1

Тема: swift 5 як отримати дані з URLSession

доброго дня всім, свіфт почав вивчати недавно, тому прошу дуже не пинайте, так вот я пробую зробити програму для сайта новин, я парсю інформацію через апі, все працює чудово, тільки питання як мені отримати готовий масив з цего цикла, дуже вдячний за відповіді

guard let url = URL(string: "http://") else {return}
  let task = URLSession.shared.dataTask(with: url) { (data, response, error) in
  guard let dataResponse = data,
       error == nil else {
       print(error?.localizedDescription ?? "Response Error")
       return }
    do{
      //here dataResponse received from a network request
      let jsonResponse = try JSONSerialization.jsonObject(with:
                  dataResponse, options: [])
      // print(jsonResponse) //Response result
      guard let jsonArray = jsonResponse as? [[String: Any]] else {
         return
      }
     // print(jsonArray)
      //Now get title value
      guard let href = jsonArray[0]["href"] as? String else { return };
      guard let site = jsonArray[0]["site"] as? String else { return };
      // guard let title = jsonArray[0]["tittle"] as? String? else { return };
      guard let time = jsonArray[0]["time"] as? String else { return };
      //print(href)
      // print(site)
      //print(title)
      // print(time)//compiler outout - delectus aut autem
      struct News{
        var href: String

        var site: String

        var time: String

      }

      self.news = News(href: href, site: site, time:time)


     } catch let parsingError {
      print("Error", parsingError)
    }

  }
  task.resume()
}

2 Востаннє редагувалося koala (30.11.2019 09:49:16)

Re: swift 5 як отримати дані з URLSession

0. Вітаю на форумі
1. Додайте теги code (кнопка <>) і приберіть закоментовані рядки, вони заважають читати код
2. Я не знаю swift, але 2 хвилини гуглення дають

self.news = [] //десь за межами циклу
...
self.news.append(News(href: href, site: site, time:time))