1

Тема: write txt без скобок [...]

python380, win10, 64

Записую масив даних в директорію комп'ютера

    arr3 = [int(i.decode(encoding="utf-8").strip("\\r\\n")) for i in arr2]
    print(type(arr3))
    print(arr3)
    MyFile = open('C:\Rezults\output5.txt','w',encoding="cp1251")
    #MyFile.writelines(str(arr3)) #ser.write(b'\x0101')
    MyFile.write(str(arr3)) #ser.write(b'\x0101')
    MyFile.close ()

Результат

<class 'list'>
[1001, 1101, 1201, ......, 3801, 3901]

Проблема. Пакети matlab , octave не можуть считати файл. Pозпізнати формат файла зaважають квадратні скобки [  ...]

A=load('C:\Rezults\output5.txt');

error: load: unable to determine file format
Якщо я вручну видаляю скобки в txt-файлі , все нормально считується.

Питання : як позбутися квадратних скобок при записі txt-файла в компьютер?

2

Re: write txt без скобок [...]

Просто формуйте потрібну вам стрічку руками, а не стандартним викликом str для всього масиву. Введіть додаткову змінну - пусту стрічку '', в циклі пододавайте до неї всі елементи масиву через кому і виведіть її.

Прихований текст

Насправді, в Python є потрібна вам функція, але, боюся, якщо ви не навчитеся це робити самостійно, то будете знову бігати на форум на кожен чих замість програмувати.