1 Востаннє редагувалося Ярослав (22.04.2013 07:35:09)

Тема: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

Вітаю, форумчани!
Виконую я цю вправу і не можу зрозуміти що я роблю не правильно:
Перевіряємо з опцією -f
Зробимо простий ввід:
aaa
aaA
aAA
AAA
Який програма має визначати як тотожні рядки і функція strcmp має повернути 0.
Так і є, але після цього qsort все одно сортує якось рядки і ефект несортування в такому випадку не досягається.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAXLINES 5000 /* max #lines to be sorted */
char *lineptr[MAXLINES]; /* pointers to text lines */
int ign_case = 0;

int readlines(char *lineptr[], int nlines);
void writelines(char *lineptr[], int nlines, int reversal);
void qsort1(void *lineptr[], int left, int right, int (*comp)(void *, void *));
int numcmp(char *, char *);
int strcmp1(char *, char *);

/* sort input lines */
int main(int argc, char *argv[])
{
  int nlines; /* number of input lines read */
    int numeric = 0, reversal = 0;
    
    printf("Soring lines:\n");
    if(argc>1){
      while(argc-- > 1){
        if(strcmp(argv[argc], "-n") == 0){
          numeric = 1;
          printf(" numeric\n");
        } else if(strcmp(argv[argc], "-r") == 0){
          reversal = 1;
          printf(" reversal\n");
        } else if(strcmp(argv[argc], "-f") == 0){
          ign_case = 1;
          printf(" ignore case\n");
        } else 
          printf("[ERROR] Unknown param: %s\n", argv[argc]);
      }
    } else {
      printf(" alphabetical\n");
    }
  if((nlines = readlines(lineptr, MAXLINES)) >= 0) {
    qsort1((void **) lineptr, 0, nlines-1, 
            (int (*)(void*, void*))(numeric ? numcmp : strcmp1));
     writelines(lineptr, nlines, reversal);
     return 0;
  } else {
    printf("error: input too big to sort\n");
    return 1;
  }
}

#define MAXLEN 1000 /* max length of any input line */

int getline1(char *, int);
char *alloc(int);

/* readlines: read input lines */
int readlines(char *lineptr[], int maxlines){
  int len, nlines;
  char *p, line[MAXLEN];
  
  nlines = 0;
  while ((len = getline1(line, MAXLEN)) > 0)
    if (nlines >= maxlines || (p = alloc(len)) == NULL)
      return -1;
    else {
      line[len-1] = '\0'; /* delete newline */
      strcpy(p, line);
      lineptr[nlines++] = p;
    }
  return nlines;
}

int getline1(char *s, int max){
  int i=0;
  while((*s = getchar()) != '\n' && *s != EOF && i < max-1){
    s++;
    i++;
  }
  if(*s == '\n')
      i++;
    if(*s == EOF)
      return 0;
  return i;
}

/* writelines: write output lines */
void writelines(char *lineptr[], int nlines, int reversal){
  int i;
  if(reversal){
    while (nlines-- > 0)
      printf("%s\n", lineptr[nlines]);
  }
    while (nlines-- > 0)
      printf("%s\n", *lineptr++);
}

/* qsort1: sort v[left]...v[right] into increasing order */
void qsort1(void *v[], int left, int right, int(*comp)(void *, void *)){
  int i, last;
  void swap(void *v[], int i, int j);
  
  if (left >= right) /* do nothing if array contains */
    return; /* fewer than two elements */
  
  swap(v, left, (left + right)/2);
  last = left;
  
/*!!!*/  for (i = left+1; i <= right; i++)
/*!!!*/    if ((*comp)(v[i], v[left]) < 0)
/*!!!*/      swap(v, ++last, i);
  
  swap(v, left, last);
  qsort1(v, left, last-1, comp);
  qsort1(v, last+1, right, comp);
} 

/* swap: interchange v[i] and v[j] */
void swap(void *v[], int i, int j){
  void *temp;
  temp = v[i];
  v[i] = v[j];
  v[j] = temp;
}

