1

Тема: C++ абстрактний клас

Створити абстрактний клас Worker з полями, які задають прізвище працівника, прізвища керівника і підлеглих і
віртуальними методами виведення списку обов'язків та списку підлеглих на екран.
На його основі реалізувати класи Manager (керівник проекту), Developer (розробник) і Coder (молодший програміст).
Створити клас Group (група), що містить масив / параметризрвані колекцію об'єктів цих класів в динамічній пам'яті.
Передбачити можливість виведення всіх об'єктів списку і вибірки на прізвище з висновком всього дерева підлеглих.
Написати демонстраційну програму, в якій будуть використовуватися всі методи класів.
Допоможіть будь-ласка доробити

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<iostream>
#include<string.h>

using namespace std;

class worker
{
  public:
  char name[100];
  virtual void setlastname(char *s) = 0;
};

class managerublic worker
{
  public:
  void setlastname(char *s)
  {
    strcpy (name, s);
  }
};
class developerublic worker
{

};
class coder
{

};
class group1
{
  manager *manager1;
};


int main()
{
  manager A1;
  A1.setlastname((char *)"Ivanov");
}

2

Re: C++ абстрактний клас

Завдання дали вам, а не нам, бо ви з нього чомусь маєте навчитися. У вас узагалі нічого не виходить, навіть підручник прочитати? Значить, ви не ту спеціальність обрали, і в ваших інтересах якомога швидше перевестися туди, де вас не змушуватимуть робити те, що у вас узагалі не виходить. У вас не виходить щось конкретне? Будь ласка, напишіть, що саме. Ви бачите, що ваш код не компілюється? Ви знаєте, як це виправити? Якщо так - виправте, це цілком у ваших силах. Якщо ні - сформулюйте, що саме не виходить, і питайте, ми вам допоможемо. Але "дороблення" вам не допоможе, а нам, загалом кажучи, може зашкодити. Я не хочу, щоб людина, за яку "доробляли" код, потім отримувала диплом з позначкою "програміст", а далі - не дай Боже - програмувала літак чи медичне обладнання.

Подякували: leofun011

3

Re: C++ абстрактний клас

Хочу зрозуміти, як щось описати в класі і потім це реалізувати в головній функції

4

Re: C++ абстрактний клас

sasha87 написав:

Хочу зрозуміти, як щось описати в класі і потім це реалізувати в головній функції

Тоді ви заскладне завдання взяли - вам треба базовий синтаксис класів учити, а не віртуальні функції.
Почніть з класу "працівник", якому можна поставити прізвище. Потім додайте йому менеджера.

І розставте відступи, ви ж самі собі гірше робите - цей код просто складно читати.

Подякували: leofun011

5

Re: C++ абстрактний клас

managerublic worker

Велике Ніщо з'їло літери? Чи підхопив синдром Ctrl+c ctrl+v?

6 Востаннє редагувалося koala (14.05.2020 18:03:19)

Re: C++ абстрактний клас

Ось код... але чомусь не виводить список груп (пункт 7 - case7)
І видає помилку, хоча раніше працювало нормально
Error    LNK1168    cannot open C:\Users\Sasha87\OneDrive\Документи\ДОКУМЕНТИ\ШАГ\C++_клас(наслідування)\x64\Debug\C++_клас(наслідування).exe for writing    C++_клас(наслідування)    C:\Users\Sasha87\OneDrive\Документи\ДОКУМЕНТИ\ШАГ\C++_клас(наслідування)\C++_клас(наслідування)\LINK    1   
   

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<iostream>
#include<string>
#include<list>
#include<windows.h>

using namespace std;
class worker
{
protected:
  string name;
  string lastname;
  string position;
  list<string> spisok_сhief;
  list<string> spisok_podchinenyy;
  list<string> spisok_obazannostey;
public:
  virtual void SetLastname(string) = 0;
  virtual void SetName(string) = 0;
  virtual void SetPosition(string) = 0;
  virtual void ShowMustDoList() = 0;
  virtual void SetMustDoList() = 0;
  virtual void SetPodchinenyyList() = 0;
  virtual void ShowLastName() = 0;
  virtual void ShowFirstName() = 0;
  virtual list<string>& GetListOfPodch() = 0;
public:
};

class manager :public worker
{
public:
  void SetLastname(string s) override
  {
    lastname = s;
  }
  void SetName(string s) override
  {
    name = s;
  }
  void SetPosition(string s) override
  {
    position = s;
  }
  void ShowMustDoList() override
  {
    if (this->spisok_obazannostey.size() == 0)
      cout << "Нема завдань, які треба виконати" << endl;
    else
    {
      int i = 1;
      for (std::list<string>::iterator it = spisok_obazannostey.begin(); it != spisok_obazannostey.end(); ++it)
        cout << "Завдання " << i << " - " << *it << endl;
      i++;
    }
  }
  virtual void SetMustDoList()
  {}
  void SetPodchinenyyList() override
  {
    if (this->spisok_podchinenyy.size() == 0)
      cout << "Підлеглих нема" << endl;

