1

Тема: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

функція Put () повинна виводити вибрані об'єкти у зворотному порядку, допоможіть виправити це в коді

// stek.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
const int size=50;
 
  // Створення узагальненого класу queueClass.
template <class qType> class queueClass 
{     qType array[size];
      int sloc, rloc,response,i;
   public:
      queueClass() { sloc = rloc = 0;i=1; }
      void Get(qType c);
      void func(int response);
      qType Put(); // Виведення з об'єкта значення
};

  // Занесення об'єкта в чергу.
template <class qType> void queueClass<qType>::Get(qType c)
{   if(sloc>=size) 
          { cout << "Стек заповнений" << endl; return; }
    sloc++;
    array[sloc] = c;
}

  // Вилучення об'єкта з черги.
template <class qType> qType queueClass<qType>::Put()
{   if(rloc == i) 
         { cout << "Стек порожній" << endl; return 0; }
    rloc=i;
    i--;
    cout<<array[rloc];
    return array[rloc];
}
template <class qType> void queueClass<qType>::func(int response)
{
  //cout<<"ghfth"
  
  //while(response<1||response>5);
switch(response) 
  {
  case 1:
    array[i]="Komp";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    //cin>>response;
    //size++;
    i++;
    break;
  case 2:
    cout<<"Flesh"<<endl;
    array[i]="Flesh";
    i++;
    break;
  case 3:
    cout<<"Nout"<<endl;
    array[i]="Nout";
    i++;
    break;
  case 4:
    cout<<"Phone"<<endl;
    array[i]="Phone";
    i ++;
    break;
    
  case 5:
//    return 0;
    //exit (1);
    cout<<Put();
    break;
  }
cout<<endl;

}
  

void main()
{  
  setlocale (LC_ALL,".1251");
  int response;
  int q=1;
  queueClass<char*> ObjA;     // Створюємо дві черги для int-значень.

  cout<<"1.Komp"<<endl
    <<"2.Flesh"<<endl
    <<"3.Nout"<<endl
    <<"4.Phone"<<endl
    <<"5.korzuna"<<endl;
  cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
  cin>>response;

  while(response!=5)

  {ObjA.func(response); cin>>response;}
  ObjA.Put();

 system("pause");
}

2

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

Варто би визначитися, що все-таки вимагається від Put(): виведення чи повернення чергового елемента, бо суміщати їх не має сенсу.

І взагалі, Put() мало би означати "запхати в чергу", а Get() - "витягти з черги", але то таке.

3

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

ну це я експерементував просто, виведення можна закоментувати, але проблема залишається та ж

4

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

Якщо ви прагнете вивести чергу у методі Put(), то можна зробити так:

  // Вилучення об'єкта з черги.
template <class qType> void queueClass<qType>::Put()
{   if(rloc == i) 
         { cout << "Стек порожній" << endl; return 0; }
    for(int item = size-1; item>=0; item--)
      cout<<array[item]<<endl;
}

5

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

ось що видає коли вставляю це в код

c:\users\igor\documents\visual studio 2010\projects\stek\stek\stek.cpp(34): error C2244: 'queueClass<qType>::Put' : unable to match function definition to an existing declaration
1>          c:\users\igor\documents\visual studio 2010\projects\stek\stek\stek.cpp(17) : see declaration of 'queueClass<qType>::Put'
1>          definition
1>          'void queueClass<qType>::Put(void)'
1>          existing declarations
1>          'qType queueClass<qType>::Put(void)'

6

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

template <class qType> queueClass<qType>::Put()
{ if(rloc == i)
{ cout << "Стек порожній" << endl; return 0; }
for(int item = size-1; item>=0; item--)
cout<<array[item]<<endl;
}

А так?

7

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

а так ось шо
c:\users\igor\documents\visual studio 2010\projects\stek\stek\stek.cpp(34): error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int

8

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

z.igor.9v написав:

ось що видає коли вставляю це в код

c:\users\igor\documents\visual studio 2010\projects\stek\stek\stek.cpp(34): error C2244: 'queueClass<qType>::Put' : unable to match function definition to an existing declaration
1>          c:\users\igor\documents\visual studio 2010\projects\stek\stek\stek.cpp(17) : see declaration of 'queueClass<qType>::Put'
1>          definition
1>          'void queueClass<qType>::Put(void)'
1>          existing declarations
1>          'qType queueClass<qType>::Put(void)'

Я підкидав реалізацію, а у вас у класі ще декларація цього методу присутня. Порівняйте: по ходу, у вас вони розходяться.

9

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

ну я коротше виправив цю помилку шо виникала з цьою написаною вами часткою коду, але сама програма не працює при її використанні, а на томість аварійно завершує робоу, ось я даю код вже зі вставленою новою функцією Put(), можете переконатись і можливо вирішити цю проблему

// stek.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
const int size=50;
 
  // Створення узагальненого класу queueClass.
template <class qType> class queueClass 
{     qType array[size];
      int sloc, rloc,response,i;
   public:
      queueClass() { sloc = rloc = 0;i=1; }
      void Get(qType c);
      void func(int response);
      qType Put(); // Виведення з об'єкта значення
};

  // Занесення об'єкта в чергу.
template <class qType> void queueClass<qType>::Get(qType c)
{   if(sloc>=size) 
          { cout << "Стек заповнений" << endl; return; }
    sloc++;
    array[sloc] = c;
}

