1

Тема: Потрібна підказка

Завдання написав:

Дано цілочисельну прямокутну матрицю. Визначіть:

 1. Суму елементів у тих стовпчиках, які не містять від’ємні елементи

 2. Мінімум серед сум модулів елементів діагоналей, паралельних побічній діагоналі матриці.

Чи потрібно враховувати mtx[0][0] та mtx[m][n] як діагоналі? І я трошки не можу додуматись за яким принципом мені шукати суми діагоналей паралельних побічній

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
#define M 100
using namespace std;
int main()
{
  srand(time(NULL));
  setlocale(LC_CTYPE, "ukr");
  int dob = 1, sum = 0, n, m, rows = 0;
  int r[M] = { 0 };
  cout << "Введiть к-сть рядкiв матрицi: ";
  cin >> m;
  cout << "Введiть к-сть стовпцiв матрицi: ";
  cin >> n;
  int **mtx = new int *[m];
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    mtx[i] = new int[n];
  }
  for (int j = 0; j < n; j++)//заповнюєм матрицю числами
  {
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
      mtx[i][j] = rand() % 20 - 7;
      if (0 <= mtx[i][j])
      {
        r[j]++;
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < m; i++)//виводим те, що заповнили
  {
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
      cout << mtx[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  for (int j = 0; j < n; j++)
  {    
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
      if (r[j] == m)
      {
        sum += mtx[i][j];
      }
    }
  }
  //--------------Все, що вище - працює і питань до цього нема------------
  for (int i = 0; i < m; i++)//РОБИМ 2 ЗАВДАННЯ
  {
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
      
    }
  }
  //доробити другий пункт умови
  cout << "Сумa елементiв у тих стовпчиках, якi не мiстять вiд’ємнi елементи: " << sum;
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    delete[] mtx[i];
  }
  delete[] mtx;
  return 0;
}

Результат:

Введiть к-сть рядкiв матрицi: 4
Введiть к-сть стовпцiв матрицi: 5
12   -2   0    2    -2
11   -6   -6   -3   0
-1   8    -4   12   -7
2    12   -7   5    12
Сумa елементiв у тих стовпчиках, якi не мiстять вiд'ємнi елементи: 0

2

Re: Потрібна підказка

 1. Так, вважати. Хоча кінець-кінцем - на ваш вибір.

 2. Випишіть координати елементів, скажімо, четвертої діагоналі в матриці 6х6, це вам підкаже загальну формулу.

Подякували: grinyuk3091

3

Re: Потрібна підказка

koala написав:

Випишіть координати елементів, скажімо, четвертої діагоналі в матриці 6х6, це вам підкаже загальну формулу.

Координата рядка настуного доданку повинна бути на 1-цю менші за поточний доданок, а координата стовпця на 1-цю більша?