1

Тема: Проблема з заміною елементів масиву

Завдання:
Розмір масиву 15
Потрібно поміняти місцями мінімальний елемент з передостаннім.
Я ввів змінну х ,та у для того, щоб використати їх якось для перестановки елементів, але незнаю як саме це зробити.

#include "pch.h"
#include <iostream>

int main()
{
  int arr[15], min, x, y;
  printf("Enter array:\n");
  for (int i = 0; i <= 14; i++)
  {
    printf("Arr[%i]=", i);
    scanf_s("%i", &arr[i]);
  }
  min = arr[0];
  for (int i = 0; i < 14; i++)
  {
    if (min > arr[i])
    {
      min = arr[i];
    }
  
  }
  printf(" Arr[15]{");
  for (int i = 0; i <= 14; i++)
  {
    printf("%i,", arr[i]);
  }
  printf("}\n");
  printf("Min:%i\n", min);
}

2

Re: Проблема з заміною елементів масиву

Там, де ви шукаєте min, вам треба запам'ятовувати не значення елемента, а його індекс (щоб знати, куди записувати нове значення при обміні).

Індекс іншого елемента для обміну, якщо він передостанній, ви вже знаєте з довжини — заводити додаткову змінну необов'язково.

Перестановка двох елементів робиться приблизно так: записуєте значення одного елемента в додаткову змінну, тоді в цей елемент записуєте значення іншого елемента, тоді в той інший елемент записуєте значення додаткової змінної. Вам не треба двох змінних x та у — достатньо однієї з них.

3

Re: Проблема з заміною елементів масиву

Всетаки я записав з двома змінними)

#include "pch.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
int main()
{
  int arr[15], min, x, y;
  printf("Enter array:\n");
  for (int i = 0; i < 15; i++)
  {
    printf("Arr[%i]=", i);
    scanf_s("%i", &arr[i]);
  }
  min = arr[0];
  y = 0;
  for (int i = 1; i < 15; i++)
  {
    if (min > arr[i])
    {
      min = arr[i];
      y = i;
    }
  }
  x = arr[13];
  arr[13] = min;
  arr[y] = x;
  printf(" Arr[15]{");
  for (int i = 0; i < 15; i++)
  {
    printf("%i,", arr[i]);
  }
  printf("}\n");
  system("pause");
  return 0;
}

4

Re: Проблема з заміною елементів масиву

Назва змінної min_i замість y допоможе зробити цей код більш читаним.