Тема: Структури

У групі N студентів. Відомі їх прізвища, імена, результати зданих трьох
іспитів. Написати функції, які дозволяють вводити інформацію про
студентів та відображати ці дані на екрані монітора. Вивести інформацію
про тих, хто буде відрахований за незадовільне навчання.
Я зробила функція яка знаходить сереній бал .Моя програма не записує оцінки у масив markarray.Виводиться мусор на екран.

#include <iostream>
#include<string> 
#include <cstring>
#include <stdio.h>
#include <clocale>
#include <cstdio>


using namespace std;

struct Student
{
  char firstname[50];
  char lastname[50];
  int mark[50];
};
int seredneznach(int *markarray,int k,int n)
{
  int Sum = 0;
  for (int i = 0; i <k; i++) {
    
      Sum += markarray[i];
  
  }
  return Sum / n;

}
int main()
{
  Student* array;
  int *markarray;
  int n;
  int k;
  cout << " Enter number of marks ";
  cin >> k;
  cin.ignore();
  cout << " Enter number of students ";
  cin >> n;
  cin.ignore();
  markarray = new int [k];
  array = new Student[n];
  bool isFound = false;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "First name of student" << i + 1 << "- student\n";
    gets_s(array[i].firstname, 49);
    cout << " Lastname of student " << i + 1 << "- student\n";
    gets_s(array[i].lastname, 49);
    cout << "Enter  mark of exams " << i + 1 << "- student\n";
    cin << markarray[i];
    cin.ignore();
  }
     

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      
        if (seredneznach(markarray, n, k) <= 3)
        {
          cout << "student" << array[i].firstname << " " << array[i].lastname << "will be otchesleno";
          isFound = true;
        }
      
    }
    if (isFound == false)
    {
      cout << "Nobody will be odchysleno";
    }
    delete[] array;
  
}

2

Re: Структури

    cin << markarray[i];

Серйозно? Гадаю, це не сміття, по повідомлення компілятора про помилку.