1

Тема: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

https://www.algotester.com/uk/ArchivePr … play/20079
Підкажіть алгоритм. Як розв'язувати? На 17 прикладі перевищує ліміт пам'яті.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  long int x,y;
  cin>>x>>y;
  string S;
  cin>>S;
  long int n;
  n = S.size();

  bool arr[1000000][1000000];
  arr[y][x] = true;
  long int nomer_S=0;
  while( nomer_S<n){
    if(S[nomer_S]=='R'){
      x+=1;
      if(arr[y][x]==true){
        n = -1;
        cout<<"Fail"<<endl<<nomer_S+1;
        return 0;
      }
      else{
        arr[y][x] = true;
      }
    }
    if(S[nomer_S]=='L'){
      x-=1;
      if(arr[y][x]==true){
        n = -1;
        cout<<"Fail"<<endl<<nomer_S+1;
        return 0;
      }
      else{
        arr[y][x] = true;
      }
    }
    if(S[nomer_S]=='U'){
      y+=1;
      if(arr[y][x]==true){
        n = -1;
        cout<<"Fail"<<endl<<nomer_S+1;
        return 0;
      }
      else{
        arr[y][x] = true;
      }
    }
    if(S[nomer_S]=='D'){
      y-=1;
      if(arr[y][x]==true){
        n = -1;
        cout<<"Fail"<<endl<<nomer_S+1;
        return 0;
      }
      else{
        arr[y][x] = true;
      }
    }
    nomer_S+=1;


  }
 if(n!=-1){
    cout<<"Success";
  }
  return 0;
}
Подякували: 221VOLT1

2

Re: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

Читайте рухи по одному символу, вся стрічка в пам'яті вам не потрібна.
І замініть масив на std::vector<bool>, він значно менше пам'яті потребує. Хоча геш-таблиця координат, звісно, ще краща.

Подякували: 221VOLT, zxzpogoncuk2

3

Re: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

Прихований текст
#include <iostream>
#include <set>

struct Point
{
  int x;
  int y;
  void move(Point shift)
  {
    x += shift.x;
    y += shift.y;
  }
  bool operator <(const Point& other) const
  {
    return x<other.x || (x==other.x && y<other.y);
  }
};

std::istream& operator>>(std::istream &s, Point& pt)
{
  return s>>pt.x>>pt.y;
}

int main() {
  Point head;
  std::cin >> head;
  std::set<Point> visited = {head};
  static const std::string LETTERS = "LRUD";
  static const Point SHIFTS[] = {{-1,0},{1,0},{0,1},{0,-1}};
  for(size_t step=1;;step++) {
    char shift;
    std::cin>>shift;
    size_t shift_index = LETTERS.find(shift);
    if(!std::cin || shift_index == std::string::npos) {
      std::cout<<"Success";
      break;
    }
    head.move(SHIFTS[shift_index]);
    if(visited.find(head) == visited.end()) {
      visited.insert(head);
    } else {
      std::cout<<"Fail\n"<<step;
      break;
    }
  }
  return 0;
}

4

Re: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

А ось тут мені вже потрібна підказка. Я переробив код на геш-таблицю, але він не проходить за часом. ЩЯРНТ?

#include <iostream>
#include <unordered_set>

struct Point
{
  int x;
  int y;
  void move(Point shift)
  {
    x += shift.x;
    y += shift.y;
  }
  bool operator ==(const Point& other) const
  {
    return x==other.x && y==other.y;
  }
};

namespace std
{
template<>
struct hash<Point>
{
  size_t operator()(const Point& p) const
  {
    return std::hash<int>()(p.x) ^ std::hash<int>()(p.y);
  }
};
}
std::istream& operator>>(std::istream &s, Point& pt)
{
  return s>>pt.x>>pt.y;
}

int main() {
  Point head;
  std::cin >> head;
  std::unordered_set<Point, std::hash<Point>> visited = {head};
  visited.reserve(200000);
  static const std::string LETTERS = "LRUD";
  static const Point SHIFTS[] = {{-1,0},{1,0},{0,1},{0,-1}};
  for(size_t step=1;;step++) {
    char shift;
    std::cin>>shift;
    size_t shift_index = LETTERS.find(shift);
    if(!std::cin || shift_index == std::string::npos) {
      std::cout<<"Success";
      break;
    }
    head.move(SHIFTS[shift_index]);
    if(visited.find(head) == visited.end()) {
      visited.insert(head);
    } else {
      std::cout<<"Fail\n"<<step;
      break;
    }
  }
  return 0;
}
Подякували: 221VOLT, leofun01, zxzpogoncuk3

5

Re: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

Розібрався.
1. Неправильний об'єм геш-таблиці - в умові до мільйона кроків. Заміна на

  visited.reserve(1200000);

2. Погана геш-функція. Мушу зізнатися, що маю лише досить загальне уявлення про хороші геші, але глянувши в мережі, переробив на

  size_t operator()(const Point& p) const
  {
    size_t hx = std::hash<int>()(p.x);
    size_t hy = std::hash<int>()(p.y);
    return hx ^ (hx<<3) ^ (hx>>2) ^ hy ^ (hy<<6) ^ (hy>>1);
  }

Результат:

Дерево 0.554с  56.188МіБ
Геш  0.345с  69.082МіБ
Подякували: leofun01, zxzpogoncuk2

6

Re: Алготестер. Задачі. Петрик і змійка.

Щиро дякую, пане koala.