#define ALLOCSIZE 10000 /* size of available space */
static char allocbuf[ALLOCSIZE]; /* storage for alloc */
static char *allocp = allocbuf; /* next free position */

char *alloc(int n) /* return pointer to n characters */
{
  if (allocbuf + ALLOCSIZE - allocp >= n) { /* it fits */
    allocp += n;
    return allocp - n; /* old p */
  } else /* not enough room */
  return 0;
} int numcmp(char *s1, char *s2){
  double v1, v2;
  
  v1 = atof(s1);
  v2 = atof(s2);
  if(v1 < v2)
    return -1;
  else if(v1 > v2)
    return 1;
  else
    return 0;
}

int strcmp1(char *s1, char *s2){
/*!!!*/  if(ign_case){
/*!!!*/  while(*s1 == *s2 || 
/*!!!*/        ( (*s1 < *s2) ? (*s1+32 == *s2) : (*s2+32 == *s1) ) ){
/*!!!*/      printf("%c comp %c\n", *s1, *s2);
/*!!!*/      s1++;
/*!!!*/      s2++;
/*!!!*/      if(*s1 == '\0')
/*!!!*/        return 0;
/*!!!*/    }
  } else {
    for( ; *s1 == *s2; s1++, s2++)
      if(*s1 == '\0')
        return 0;
  }
  printf("strcmp: %d\n", *s1 - *s2);
  return *s1 - *s2;
}

2

Re: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

І Тебе вітаймо, keithfay!
Не дуже зрозумів, Тобі потрібно, щоб сортування повертало вхідний результат?

3

Re: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

Маєте на увазі, що порівнює без регістру, а сортує з регістром? Та ж qsort() у даній реалізації і не виявляє регістронечутливість. :)

4

Re: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

Ось моє припущення. Зверніть увагу сюди:

int strcmp1(char *s1, char *s2){
/*!!!*/ if(ign_case){
/*!!!*/ while(*s1 == *s2 ||
/*!!!*/ ( (*s1 < *s2) ? (*s1+32 == *s2) : (*s2+32 == *s1) ) ){
/*!!!*/ printf("%c comp %c\n", *s1, *s2);
/*!!!*/ s1++;
/*!!!*/ s2++;
/*!!!*/ if(*s1 == '\0')
/*!!!*/ return 0;
/*!!!*/ }
}

В разі такого вводу:
ааа
аАА
функція має повернути 0
Тепер глянемо на це:

void qsort1(void *v[], int left, int right, int(*comp)(void *, void *)){
int i, last;
void swap(void *v[], int i, int j);
if (left >= right) /* do nothing if array contains */
return; /* fewer than two elements */
swap(v, left, (left + right)/2);
last = left;
/*!!!*/ for (i = left+1; i <= right; i++)
/*!!!*/ if ((*comp)(v[i], v[left]) < 0)
/*!!!*/ swap(v, ++last, i);
swap(v, left, last);
qsort1(v, left, last-1, comp);
qsort1(v, last+1, right, comp);
} 

swap(v, left, (left + right)/2); бере серединний елемент і ставить його ліворуч
Потім опрацьовується це:

/*!!!*/ for (i = left+1; i <= right; i++)
/*!!!*/ if ((*comp)(v[i], v[left]) < 0)
/*!!!*/ swap(v, ++last, i);

І кожного разу воно отримує 0
Функція swap не працює, рядки мають залишитись на місті
swap(v, left, last); Мало б повернути серединний елемент на місце, але інкремент last не відбувається, тому серединний елемент залишається там де був.
Що із цим можна поробити?

5

Re: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

Я отут зараз писав повідомлення про те що в цьому прикладі, хлопець теж має ту саму проблему, а тепер до мене дійшло, що таки задача вирішена, бо якщо ми ігноруємо регістр, то не має значення який може бути рядок
такий: ааа
чи такий: ааА
Задача полягає в тому, щоб програма їх сприймала як еквівалентні. І ця мета досягнута.
А от збереження порядку вхідних рядків з ігноруванням регістру - це уже інша задача.

6

Re: Вправа 5.15 КіР: Ігнорування регістру в порівнянні двох рядків

keithfay написав:

Я отут зараз писав повідомлення про те що в цьому прикладі, хлопець теж має ту саму проблему, а тепер до мене дійшло, що таки задача вирішена, бо якщо ми ігноруємо регістр, то не має значення який може бути рядок
такий: ааа
чи такий: ааА
Задача полягає в тому, щоб програма їх сприймала як еквівалентні. І ця мета досягнута.
А от збереження порядку вхідних рядків з ігноруванням регістру - це уже інша задача.

Мінус мені у карму: забув про існування toupper. :(