1

Тема: Шифр з автоключем.

Вирішив полазити по форуму, заглянув в смішні картинки а там таке... Ну короче я подумав що дійсно неможна просто так взяти і не запостити лабу на реплейсі.

// це сам метод 
private string AuotkeyCipher(string text, string key)
    {
      AlfabetUtils.TextNormalize(ref text);
      AlfabetUtils.TextNormalize(ref key);
      string encrVector = (key + text).Substring(0, text.Length);
      // if first symbol in key is valid cyrilllic symbol we use cyrillic decode otherwise latin.
      bool isCyrillic = key[0].ToString(CultureInfo.InvariantCulture)
            .IndexOfAny(AlfabetUtils.CyrillicAlfabet.ToCharArray()) > -1;
      string result = string.Empty;
      for (int i = 0; i < text.Length; i++)
        result += AlfabetUtils.GetDecrCharFrom2Chars(text[i], encrVector[i], isCyrillic);
      return result;
    }


// а це службовий клас
public static class AlfabetUtils
  {
    public static readonly string LatinAlfabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    public static readonly string CyrillicAlfabet = "абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя";
    public static char GetDecrCharFrom2Chars(char originChar, char shiftChar, bool isCyrylicText)
    {
      string searchChars = isCyrylicText ? CyrillicAlfabet : LatinAlfabet;
      if (originChar.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).IndexOfAny(searchChars.ToCharArray()) > -1
        && shiftChar.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).IndexOfAny(searchChars.ToCharArray()) > -1)
      {
        int originIndex = searchChars.IndexOf(originChar);
        int shiftIndex = searchChars.IndexOf(shiftChar);
        int resultIndex = originIndex + shiftIndex - 1 > searchChars.Length
                   ? (originIndex + shiftIndex) % searchChars.Length
                   : originIndex + shiftIndex;
        return searchChars[resultIndex];
      }
      return originChar;
    }
    public static void TextNormalize(ref string text)
    {
      string suportedChars = LatinAlfabet + CyrillicAlfabet;
      text = text.Where(c => c.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).IndexOfAny(suportedChars.ToCharArray()) > -1)
        .Aggregate(string.Empty, (current, c) => current + c);
    }
  }

Надіюсь комусь поможе зекономити пару годин свого часу. В мене ще є парочка лаб по теорії шифрування інформацїї як тільки дороблю викладу сюди.

2

Re: Шифр з автоключем.

Круто, викладу і своїх пару лаб. По складності вони трохи складніше :)

3

Re: Шифр з автоключем.

Було б круто. А то в неті чогось нічого нормального не знаходиться ((