Тема: Опрацювання та впорядкування одновимірних динамічних масивів

#include <iostream>

using namespace std;


int searchZeroCount(int* array, int arrayLength)
{
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < arrayLength; i++) 
  {
    if (array i == 0)
    {
      count++;
    }
  }
  return count;
}

int searcMinIndex(int* array, int arrayLength)
{
  int min = array[0];
  int minIndex = 0;
  for (int i = 1; i < arrayLength; i++) {
    if (array i < min) {
      min = array i;
      minIndex = i;
    }
  }
  return minIndex;
}

int n;     // поточна розмірність масиву n 
int max;


int Sum(int* array, int arrayLength)
{
  int count = 0;

  for (int i = 0; i < arrayLength; i++) 
  {  
    if (array i == max)
    {
       count++;
    }    
  }        
  return count;
}

int main()
{
  int arrayLength;
  cout << "Enter array length = "; cin >> arrayLength;
  int* array = new int[arrayLength];

  for (int i = 0; i < arrayLength; i++)
  {
    cout << "Enter " << i << " element of array = ";
    cin >> array i;

  }

  cout << "Count of zero elements = " << searchZeroCount(array, arrayLength) << endl;
  cout << "Index of min element  = " << searcMinIndex(array, arrayLength) << endl;
  cout << "Sum = " <<  Sum( array, arrayLength) << endl;
  return 0;
}

тут ще треба впорядкувати елементи масиву за зростанням модулів.

2

Re: Опрацювання та впорядкування одновимірних динамічних масивів

int* array = new int[arrayLength];

де делет?

3

Re: Опрацювання та впорядкування одновимірних динамічних масивів

там де array , і  має бути в квадратних дужках

4

Re: Опрацювання та впорядкування одновимірних динамічних масивів

поможіть будь ласка ((((

5

Re: Опрацювання та впорядкування одновимірних динамічних масивів

Так а проблема в чому? Бульбашкове сортування не вчили? Так погугліть, назву ви вже знаєте.

Подякували: markuskovalko1