    //виводить список підлеглих на екран
    else
    {
      int i = 1;
      for (std::list<string>::iterator it = spisok_podchinenyy.begin(); it != spisok_podchinenyy.end(); ++it)
        cout << "Підлеглий " << i << " - " << *it << endl;
      i++;
    }
  }
  void ShowFirstName() override
  {
    cout << "ім'я - " << this->name << endl;
  }
  void ShowLastName() override
  {
    cout << "прізвище - " << this->lastname << endl;
  }
  list<string>& GetListOfPodch() override
  {
    return this->spisok_podchinenyy;
  }

};
class developer:public worker
{
public:
  void SetLastname(string s) override
  {
    lastname = s;
  }
  void SetName(string s) override
  {
    name = s;
  }
  void SetPosition(string s) override
  {
    position = s;
  }
  void ShowMustDoList() override
  {
    if (this->spisok_obazannostey.size() == 0)
      cout << "Не поступило завдань від менеджера" << endl;
    else
    {
      int i = 1;
      for (std::list<string>::iterator it = spisok_obazannostey.begin(); it != spisok_obazannostey.end(); ++it)
        cout << "виконує вказівки менеджера" << i << " - " << *it << endl;
      i++;
    }
  }
  virtual void SetMustDoList() 
  {}
  void SetPodchinenyyList() override {
    if (this->spisok_podchinenyy.size() == 0)
      cout << "Підлеглих нема" << endl;
    else
    {
      int i = 1;
      for (std::list<string>::iterator it = spisok_podchinenyy.begin(); it != spisok_podchinenyy.end(); ++it)
        cout << "Підлеглий " << i << " - " << *it << endl;
      i++;
    }
  }
  void ShowFirstName() override
  {
    cout << "ім'я - " << this->name << endl;
  }
  void ShowLastName() override
  {
    cout << "прізвище - " << this->lastname << endl;
  }
  list<string>& GetListOfPodch() override
  {
    return this->spisok_podchinenyy;
  }

};

class coder :public worker
{
public:
  void SetLastname(string s) override
  {
    lastname = s;
  }
  void SetName(string s) override
  {
    name = s;
  }
  void SetPosition(string s) override
  {
    position = s;
  }
  void ShowMustDoList()override
  {
    if (this->spisok_obazannostey.size() == 0)
      cout << "допомога девелоперу не потрібна" << endl;
    else
    {
      int i = 1;
      for (std::list<string>::iterator it = spisok_obazannostey.begin(); it != spisok_obazannostey.end(); ++it)
        cout << "програмує на C++ та заносить інформацію в БД" << i << " - " << *it << endl;
      i++;
    }
  }
  virtual void SetMustDoList()
  {}
  void SetPodchinenyyList() override 
  {
    
    
  }
  void ShowFirstName() override
  {
    cout << "ім'я - " << this->name << endl;
  }
  void ShowLastName() override
  {
    cout << "прізвище - " << this->lastname << endl;
  }
  list<string>& GetListOfPodch() override
  {
    list<string>* tmp = NULL;
    return *tmp;
  }

};
class group
{
public:
  list<manager> list_of_managers;
  list<developer> list_of_developers;
  list<coder> list_of_coders;
  
