DATA_BLOCK_COUNTER += 1
  
  _formed_block = []

  for i in range(_window_size):
    data = stdin.buffer.read(_buffer_size)
    if data:
      _formed_block.append(data)
    else:
      _formed_block.append(None)
      break

  return _formed_block


def flag_end():
  print("END")
  SOCKET.sendto(dumps("END"), DST_ADDR)


def sender(_formed_block):
  for num_of_data_part, part_of_data in enumerate(_formed_block):
    _numbered_formed_block = [NUM_OF_DATA_BLOCK, num_of_data_part, part_of_data]
    # print(_numbered_formed_block)
    SOCKET.sendto(dumps(_numbered_formed_block), DST_ADDR)
    delay(TIME_DELAY["mcs"])


def resender(_formed_block, _request_list):
  for index_of_data, data in enumerate(_formed_block):
    for request_index in _request_list:
      if index_of_data == request_index:
        _request_block = [NUM_OF_DATA_BLOCK, index_of_data, data]
        SOCKET.sendto(dumps(_request_block), DST_ADDR)


def answer_from_server():
  _b_answer, DST_ADDR = SOCKET.recvfrom(BUFFER_SIZE)
  _answer = loads(_b_answer)
  return _answer


break_flag = True
while break_flag:

  #numberpREQUESTet = 0
  block_of_data = get_block_from_stdin(WINDOW_SIZE, BUFFER_SIZE)

  if None in block_of_data:
    block_of_data.pop()
    break_flag = False

  block_of_data_is_send_success = True
  while block_of_data_is_send_success:

    sender(block_of_data)

    #"""

    request = answer_from_server()

    if request == "OK":
      NUM_OF_DATA_BLOCK += 1
      block_of_data_is_send_success = False
    else:
      resender(block_of_data, request)
    
    # """

  if not break_flag:
    flag_end()
    breakSOCKET.close()
print("Transmission is finished")
print("Blocks:", NUM_OF_DATA_BLOCK)
end_program()

а тут код серверу....

from sys import argv as arguments
from sys import exit as end_program
from sys import stdout
from time import sleep as delay
from pickle import dumps
from pickle import loads

import socket

import time
import os

HOST = "localhost"
PORT = 9000
#PORT = int(arguments[1])
SOCKET = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
SOCKET.bind((HOST, PORT))

WINDOW_SIZE = 1000
BUFFER_SIZE = 1020
NO_DATA = 0


def receive(_window_size=None, _buffer_size=None):

  global _dst_addr
  global NO_DATA
  _packets = []
  _data = ""

  if _window_size is None:
    _window_size = 500
  if _buffer_size is None:
    _buffer_size = 1400

  for counter in range(_window_size):
    try:
      _data, _dst_addr = SOCKET.recvfrom(_buffer_size)
      if _dst_addr:
        SOCKET.settimeout(2)
      _packet = loads(_data)
      if _packet == "END":
        _packets = _packet
        break
      elif _packet[1] == 999:
        _packets.append(_packet)
        break
      else:
        _packets.append(_packet)
      NO_DATA = 0
    except socket.timeout:
      NO_DATA += 1
      # print("\r[", NO_DATA, "]", SOCKET.gettimeout(), "sec after", end="")

  return _packets, _dst_addr

wait = True
while wait:

  received_window = [None for i in range(WINDOW_SIZE)]

  success_receive = True
  while success_receive:

    #print("Wait for packets...")
    packets, dst_addr = receive(WINDOW_SIZE, BUFFER_SIZE)
    if packets == "END":
      wait = False
    else:
      for packet in packets:
        received_window[packet[1]] = [packet[1], packet[2]]

      request = [index_of_data for index_of_data, data in enumerate(received_window) if index_of_data is None]

      if len(request) == 0:
        SOCKET.sendto(dumps("OK"), dst_addr)
        for packet in received_window:
          #print(packet)
          #with open(NAME_FILE, "a") as FILE:
          #  FILE.write(packet[1])
          stdout.buffer.write(packet[1])
        success_receive = False
      else:
        SOCKET.sendto(dumps(request), dst_addr)
        request = []
      
      """
      retransmitted_packets = receive(len(request))
      for retransmitted_packet in retransmitted_packets:
        packet_number = retransmitted_packet[1]
        received_window[packet_number] = [packet_number, retransmitted_packet[2]]
      # """

SOCKET.close()
end_program()

Програма запускається за допомогою команд в консолі Linux:

python3 UDPclientl.py 127.0.0.1 9000 < 1.jpg(filename)  -  запуск клієта
python3 UDPserverl.py 9000 > new.jpg(filename)   - запуск сервера

Бінарний файл генерується також в консолі за допомогою команд :

dd if=/dev/urandom of=file count=1024 bs=1048576 #generation 1gb
dd if=/dev/urandom of=file count=1024 bs=4096 #generation 4Mb file


Дуже прошу допомогти оскільки до здачі завдання залишилось всього 5 днів!!!
Зв'язатись можна через телеграм: @snnzr
або поштою snihurnazar@gmail.com

Винагороду обговоримо приватно)