  // Вилучення об'єкта з черги.
template <class qType> qType queueClass<qType>::Put()
{ if(rloc == i)
{ cout << "Стек порожній" << endl; return 0; }
for(int item = size-1; item>=0; item--)
cout<<array[item]<<endl;
}
template <class qType> void queueClass<qType>::func(int response)
{
  //cout<<"ghfth"
  
  //while(response<1||response>5);
switch(response) 
  {
  case 1:
    array[i]="Komp";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 2:
    array[i]="Flash";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 3:
    array[i]="Nout";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 4:
    array[i]="Phone";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
    
  case 5:
//    return 0;
    //exit (1);
    cout<<Put();
    break;
  }
cout<<endl;

}
  

void main()
{  
  setlocale (LC_ALL,".1251");
  int response;
  int q=1;
  queueClass<char*> ObjA;     // Створюємо дві черги для int-значень.
   // ObjA.Get("hjk");
  // ObjA.Get("20");
   //ObjA.Get("30");
  //int response;
  {

  cout<<"1.Komp"<<endl
    <<"2.Flesh"<<endl
    <<"3.Nout"<<endl
    <<"4.Phone"<<endl
    <<"5.korzuna"<<endl;
  cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
  cin>>response;
  }
  while(response!=5)

  {ObjA.func(response); cin>>response;}
  ObjA.Put();
  /* top:
   cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
   cin>>response;
   ObjA.func(response);
   cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
   cin>>response;
   ObjA.func(response);
   cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
   cin>>response;
   ObjA.func(response);
   cout<<"Dlya prodovzennya vubory nasnit `q`"<<endl;
   cin>>q;
   if (q=1)
     goto top;*/

  /* cout << ObjA.Put() << " "<<endl;
    cout << ObjA.Put() << " "<<endl;
   cout << ObjA.Put() << " "<<endl;
 system("pause");*/
}

10

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

Код плутає думки...

Мало так бути?
//#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
const int size=50;
 
  // Створення узагальненого класу queueClass.
template <class qType> class queueClass 
{     qType array[size];
      int sloc, rloc,response,i;
   public:
      queueClass() { sloc = rloc = 0;i=1; }
      void Get(qType c);
      void func(int response);
      qType Put(); // Виведення з об'єкта значення
};
 
  // Занесення об'єкта в чергу.
template <class qType> void queueClass<qType>::Get(qType c)
{   if(sloc>=size) 
          { cout << "Стек заповнений" << endl; return; }
    sloc++;
    array[sloc] = c;
}
 
  // Вилучення об'єкта з черги.
template <class qType> qType queueClass<qType>::Put()
{ if(rloc == i)
{ cout << "Стек порожній" << endl; return 0; }
for(int item = size-1; item>=0; item--)
cout<<array[item]<<endl;
}
template <class qType> void queueClass<qType>::func(int response)
{
  //cout<<"ghfth"
  
  //while(response<1||response>5);
switch(response) 
  {
  case 1:
    array[i]="Komp";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 2:
    array[i]="Flash";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 3:
    array[i]="Nout";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
  case 4:
    array[i]="Phone";
    for (int k=1;k<=i;k++)
    cout<<array[k]<<" , ";
    i++;
    break;
    
  case 5:
//    return 0;
    //exit (1);
    cout<<Put();
    break;
  }
cout<<endl;
 
}
  
 
int main()
{  
  setlocale (LC_ALL,".1251");
  int response;
  int q=1;
  queueClass<char*> ObjA;     // Створюємо дві черги для int-значень.
  do {
 
  cout<<"1.Komp"<<endl
    <<"2.Flesh"<<endl
    <<"3.Nout"<<endl
    <<"4.Phone"<<endl
    <<"5.korzuna"<<endl;
  cout<<"Vvedin № tovaru: "<<endl;
  cin>>response;
  }
  while(response!=5);
 
  ObjA.func(response); cin>>response;
  ObjA.Put();

 
 return 0;
}

11

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

ну так-так, те шо закоментовано не враховується

12

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

z.igor.9v написав:

ну так-так, те шо закоментовано не враховується

Я все одно не бачу у цьому коді змісту. Хоча б

queueClass<char*> ObjA;     // Створюємо дві черги для int-значень.

Розберіться, що ви хочете від програми, а тоді пишіть код.

13 Востаннє редагувалося Ярослав (16.04.2013 07:19:39)

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

У мене особисто компілятор лається на void main().
Код Bartash працює.

14

Re: помилка з функціонуванням і викликом функції Put()

Наскільки я зрозумів вашу задачу:

/* 
 * File:  main.c
 * Author: YaR
 *
 * Created on April 16, 2013, 7:20 AM
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*
 * 
 */
int main(int argc, char** argv) {
  int a=0, i=0;
  char *tovar[6];
  
  tovar[0] = "Yabluka";
  tovar[1] = "Grushi";
  tovar[2] = "Vyshni";
  tovar[3] = "Korycya";
  tovar[4] = "CAJIO";
  printf("Vy na rynku.\n");
  printf("Pered vamy lezhat':\n");
  while(i < 5){
    printf("%d: %s\n", i+1, tovar[i]);
    i++;
  }
  printf("Oberyt, yakyi tovar poklasty v koshik:\n");
  scanf("%d", &a);
  if(a < 1 || a > 5)
    printf("Vy nichogo ne poklaly v koshik, pishly nizchym\n");
  else if(a == 5)
    printf("Horoshyi vybir, %s\n", tovar[4]);
  else
    printf("Vy obraly %s", tovar[a-1]);
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Якщо є бажання - виносьте в окрему функцію.