  //list<group>list_of_groups;
  group() { list_of_managers.clear();
  }
  
};
      
int main()
{
  SetConsoleOutputCP(1251);
  SetConsoleCP(1251);
  int menu;
  int sub_menu;
  string txt;
  string txt_for_new_person;
  manager tmp_manager;
  developer tmp_developer;
  coder tmp_coder;
  list<manager>::iterator tmp_iter_man;
  list<developer>::iterator tmp_dev_man;
  list<coder>::iterator tmp_cod_man;
  list<group>::iterator tmp_group;
  group gr;
  do {
    system("CLS");
    cout << "1 - Додати менеджера" << endl;
    cout << "2 - Показати всіх менеджерів" << endl;
    cout << "3-Додати розробника" << endl;
    cout << "4 - Показати всіх розробників" << endl;
    cout << "5 - додати молодшого програміста" << endl;
    cout << "6 - показати всіх молодших програмістів" << endl;
    cout << "7 - переглянути список груп" << endl;
    cout << "8 - Вийти" << endl;
    cout << "Зробіть свій вибір" << endl;
    cin >> menu;
    switch (menu)
    {
    case 1:cout << "Давайте додамо менеджера" << endl;


      cout << "Введіть прізвище менеджера" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_manager.SetLastname(txt);

      cout << "Введіть ім'я менеджера" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_manager.SetName(txt);

      cout << "Введіть посаду" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_manager.SetPosition(txt);
      gr.list_of_managers.push_back(tmp_manager);
      tmp_iter_man = gr.list_of_managers.end();
      tmp_iter_man--;
      cout << "Нового менеджера додано в список." << endl;
      do
      {
        system("CLS");
        cout << "В цього менеджера є підлеглі ? (1 - додати підлеглого, 0 - ні)" << endl;
        cin >> sub_menu;
        if (sub_menu == 0)
        {
          cout << "Ok. На цьому список підлеглих закінчено" << endl;
          break;
        }
        cout << "Введіть прізвище підлеглого для нового менеджера" << endl;
        cin >> txt;
        tmp_iter_man->GetListOfPodch().push_back(txt);

      } while (true);
      system("pause");
      break;
    case 2:cout << "Виводжу на екран список всіх менеджерів групи" << endl;
      if (gr.list_of_managers.size() == 0)
        cout << "Ой, а менеджерів у групі і нема" << endl;
      else
        for (std::list<manager>::iterator it_man = gr.list_of_managers.begin(); it_man != gr.list_of_managers.end(); ++it_man)
        {
          it_man->ShowLastName();
          it_man->ShowFirstName();
          if (it_man->GetListOfPodch().size() == 0)
            cout << "У цього менеджера немає підлеглих" << endl;
          else
          {
            list<string> lst_podch = it_man->GetListOfPodch();
            int i = 0;
            for (std::list<string>::iterator it_podch = lst_podch.begin(); it_podch != lst_podch.end(); ++it_podch)
            {
              cout << "Підлеглий " << i << " - " << *it_podch << endl;
              i++;
            }
          }
        }
      system("pause");
      break;

    case 3:cout << "виводжу на екран список розробників" << endl;
      if (gr.list_of_developers.size() == 0)
        cout << "в групі немає розробників" << endl;
      cout << "введіть прізвище розробника" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_developer.SetLastname(txt);
      cout << "введіть ім'я розробника" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_developer.SetLastname(txt);
      cout << "Введіть посаду" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_developer.SetPosition(txt);
      gr.list_of_developers.push_back(tmp_developer);
      tmp_dev_man = gr.list_of_developers.end();
      tmp_dev_man--;
      cout << "Нового розробника додано в список." << endl;
      do
      {
        system("CLS");
        cout << "В цього розробника є підлеглі ? (1 - додати підлеглого, 0 - ні)" << endl;
        cin >> sub_menu;
        if (sub_menu == 0)
        {
          cout << "Ok. На цьому список підлеглих закінчено" << endl;
          break;
        }
        cout << "Введіть прізвище підлеглого для нового розробника" << endl;
        cin >> txt;
        tmp_dev_man->GetListOfPodch().push_back(txt);

      } while (true);
      system("pause");
      break;
    case 4:cout << "Виводжу на екран список всіх розробників групи" << endl;
      if (gr.list_of_developers.size() == 0)
        cout << "розробників у групі нема" << endl;
      else
        for (std::list<developer>::iterator dev_man = gr.list_of_developers.begin(); dev_man != gr.list_of_developers.end(); ++dev_man)
        {
          dev_man->ShowLastName();
          dev_man->ShowFirstName();
          if (dev_man->GetListOfPodch().size() == 0)
            cout << "У цього розробника немає підлеглих" << endl;
          else
          {
            list<string> lst_podch = dev_man->GetListOfPodch();
            int i = 0;
            for (std::list<string>::iterator it_podch = lst_podch.begin(); it_podch != lst_podch.end(); ++it_podch)
            {
              cout << "Підлеглий " << i << " - " << *it_podch << endl;
              i++;
            }
          }
        }
      system("pause");
      break;
    case 5: cout << "виводжу на екран список програмістів" << endl;
      if (gr.list_of_coders.size() == 0)
        cout << "в групі немає програмістів" << endl;
      cout << "введіть прізвище програміста" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_coder.SetLastname(txt);
      cout << "введіть ім'я програміста" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_coder.SetLastname(txt);
      cout << "Введіть посаду" << endl;
      cin >> txt;
      tmp_coder.SetPosition(txt);
      gr.list_of_coders.push_back(tmp_coder);
      tmp_cod_man = gr.list_of_coders.end();
      tmp_cod_man--;
      cout << "Нового програміста додано в список." << endl;

