1

Тема: Створення корзини інтернет магазину з використанням стека

Тема 'створення корзини інтернет магазину з використанням стека'

#include <cstdio>
typedef int T;
class stack{
protected:
  struct element{
    T data;
    struct element* next;
  }*begin;
  void free_stack(struct element* arg){
    if (arg){
      free_stack(arg->next);
      delete arg;
    }
  }
stack(const stack& copy){};
stack& operator=(stack& value){return *this;};
public:
  stack():begin(NULL){};
  void push(T x){
    struct element* newEl=new struct element;
    newEl->data=x;
    newEl->next=begin;
    begin=newEl;
  }
  T pop(){
    if (!begin) return -1;
    T value=begin->data;
    struct element* newEl=begin->next;
    delete begin;
    begin=begin->next;
    return value;  
  }
  void clear(){
    free_stack(begin);
    begin=NULL;
  }
  void output(){
    struct element* cur=begin;
    while(cur){
      printf("%d, ", cur->data);
      cur=cur->next;
    }
    putchar('\n');
  }
  ~stack(){
    free_stack(begin);
  }
};
int main(){
  stack st0;
  for (int i=1; i<256; i*=2)
    st0.push(i);
  st0.output();
  getchar();
  return 0;
}

допоможіть будь ласка написати таку програму, я в розпачі 
Якщо не напишу то завалю курсач, а як це написати поняття не маю 
надзвичайно сильно прошу допомогти з цим!! 
я от реалізував сам стек, але як розписати це по умові завдання не уявляю,  будь ласка допоможіть дописати це по умовія
я зробив стек де значний беруться з циклу, 
але як зробити так щоб їх вводити і вони б передавалися в стек і сортувалися  а потім по необхідності і віддалялися я не знаю

2

Re: Створення корзини інтернет магазину з використанням стека

Стек - це структура даних, у якій елементи нагромаджуються строго в одному порядку та за принципом "перший увійшов - останнім вийшов". Тож про сортування стеку мови взагалі не має іти.

З іншого боку, можна витягати елементи зі стеку до якої-небудь іншої структури (list, vector, абощо) і там уже сортувати, як душа забажає.

Видалення зі стеку - задача проста і еквівалентна видаленню елемента в у списку. Послідовно:
1. Знаходимо елемент у стеку для видалення;
2. Переприв'язуємо попередній (нижній) до наступного (верхнього);
3. Видаляємо елемент.

З.І: якщо вам потрібен стек просто як факт, а не з власним велосипедом, можете використати готовий шаблонний з STL.

3

Re: Створення корзини інтернет магазину з використанням стека

Bartash написав:

Стек - це структура даних, у якій елементи нагромаджуються строго в одному порядку та за принципом "перший увійшов - останнім вийшов". Тож про сортування стеку мови взагалі не має іти.

З іншого боку, можна витягати елементи зі стеку до якої-небудь іншої структури (list, vector, абощо) і там уже сортувати, як душа забажає.

Видалення зі стеку - задача проста і еквівалентна видаленню елемента в у списку. Послідовно:
1. Знаходимо елемент у стеку для видалення;
2. Переприв'язуємо попередній (нижній) до наступного (верхнього);
3. Видаляємо елемент.

З.І: якщо вам потрібен стек просто як факт, а не з власним велосипедом, можете використати готовий шаблонний з STL.

Ну а всеж таки, як би ви порадили підлаштувати цей код під загальну тему,
можливо можете навести приклад
це булоб не погано

4

Re: Створення корзини інтернет магазину з використанням стека

От приклад роботи зі стеком:

Загалом - наближено до коду проблеми
#include <stack>
#include <list>
#include <iostream>
#include <cmath>

typedef int T;

using std::list;
using std::stack;
using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
srand(time(0));
  stack<T> items;
  
  for(int i=0; i<128; i++)
  {
    //example
    items.push( rand()%999+1 );
  }
  cout<<"Size of stack: "<<items.size()<<endl;
  cout<<"Top item: "<<items.top()<<endl;
  cout<<"Get all items from the stack and push into list to sort then..."<<endl;
  
  list<T> itemList;
  
  while(!items.empty())
  {
    itemList.push_back(items.top());
    cout<<items.top()<<"\t";
    items.pop();
  }
  
  cout<<endl<<"Finish."<<endl<<"Size of stack: "<<items.size()<<endl;
  cout<<"Sorting..."<<endl;
  itemList.sort();
  for(list<T>::iterator iter = itemList.begin(); iter!=itemList.end();iter++)
    cout<<(*iter)<<"\t";
  cout<<endl<<"Pushing back into stack..."<<endl;
  for(list<T>::iterator iter = itemList.begin(); iter!=itemList.end();iter++)
    items.push(*iter);
  
  cout<<"Size of stack: "<<items.size()<<endl;
  
  return 0;
}