      break;
    case 6:cout << "Виводжу на екран список всіх програмістів групи" << endl;
      if (gr.list_of_coders.size() == 0)
        cout << "програмістів у групі нема" << endl;
      else
        for (std::list<coder>::iterator cod_man = gr.list_of_coders.begin(); cod_man != gr.list_of_coders.end(); ++cod_man)
        {
          cod_man->ShowLastName();
          cod_man->ShowFirstName();
        }
      system("pause");
      break;

      cout << "Всього найкращого" << endl;
      system("pause");
      exit(0);
    case 7:cout << "показати список груп" << endl;
      if (gr.list_of_managers.size() == 0)

        for (std::list<manager>::iterator groups = gr.list_of_managers.begin(); groups != gr.list_of_managers.end(); groups++)
        {
          tmp_iter_man->ShowLastName();
          tmp_iter_man->ShowFirstName();
          gr.list_of_managers.push_back(*tmp_iter_man);
        }
      if (gr.list_of_developers.size() == 0)
        for (std::list<developer>::iterator groups = gr.list_of_developers.begin(); groups != gr.list_of_developers.end(); groups++)
        {
          tmp_dev_man->ShowLastName();
          tmp_dev_man->ShowFirstName();
          gr.list_of_developers.push_back(*tmp_dev_man);
        }

      if (gr.list_of_coders.size() == 0)
        for (std::list<coder>::iterator groups = gr.list_of_coders.begin(); groups != gr.list_of_coders.end(); groups++)
        {
          tmp_cod_man->ShowLastName();
          tmp_cod_man->ShowFirstName();
          gr.list_of_coders.push_back(*tmp_cod_man);
        }
      
    }
  } while (menu != 8);

  system("pause");
}

7

Re: C++ абстрактний клас

Для початку: використовуйте теги code, щоб смайликів не було; і не описуйте, чого програма не робить, описуйте, що робить і чим це відрізняється від потрібного. Тобто не "не виводить список (пункт 7) - а "якщо вибрати 7, одразу запитує вибір наступного пункту" чи якось так.
(я теги зараз додам).
Далі, помилка означає неможливість збірки. Тобто одночасно помилка і неправильний вивід не бувають; а судячи з помилки (не може відкрити файл .exe), ви запустили результат попередньої збірки, чим і завадили поточній. Зупиніть всі запущені процеси своєї програми (можливо, навіть перезавантажте комп'ютер) і запустіть збірку заново, помилка зберігається? Якщо ні - перевірте знову цей п.7, можливо, помилка була в попередній версії, а після перезбірки зникне.

8

Re: C++ абстрактний клас

Тепер по п.7.
В C++11, щоб уникнути оцієї важкої конструкції

for (std::list<coder>::iterator groups = gr.list_of_coders.begin(); groups != gr.list_of_coders.end(); groups++)
{
 groups->зробити_щось_там();
}

запроваджений спрощений синтаксис:

for (coder& groups: list_of_coders)
{
  groups.зробити_щось_там();//groups тут не ітератор, а посилання, тому через .
}

Але і так, і так цикл по 0 елементів буде виконувати 0 разів. Перевірте ще раз логіку.

Подякували: leofun011

9 Востаннє редагувалося koala (15.05.2020 10:51:20)

Re: C++ абстрактний клас

А ще раджу рознести все з гілок по різних функціях, щоб не плутатися, де що відбувається.

switch (menu)
{
  case 1: 
    input_manager(&gr);
  break;
  case 2:
    show_managers(&gr);
  break;
  ...
}

Функції і параметри умовні, можете власні зробити, як вам зручно.
Тоді одразу буде видно, де яку функцію треба лагодити, а не шукати на простирадлі.